Bilde av Brattland, Camilla
Bilde av Brattland, Camilla
Norges arktiske universitetsmuseum camilla.brattland@uit.no +4777646909 91802188

Camilla Brattland


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap. Jeg jobber med de samiske samlingene som inngår i de kulturhistoriske arkiv og samlingene ved universitetsmuseet. 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Camilla Brattland, Carina Ren, Elsbeth Bembom, Randy Bruin :
  The Domestic Turn in Postpandemic Indigenous Arctic Tourism: Emerging Stories of Self and Other
  Tourism, Culture & Communication 2023 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland, Vera Helene Hausner :
  Vindkraftutbygging og bærekraftig reindrift på to øyer i Troms
  Tidsskriftet UTMARK 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Kia Krarup Hansen, Ravdna Biret Marja Eira Sara, Inger Anita Smuk, Camilla Brattland :
  Sámi Traditional Knowledge of Reindeer Meat Smoking
  Food Ethics 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Camilla Brattland, Vera Helene Hausner :
  Innledning til temanummer om vindkraft og reindrift
  Tidsskriftet UTMARK 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Bjørg Evjen, Camilla Brattland :
  Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Jan Patrik Lantto, Jukka Nyyssönen, Teemu Sakari Ryymin, Katri Somby, Håkon Hermanstrand m.fl.:
  Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturressurser 1963-1990
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Camilla Brattland, Håkon Hermanstrand :
  Grunnlaget for en ny samepolitikk 1945-1963
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Camilla Brattland, Else Grete Broderstad, Catherine Howlett :
  Indigenous agency in aquaculture development in Norway and New Zealand
  Routledge 2021
 • Nathan Young, Camilla Brattland, Celeste Digiovanni, Bjørn Hersoug, Jahn Petter Johnsen, Kine Mari Karlsen m.fl.:
  Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations
  Marine Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Einar Eythórsson, Dorothee Schreiber, Camilla Brattland, Else Grete Broderstad :
  Governance of Marine Space: Interactions between the Salmon Aquaculture Industry and Indigenous Peoples in Norway and Canada
  Hart Publishing Ltd 2019 DOI
 • Vera Helene Hausner, Sigrid Engen, Camilla Brattland, Per Fauchald :
  Sami knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses
  Journal of Applied Ecology 2019 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland, Britt Kramvig, Helen Ruth Verran :
  Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'
  ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018 DOI
 • Camilla Brattland, Tero Mustonen :
  How Traditional Knowledge Comes to Matter in Atlantic Salmon Governance in Norway and Finland
  Arctic 2018 DOI
 • Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Jørn Weines, Knut Sunnanå :
  Social-ecological timelines to explore human adaptation to coastal change
  Ambio 2018 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland :
  Lokal og urfolks deltakelse i kunnskapsproduksjon og forvaltning for bærekraftige laksestammer
  2023
 • Camilla Brattland, Einar Eythórsson :
  Samiske rettigheter i laksefisket?
  Ságat 2023
 • Camilla Brattland, Stine Rybråten :
  Towards Indigenous Leadership in Salmon Governance? Report from the 2022 Indigenous Salmon Peoples Gathering
  2023 FULLTEKST
 • Anne Husebekk, Øystein Hov, Camilla Brattland, Alan C. Haynie, Jackie Grebmeier, Marianne Kroglund m.fl.:
  From Observation to Adaptation
  2023
 • Aksel Hagen, Nils Johan Aarsæther, Camilla Brattland, Hans Olav Bråtå, Arild Buanes, Toril Merete Ringholm m.fl.:
  Pilot arealstrategi. Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar. Sluttrapport.
  2023 OMTALE / ARKIV
 • Stine Rybråten, Camilla Brattland, Niklas Högstedt, Tomas Sandnes :
  Indigenous and local involvement in salmon management: Examples from Norway in an international context
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjorden tilbake til livet. Kjenne til fortida, omsorg for framtidas fjord.
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Svanhild Andersen :
  Porsangerfjord Back to Life
  2022
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Implikasjoner av endringer i klima og biodiversitet for levevilkår i Arktis
  2022
 • Trude Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  An Institutional Home for Luohti (Joik)
  2022
 • Camilla Brattland, Andrea Reid, Shelley Denny :
  Indigenous Knowledge and Science to Empower Salmon and Salmon Peoples. Outcomes from the International Gathering of Indigenous Salmon Peoples.
  2022
 • Camilla Brattland, Steinar Ronald Pedersen, Tero Mustonen :
  Key issues and knowledge gaps in circumpolar salmon people research with a focus on salmon river management in Sápmi.
