Ibsen, Henrik

Portrettbilde

Narve Fulsås

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, bokhistorie, Ibsen, Vesaas, verdslitteratur

Forskingsprosjekt:

Vegen til verdslitteraturen: Norsk litteratur i utlandet i ei brytningstid, 1900-50

Tarjei Vesaas og internasjonaliseringa av norsk litteratur på 1900-talet

Portrettbilde

Lisbeth Pettersen Wærp

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:

Filmadaptasjon

Norsk dramatikk

Henrik Ibsens forfatterskap

Jon Fosses forfatterskap

Tarjei Vesaas' forfatterskap

Litteratur og etikk

Sted i litteraturen

Arktisk litteratur

 

Lisbeth P. Wærp er fra 2018 president i IIC – The International Ibsen Committee 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no