Havrett

Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde

Svein Kristian Arntzen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 

Portrettbilde

Irene Vanja Dahl

Enhet: Norsk senter for havrett

irene.dahl@uit.no +4777645932
Forskningsinteresser:

Undervisning
Havressursrett spesialfag, strafferett  

Aktuelle forskningsinteresser
Havrett, fiskerirett og akvakulturrett

 

 

Portrettbilde

Tore Henriksen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett

Portrettbilde

Ingvild Ulrikke Jakobsen

Enhet: Norsk senter for havrett

Forskningsinteresser:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett

Portrettbilde

Elise Johansen

Enhet: Det juridiske fakultet

eka002@post.uit.no +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode

Portrettbilde

Are Kristoffer Sydnes

Enhet: Institutt for teknologi og sikkerhet

are.sydnes@uit.no +4777660328
Forskningsinteresser:

Sikkerhetsstyring

Arktisk sikkerhet

Maritim sikkerhet

Beredskap

Internasjonale regimer

Havforvalting

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no