Lingvistikk

Portrettbilde

Kristine Bentzen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Sammenlignende språkvitenskap, syntaks, pragmatikk og informasjonsstruktur, nordiske dialekter, barnespråk, flerspråklighet, engelsk, norsk, nordiske språk, samiske språk

Portrettbilde

Laura Alexis Janda

Enhet: Institutt for språk og kultur

laura.janda@uit.no +4777645680
Forskningsinteresser:

russisk språk, slaviske språk, samisk språk, lingvistikk, kognitiv lingvistikk, korpuslingvistikk

Portrettbilde

Tore Nesset

Enhet: Institutt for språk og kultur

tore.nesset@uit.no +4777645633
Forskningsinteresser:

Min sentrale forskningsinteresse er russisk språk. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom kognitiv lingvistikk og russisk språkvitenskap med særlig vekt på kvantitativ analyse av korpusdata. Jeg er også interessert i historisk lingvistikk og har skrevet læreboken How Russian Came to Be the Way It Is (Slavica Publishers 2015).

Portrettbilde

Hilde Sollid

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

I perioden 2021–2026 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet (MultiTrans). 

Portrettbilde

Marit Westergaard

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

First, second/third, and bilingual language acquisition, syntactic variation, heritage languages, language attrition, diachronic change, com­parative syntax, word order, nominal structure (grammatical gender, definiteness, possessives), English, Norwegian (especially North Norwegian dialects), Russian, German

Personal website: https://site.uit.no/maritwestergaard/

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no