Bilde av Hansen, Henning
Bilde av Hansen, Henning
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket poul.h.hansen@uit.no +4777646338 Her finner du meg

Henning Hansen


Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.

Stillingsbeskrivelse

  • Arbetar på deltid (20 %) 20210920 till 20220920

Förstebibliotekarie vid universitetsbiblioteket vid UiT, med särskilt fokus på Open Science. Ämnesansvarig för historia, arkeologi, litteraturvetenskap och klassiska studier. Forskningsdata, forskningsförmedling, undervisning och digitalisering. Föreläsare i forskningsdatahantering, bokhistoria och historisk metodologi. Arbetar med bibliotekets äldre samlingar och är ansvarig för universitetsbibliotekets arkiv.

Vitenskapelige arbeidsområder

Error rendering componentForskningsinteresser

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc. 

Undervisning

Opplæring i håndtering av forskningsdata
MDV-1204 Bibliotek, samfunn og ledelse 
HIS-3001 Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie
HIS-3002 Historiografi og historieteori
HIS-3007 Lesing og skriving - fra introduksjonen av skrift til allmenn lese- og skriveferdighet


CV

Utbildning:
2010 – B.A., Lunds universitet
2013 – M.A., Lunds universitet
2018 – Ph.D., UiT Norges arktiske universitet 

Tjänster:
2013-18: Doktorand i historia
2014-15: Gästforskare vid Harvard University
2015-16: Gästforskare vid Lunds universitet
2018-19: Rådgivare vid Universitetsbiblioteket vid UiT Norges arktiske universitet
2019- : Förstebibliotekarie vid Universitetsbiblioteket vid UiT Norges arktiske universitet

Medlem av styrgruppen för Nordisk Forum for Boghistorie (NFFB). Regional Liaison to the Arctic för Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing (SHARP).