Foto: Mostphotos.com

Institutt for vernepleie


    English flag   

Vernepleiermiljøet har lange tradisjoner i Harstad og danner grunnlaget for oppstart av det som skulle bli byens høgskole i 1983. I 2016 ble Høgskolen i Harstad fusjonert med Universitetet i Tromsø og i 2018 ble Institutt for vernepleie en del av Det helsevitenskapelige fakultet.

Institutt for vernepleie har fokus på inkludering av grupper i sårbare posisjoner, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, kjønn, hudfarge og kulturell bakgrunn. Det norske velferdssamfunnet bygger på solidaritet og på vilje til å yte og dele. Prinsipper om alle menneskers iboende verdighet og likeverd er grunnleggende verdier i dagens vernepleierfaglige virksomhet.

Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Instituttet ledes fra UiT i Harstad, men har aktiviteter i alle de tre nordligste fylkene, med bachelorutdanning på heltid og deltid. I tillegg tilbys et masterstudiet, videreutdanning og et emne på phd-nivå. Vi har praksisplasser i store deler av landsdelen. Det er også mulig å ta praksis- og utvekslingsopphold i utlandet.

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF)

Ansatte ved Institutt for vernepleie:
[Loading...]


Arrangementer


Tyvstart på Forskningsdagene: «Du treng ikkje være så flink»

10. september     09:00     Stort auditorium     Harstad