Fleksibel utdanning

Portrettbilde

Rune Blix Hagen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

rha003@post.uit.no +4777644130
Forskningsinteresser:

- De historiske trolldomsprosessene
- Kildekritikk og informasjonskompetanse
- Historiografi
- Representasjoner av nordområdene i tidlig moderne tid
- Luthersk ortodoksi i Danmark-Norge. 1600-tallet

- Jean Bodin (1529/30-1596) liv, virke, tenkning

Portrettbilde

Lisbet Rønningsbakk

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:
  • IKT og læring
  • E-læring
  • IKT i lærerutdanningene
  • Lærerrollen i teknologirike læringsmiljø
  • Læring
  • Selvregulert læring
  • Fleksibel læring
  • Tilpassa opplæring
  • Foreldremedvirkning
  • Klasseledelse
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no