Legemidler

Portrettbilde

Gøril Eide Flaten

Enhet: Institutt for farmasi

Forskningsinteresser:

Sjekk ut mitt engelske personkort for mer informasjon og videopresentasjon av forskningen vår.

 

 

Portrettbilde

Kjell H. Halvorsen

Enhet: Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe

Forskningsinteresser:
  1. Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi
  2. Alders- og sykehjemsmedisin
  3. Legemidler og eldre
  4. Apotekpraksis
  5. Kvalitetindikatorer i apotek

 

 

 

 

 

 

 

Portrettbilde

Ann Mari Holsæter

Enhet: Institutt for farmasi

Forskningsinteresser:

Forskningen hennes har fokus på avanserte legemiddelformuleringer, og forbedring av legemiddelterapi gjennom forbedring av legemidlenes opptak, stabilitet og/eller spesifisitet, med reduserte bivirkninger og økt effekt av behandling som mål. Hun har særlig ekspertise og interesse for liposomer, nanofibre og hydrogeler, anvendt alene eller i kombinasjon. Disse formuleringen er i hennes tilfelle i hovedsak fremstilt for topikal (huden, og sårbehandling) og systemisk administrasjon (injeksjonsmedisin), og da gjerne med antimikrobiell, anti-cancer eller immunstimmulerende effekt som mål. 

I forskningsgruppen har Ann Mari særlig ekspertise på teknologier som elektrospinning av nanofibre og bruk av "dual centrifugering" i fremstilling av nanopartikler, inkluderte liposomer. 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no