Legemidler

Portrettbilde

Gøril Eide Flaten

Enhet: Institutt for farmasi

Forskningsinteresser:

Sjekk ut mitt engelske personkort for mer informasjon og videopresentasjon av forskningen vår.

 

 

Portrettbilde

Kjell H. Halvorsen

Enhet: Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe

Forskningsinteresser:
  1. Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi
  2. Alders- og sykehjemsmedisin
  3. Legemidler og eldre
  4. Apotekpraksis
  5. Kvalitetindikatorer i apotek

 

 

 

 

 

 

 

Portrettbilde

Ann-Mari Holsæter

Enhet: Institutt for farmasi

Forskningsinteresser:

Jeg har en allsidig forskningsbakgrunn innen fagfeltet legemiddelteknologi, hvor nanopartikler og da særlig liposomer, hydrogeler og nanofiber er de systemene jeg har jobbet mest med. Mange aktive substanser som indentifiseres som lovene legemiddelkandidater, men som p.g.a. lav løselighet, uønskede bivirkninger eller stabilitetesproblemer ikke når klinisk anvendelse, kan når de pakkes inn i en egnet formulering eller "nanocarrier" få utbedret disse begrensningene. Teknologiske plattformer som kan løse utfordringer i legemiddeltekologi med tanke på effektiv-, reproduserbar- og skalerbar fremstilling, og hvor jeg har opparbeidet meg spesiell ekspertise er;

  • Dual (assymetric) centrifugation
  • Elektrospinning

Strategier for effektiv og trygg legemiddelformulering inkluderer;

  • Multifunksjonelle legemiddelformuleringer
  • Målrettet opptak ("Targeting") - liposomer til injeksjon i kreftbehandling
  • Lokal legemiddelbehandling - hydrogeler og nanofibre til bruk på hud og slimhinner
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no