Dannelse

Portrettbilde

Marie-Theres Federhofer

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • Vitenskapshistorie, særlig på 1700- og 1800-tallet
  • Antropocen og historiografi
  • Dilettantisme i kunst og vitenskap
  • Oversettelsesteori/kulturell oversettelse
  • Fortelleteori
  • Pasienttekster og narrativ medisin
  • Forskningsreiser og reiselitteratur (1700-, 1800-tallet)
  • Reiselitteratur
Portrettbilde

Narve Fulsås

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Kulturhistorie, historiografi, bokhistorie, Ibsen, Vesaas, verdslitteratur

Forskingsprosjekt:

Vegen til verdslitteraturen: Norsk litteratur i utlandet i ei brytningstid, 1900-50

Tarjei Vesaas og internasjonaliseringa av norsk litteratur på 1900-talet

Portrettbilde

Jonas Jakobsen

Enhet: Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forskningsinteresser:

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)     

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no