Arkeologi

Portrettbilde

Reidar Bertelsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • Historisk arkeologi
 • Mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området
 • Urbanisering
 • Arkeologisk metodeutvikling, kvantitative metoder og DAK
 • Kulturminneforvaltning
Portrettbilde

Gørill Nilsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • kulturminnevern
 • museum
 • eksperimentell arkeologi
 • jernalder
 • middelalder
 • markedshandel
Portrettbilde

Ingrid Sommerseth

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

 

Portrettbilde

Inger Storli

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Nordnorsk og samisk jernalder. De senere år med fokus på politiske forhold i det norrøne samfunnet. 

 

Sentrale arbeider:

Storli, I, 1994:  Stallo»-boplassene. Spor etter de første fjellsamer? Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, skrifter XC. Novus forlag, Oslo.

Storli, I. 1996:  On the Historiography of Sami Reindeer Pastoralism. Acta Borealia13, 81-115.

Storli, I. 2006:  Hålogaland før rikssamlingen.  Politiske prosesser i perioden 200-900 e. Kr.  Novus forlag.   

Storli, I. 2010:  Court sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?  Norwegian Archaeological Review, 43: 2, 128-144.

Storli, I. 2016:  Between chiefdom and Kingdom. A case study of the Iron Age farm Borg in Lofoten, Arctic Norway. I: Dommasnes, Liv Helga, Doris Gutsmiedl-Schümann & Alf Tore Hommedal (red.): The Farm as a Social Arena, 219-244. Waxmann.

 

Portrettbilde

Stephen Wickler

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Maritim arkeologi i Nord-Norge med fokus på jernalder, middelalder og nyere tid

•Kystbosetning og maritim aktivitet (fiskeriutvikling, havner, naust som sosiale arena)

•Maritim handel og langdistanse transport av varer i vikingtid og middelalder (tørrfisk, steinressurser – baksteheller, kvernstein, bryner, kleber)

•Fiskeri kommersialisering og globalisering av tørrfiskhandel i middelalder og nyere tid

•Båttyper og maritime nettverker i middelalder 

•Utvikling av båtteknologi i Nord-Norge fra en fleretnisk perspektiv

•Maritim interetnisk relasjoner (samisk - norsk samhandling)

•Vannveier og kontakt mellom kyst og innland

•Marine ressurser og utvikling av maritim boplasshauger i middelalder og nyere tid

 

Archaeological science

•geoarkeologi - geokjemi, geofysisk metoder

•tefrakronologi

•kartlegging av menneskedrevet landskapsendring gjennom bruk av biomarkører og andre proxy data

Komparativt kulturarv studier og museale fortellinger

Langvarige forskningsinteresse i vestlige Stillehavet og Oseania. Prosjekter som omfatter forskning om kulturarv persepsjoner i Palau, vest Mikronesia og Australian South Sea Islander identitet i Queensland, Australia.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no