Energi og elektrisitet

Foto: rawpixel.com
Portrettbilde

Yngve Birkelund

Enhet: Institutt for fysikk og teknologi

Forskningsinteresser:

Fornybar energi, vindressurser, prediksjon av vindkraft, tidsrekkeanalyse, maskinlæring, statistisk signalteori, ikke-lineære systemer, høyere ordens statistikk, mikrobølger, ultralys og hypertermi

Leder av UiT Arktisk senter for fornybar energi og håndtering av klimagasser (ARC): https://arc.uit.no 

Forskningsprosjekter:

Veiledning av PhD studenter:

No picture, placeholder image

Sharma Charu

Enhet: Institutt for elektroteknologi

Forskningsinteresser:

Power System Stability, Distributed Generation, Micro Grids and Smart Grids

Portrettbilde

Hoai Phuong Ha

Enhet: Institutt for informatikk

Forskningsinteresser:
  • Green and energy-efficient computing, energy informatics
  • Parallel and distributed computing systems, cyber-physical systems
  • Parallel programming, concurrent data abstractions, programming systems, runtime systems
  • Dependable computing systems
  • Intelligent systems
Portrettbilde

Bjarte Hoff

Enhet: Institutt for elektroteknologi

bjarte.hoff@uit.no +4776966318
Forskningsinteresser:

Mitt forskingfelt er kraftelektronikk med bruksområde innanfor smarte energisystem og elektrisk transport, to inspirerande områder som er viktig for ei bærekraftig framtid. Energiomforming gjennom bruk av kraftelektronikk og tilhøyrande kontrollalgoritmar er essensielt innan fornybar energi, elektrisk transport og energilaging. Lading av elektriske kjøretøy, maritime fartøy og fly, kombinera alle desse forskingsfelta både på komponent og systemnivå. Saman representera det viktige element for ei elektrisk framtid.

Nøkkelord:

  • Kraftelektronikk og kontrollalgoritmar
  • Lavspente elektriske installasjonar
  • Mikronett, distribuert generering, fornybar energi og smartnett
  • Elektrisk transport
Portrettbilde

Pawan Sharma

Enhet: Institutt for elektroteknologi

Forskningsinteresser:

Power System Dynamics and Control, Distributed Power Generation and its Integration to Grid, Optimization Methods, Micro-Grids, Electric Vehicles, and Smart Grids.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no