Kunsthistorie og kunstvitenskap

Portrettbilde

Monica Grini

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Historiografi, museologi og representasjon, særlig artikulasjon og resepsjon av samisk og nordlig kunst.

Deltager i forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2023.

Deltager i forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s), UiT, 2020–2024.

Portrettbilde

Elin Kristine Haugdal

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Arkitekturhistorie og arkitekturteori. Offentlig kunst, monumenter og monumentalitet. Samisk arkitektur, formgivning og kunst. Landskap, bebyggelse og økologi. Fotografi, visuell kultur og kunstteori.

 

Portrettbilde

Ingeborg Høvik

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Europeisk og nordamerikansk kunst og visuell kultur i det lange 1800-tallet. Kunst og visuell kultur, inkludert fotografi, tilknyttet nordområdene. Postkolonial, økofeministisk og økokritisk teori, urfolksmetodologi.  

Portrettbilde

Hanne Hammer Stien

Enhet: Kunstakademiet

Forskningsinteresser:

Museologi med hovedvekt på bilder og gjenstander, fotografi og fototeori, kuratoriske studier, samisk kunst og grønlandsk kunst spesielt, og samtidskunst mer generelt samt kunsthistorisk teori og metode. 

Er arbeidspakkeleder i forskningsprosjketet Urban Transformation in a Warming Arctic (UrbTrans) og er medlem av forskningsgruppen Worling Northern Art (WONA).

 

 

Portrettbilde

Cathrine Theodorsen

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • resepsjonen av den norske grunnloven i tyskspråklig kontekst (1800-tallet)
  • kosmopolitisme i norsk fin de siècle
  • reisesskildringer på 1800-tallet (Theodor Mügge)
  • østerriksk litteratur (århundreskiftet 1900)

****************************************************

Fagansvarlig for tysk, frisisk, tyske ord og uttrykk i Store norske leksikon.

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no