Islam

Portrettbilde

Jonas Jakobsen

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)     

 

Portrettbilde

Bjørn Ola Tafjord

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

bta023@post.uit.no +4777645289
Forskningsinteresser:

Etnografiske og historiografiske studiar av indigenitetar og religionar; materialitet; pedagogiske, politiske og analytiske omsetjingar; religion og politikk; misjonering; indigenisering, religionisering og sekularisering; heimlege tradisjonar i Talamanca (Costa Rica/Panama) og Sápmi (Noreg/Sverige/Finland); religion i internasjonale urfolksnettverk; kristendom i Latin-Amerika og Norden; baha'i; andre religiøse grupper og rørsler i Latin-Amerika.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no