Samiske spor i arkivet

Den i dag relativt ukjente samiske bonden Knut Lunde (1867-1937) levde og virket som helbreder på Dyrøy i Troms i en periode over mer enn 40 år. Lunde hadde ingen formell medisinsk utdannelse, men var i sin samtid kjent som «mirakeldoktoren på Dyrøy». Som helbreder kombinerte han flere medisinske praksiser og tok i bruk både kunnskap om biomedisin, urtemedisin basert på tradisjonell lokal naturkunnskap, i tillegg til at han ble beskrevet som å kunne mer enn folk flest. Knut Lunde skrev pasientjournaler og tok vare på alle brev og henvendelser han fikk. På dette seminaret vil Henning Hansen og Marianne Kaldager fra Universitetsbiblioteket introdusere oss for omfanget av den samlingen, og hva de til nå har avdekket. I tillegg spør vi, hvilke kunnskaper har vi om bruk av lokale helbredere og kan vi finne samiske spor i arkiver?

Knut Lunde nedtegnet medisinske konsultasjoner og hvilken behandling som ble foreskrevet. Disse nedtegnelsene er bevart i Lundes pasientjournaler. De bevarte kildene starter på 1890-tallet og løper fram til hans død i 1937. I løpet av denne perioden går det fram av Lundes egne arkiver at han behandlet titusener av mennesker, både på gården sin i Dyrøy, men også på distanse. I tillegg til det enorme og detaljerte journalmaterialet består arkivet etter Lunde av omtrent 30 000 brev og telegrammer. Frem til nå er ¼ av brevarkivet gjennomgått.  500 ulike avsendersteder er registrert. Brevene kommer fra ulike land og fra flere kontinenter. Knut Lunde ble omtalt i aviser/tidsskrifter internasjonalt. Samtidig er det interessant at hans betydning så lenge, og for så mange har vært glemt. 

Knut Lundes arkiv har blitt donert til universitetsbiblioteket ved UiT Norges Arktiske Universitet av etterkommerne, og i 2019 mottok Universitetsbiblioteket prosjektstøtte fra Arkivverket til å starte opp jobben med å gjennomgå og systematisere Lundearkivet. Arkivet blir nå gradvis tilgjengeliggjort forskning og andre interesserte, og deler av materialet vil bli digitalisert.

 Seminaret vil være digitalt tilgjengelig gjennom følgende link:

https://www.facebook.com/ubuit/posts/3240201776231878

 

 

 

Program

  • Innledende betraktninger og velkomst ved Britt Kramvig og Sigbjørn Skåden
  • Henning Hansen og Marianne Kaldager; Universitetsbiblioteket: «Omfang, innhold og UBs arbeid med Knut Lundearkivet»
  • Agnete E. Kristoffersen, Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) «Hva vet vi om bruk av helbredere i de nordlige områder i dag?»
  • Dag Eirik Lunde, Knut Lundes barnebarn: «Knut Lundes bidrag til folkehelsen»
  • Katarina Pirak Sikku, kunstner «Arkivstudier som kunstnerisk praksis»

Arrangementet er støttet av Sámediggi/Sametinget og forskningsgruppene Indigenous voices/Álgoábmogii jienat og Narrating the postcolonial North, og universitetsbiblioteket. Det vil være plass til 50 personer på arrangementet, i tillegg vil det streames. Det kan komme endringer i antall deltakere i henhold til endringer i smittevern. Vi vil gi de påmeldte beskjed om dette.

 

 

Når: 03.09.21 kl 10.00–12.00
Hvor: Universitetsbibloteket Campus Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Britt Kramvig
Telefon: +4799471101
E-post: britt.kramvig@uit.no

Påmelding
Frist: 02.09.2021
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender