Alderdom

Portrettbilde

Jonas Johansson

Enhet: Institutt for samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:
  • Sarkopeni (muskeltap) og fysisk funksjon
  • Kroppsammensettning
  • Måling av fysisk aktivitet
  • Fall / brudd risiko
  • Osteoporose og benmetabolisme
  • Sunn aldring
Portrettbilde

Ann Therese Lotherington

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

I mitt arbeid utforsker jeg måter vi kan leve sammen på til tross for ulikhet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, etnisitet og/eller andre forskjellsskapende mekanismer. Spørsmål om hvordan vi kan fremme samhandling og integrasjon i samfunnet uten å standardisere levemåter står sentralt. Det er spørsmål som er særlig presserende for individer og grupper av mennesker som ikke har eller vil kunne ha mulighet til å leve opp til en gitt standard.

I min nåværende forskning retter jeg søkelyset mot personer som har utviklet kognitiv svikt i voksen alder, ofte i form av en demenssykdom, og spør hvordan hverdagslivet kan organiseres for å sikre at deres potensielle bidrag til samfunnsutviklingen aktualiseres og at deres medborgerskap opprettholdes. Det gjør jeg ved å  undersøke interaksjon og samhandling gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet. Den metodologiske tilnærmingen er kvalitativ kunstbasert forskning, mens jeg teoretisk anvender sosiologiske perspektiver som Science and Technology Studies (STS), materiell feministisk teori og citizenship/medborgerskapsteori. 

Portrettbilde

Claudia Rodríguez-Aranda

Enhet: Aldring, atferd og demens

Forskningsinteresser:

Aldringens nevropsykologi; normal kognitiv aldring; MCI; biologiske aspekter relatert til aldringsprosesser; Alzheimers sykdom; aldersrelaterte endringer i informasjonsprosessering, oppmerksomhet og psykomotoriske funksjoner; forholdet mellom kognisjon og motorikk i aldringen; myelindegenerering ved normal og patologisk aldring. Livsløpsendringer i kognisjon og relaterte psykobiologiske faktorer.

Prosjekter:

1. Psychomotor decline of speech production in Alzheimer’s disease and normal aging and their association with myelin degeneration.

2. Cognitive-motor declines (hand dexterity and gait) and brain changes in normal aging, MCI and early Alzheimer's disease.

3. Dual-tasks and cognitive aging.

4. Lung function and cognition in the lifespan.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no