  2022
 • Gro Birgit Ween, Camilla Brattland, Martin Lee Mueller, Harald Gaski, Aslak Holmberg :
  Imagining salmon rivers of the future. Drawing together research, art and indigenous activism on salmon.
  2022
 • Stine Rybråten, Camilla Brattland :
  Perspektiver på å bygge bro mellom ulike forvaltnings- og kunnskapssystemer i lakseforvaltninga – erfaringer og lærdom fra SALCUL
  2022
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. januar 2022 FULLTEKST
 • Camilla Brattland, Maiken Bjørkan :
  Fem over tolv for laksen
  Nytt Norsk Tidsskrift 2021 ARKIV / DOI
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd
  2021
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide, Anne Borge Johannesen, Stine Rybråten :
  Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate
  2021
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Camilla Brattland, Astri Andresen, Bjørg Evjen :
  Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie
  Nordlys 23. desember 2021 FULLTEKST
 • Stine Rybråten, Camilla Brattland, Einar Eythórsson :
  Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen skal vernes
  Forskersonen.no 15. mars 2020
 • Jonas Stein, Camilla Brattland, Øystein Solvang :
  Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset
  2020 DATA
 • Tero Mustonen, Julie Raymond-Yakoubian, Peter L. Pulsifer, Fraser Taylor, Camilla Brattland :
  Mapping and Indigenous Peoples in the Arctic
  Springer Nature 2020 DOI
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold, Arne Eide :
  Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway
  2020
 • Anniken Førde, Astrid Maria Cabrera, Camilla Brattland, Torill Nyseth, Toril Merete Ringholm, Gisle Løkken :
  Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?
  Nordlys 29. september 2020
 • Stine Rybråten, Maiken Bjørkan, Camilla Brattland :
  Samproduksjon av kunnskap for framtidas fiskeforvaltning?
  2020
 • Camilla Brattland, Bente Sundsvold :
  Three ecologies re-presented.
  2020 OMTALE
 • Mbachi Ruth Msomphora, Camilla Brattland, Svein Jentoft :
  Fisheries and aquaculture management: Experiences from small scale fisheries in Norway
  2019 ARKIV
 • Else Grete Broderstad, Camilla Brattland :
  Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov)
  2019
 • Elisabeth Librekt Olsen, Camilla Brattland :
  Veidneset anlegg for oljeomlasting, Nordkapp kommune: Konsekvensvurdering for samisk utmarksbruk og næringer
  2019
 • Bjørn Hersoug, Claire W. Armstrong, Camilla Brattland, Einar Eythórsson, Sanne Bech Holmgaard, Jahn Petter Johnsen m.fl.:
  "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen
  2019 ARKIV
 • Camilla Brattland, Dorothee Schreiber :
  Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra.
  2018
 • Camilla Brattland :
  Local Knowledge, Social-Ecological Timelines and Ecosystem Services.
  2018
 • Kristin Magnussen, Jarle W. Bjerke, Camilla Brattland, Signe Nybø, Jan Vermaat :
  Verdien av økosystemtjenester fra våtmark
  2018 FULLTEKST
 • Kristin Magnussen, Jarle W. Bjerke, Camilla Brattland, Signe Nybø, Jan Vermaat :
  Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere
  2018 FULLTEKST
 • Camilla Brattland, Else Grete Broderstad, Einar Eythórsson, Dorothee Schreiber :
  Urfolk, oppdrett og okkupasjoner.
  31. oktober 2017
 • Camilla Brattland, Tero Mustonen :
  Towards effective, legitimate and meaningful traditional knowledge production in Arctic environmental governance: The case of Atlantic wild salmon governance in Norway and Finland.
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Brattland, Camilla (2010): ”Mapping Rights in Coastal Sami Seascapes” in Arctic Review on

   

  Law and Politics (1), Gyldendal, Oslo


  Forskningsinteresser

  Jeg blogger om forskning og undervisning på dette nettstedet. Gå og ta en kikk! 

  Mine forskningsområder dreier seg om: 

  - Samisk kultur, sjøsamisk kultur

  - Ressursforvaltning og urfolks deltagelse

  - Fiskerkunnskap og tradisjonell kunnskap

  - Kartleggingsverktøy (GIS) og metoder for dokumentasjon av tradisjonell landskapsbruk


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Utdanning

  2009-2012         PhD i samfunnsvitenskap, UiT- Norges Arktiske Universitet. Tittel på avhandling: «Making Sami Seascapes Matter” (Brattland 2012).

  2003-2005         Master i urfolksstudier, UiT – Norges Aktiske Universitet. Tittel på oppgave: “Fishing under the consent of the kingdom: from local requests to indigenous claims in a coastal Sami fjord”. (Brattland 2005).

  1999-2003         Cand.mag. i samfunnsvitenskap, UiT – Norges Arktiske Universitet (mellomfag i historie) og Universitetet i Oslo (mellomfag i teatervitenskap).  

   

  Se også vedlegg og denne bloggen

     Vedlegg: