Camilla Brattland-4 (2).jpg
Camilla Brattland-4 (2).jpg
Norges arktiske universitetsmuseum camilla.brattland@uit.no +4777646909 91802188 Tromsø Tromsø Museum F234

Camilla Brattland


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap. Jeg jobber med de samiske samlingene som inngår i de kulturhistoriske arkiv og samlingene ved universitetsmuseet. 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Brattland, Camilla; Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'. ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018; Volum 2 (1). ISSN 2471-0938.s 74 - 95.s doi: 10.5325/aboriginal.2.1.0074.
 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
  • Zachariassen, Ketil; Evjen, Bjørg; Brattland, Camilla. Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 407- - 463.
  • Andresen, Astri; Lantto, Jan Patrik; Nyyssönen, Jukka; Ryymin, Teemu Sakari; Somby, Katri; Hermanstrand, Håkon; Brattland, Camilla; Afanasyeva, Anna. Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturressurser 1963-1990. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 359 - 405.
  • Andresen, Astri; Brattland, Camilla; Hermanstrand, Håkon. Grunnlaget for en ny samepolitikk 1945-1963. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-23554-3.s 305 - 356.
  • Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete; Howlett, Catherine. Indigenous agency in aquaculture development in Norway and New Zealand. Routledge 2021 ISBN 9780367674151.
  • Hausner, Vera Helene; Engen, Sigrid; Brattland, Camilla; Fauchald, Per. Sámi knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses. Journal of Applied Ecology 2019; Volum 57. ISSN 0021-8901.s 1656 - 1665.s doi: 10.1111/1365-2664.13559.
  • Hausner, Vera Helene; Engen, Sigrid; Brattland, Camilla; Fauchald, Per. Sami knowledge and ecosystem-based adaptation strategies for managing pastures under threat from multiple land uses. Journal of Applied Ecology 2019. ISSN 0021-8901.s 1 - 10.s doi: 10.1111/1365-2664.13559.
  • Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee; Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete. Governance of Marine Space: Interactions between the Salmon Aquaculture Industry and Indigenous Peoples in Norway and Canada. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 353 - 375.s doi: 10.5040/9781509928675.ch-016.
  • Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi. Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations. Marine Policy 2019; Volum 104. ISSN 0308-597X.s 216 - 224.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.022.
  • Brattland, Camilla; Mustonen, Tero. How Traditional Knowledge Comes to Matter in Atlantic Salmon Governance in Norway and Finland. Arctic 2018; Volum 71 (4). ISSN 0004-0843.s 375 - 392.s doi: 10.14430/arctic4751.
  • Brattland, Camilla; Kramvig, Britt; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Toward a Practice of the 'Careful Partial Participant'. ab-Original: Journal of Indigenous Studies and First Nations and First Peoples´Cultures 2018; Volum 2 (1). ISSN 2471-0938.s 74 - 95.s doi: 10.5325/aboriginal.2.1.0074.
  • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Weines, Jørn; Sunnanå, Knut. Social-ecological timelines to explore human adaptation to coastal change. Ambio 2018; Volum 48. ISSN 0044-7447.s 1516 - 1529.s doi: 10.1007/s13280-018-1129-5.
  • Brattland, Camilla. Towards New Northern Heritages. The Witch and the Shaman in Official and Public Heritage Productions. Ashgate 2016 ISBN 978-1-4724-4940-5.
  • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Bruk og forvaltning av sjøarealer. 2016.s 24 - 42.
  • Brattland, Camilla. A cybernetic future for small-scale fisheries. Maritime Studies 2014; Volum 13 (1). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/s40152-014-0018-1.
  • Brattland, Camilla. Proving Fishers Right. Effects of the Integration of Experience-Based Knowledge in Ecosystem-Based Management. (data) Acta Borealia 2013; Volum 30 (1). ISSN 0800-3831.s 39 - 59.s doi: 10.1080/08003831.2013.768053.
  • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Hva forteller samiske navn på fiskegrunner i sjøen? Kulturminneforskning i et politisk landskap. Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-733-6.s 163 - 178.
  • Brattland, Camilla. Sami culture and the mapping of marine biodiversity. Norsk Geografisk Tidsskrift 2013; Volum 67 (2). ISSN 0029-1951.s 87 - 98.s doi: 10.1080/00291951.2013.784876.
  • Eythórsson, Einar; Brattland, Camilla. New Challenges to Research on Local Ecological Knowledge: Cross-Disciplinarity and Partnership. Alaska Sea Grant 2012 ISBN 978-1-56612-171-2.s 131 - 152.
  • Brattland, Camilla; Nilsen, Steinar. Reclaiming indigenous seascapes. Sami place names in Norwegian sea charts. Polar Geography 2011; Volum 34 (4). ISSN 1088-937X.s 275 - 297.s doi: 10.1080/1088937X.2011.644871.
  • Jentoft, Svein; Brattland, Camilla. Mot en samisk fiskeriforvaltning?. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 335 - 344.
  • Brattland, Camilla. Mapping Rights in Coastal Sami Seascapes. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 28 - 53.
 • Brattland, Camilla. From Local Requests to Indigenous Claims. A study on the development of coastal Sami rights discourses in the Lyngen region. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG 2009 ISBN 978-3-639-15255-5.
 • Zachariassen, Ketil; Brattland, Camilla; Andresen, Astri. Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie. (fulltekst) 2022.
 • Zachariassen, Ketil; Ryymin, Teemu; Brattland, Camilla; Andresen, Astri; Evjen, Bjørg. Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie. (fulltekst) Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne. Presentasjon av Future Arctic Lives: Følger av endringer i biodiversitet for næringsliv og velferd. Invitasjon til å delta i forskningsprosjekt: Møte med Porsanger kommune 2021-11-11 - 2021-11-11 2021.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne; Johannesen, Anne Borge; Rybråten, Stine. Future Arctic Livelihoods and Biodiversity in a Changing Climate. Oppstartsmøte prosjekter under Polarprogrammet 2021-10-01 - 2021-10-01 2021.
 • Brattland, Camilla; Bjørkan, Maiken. Fem over tolv for laksen. Nytt Norsk Tidsskrift 2021. ISSN 0800-336X.s doi: 10.18261/issn.1504-3053-2021-04-06.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente; Eide, Arne. Biodiversity and wellbeing implications of climate change for coastal Saami in Norway. Kick-off meeting Future Arctic Lives 2020-11-17 - 2020-11-17 2020.
 • Rybråten, Stine; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla. Samproduksjon av kunnskap for framtidas fiskeforvaltning?. Sjøørretkonferansen 2020 2020-01-29 - 2020-01-30 2020.
 • Brattland, Camilla; Sundsvold, Bente. Three ecologies re-presented.. Anthropology and Geography: Dialogues Past, Present and Future (omtale) 2020-09-14 - 2020-09-18 2020.
 • Mustonen, Tero; Raymond-Yakoubian, Julie; Pulsifer, Peter L.; Taylor, Fraser; Brattland, Camilla. Mapping and Indigenous Peoples in the Arctic. Springer Nature 2020 ISBN 978-3-030-25673-9.s doi: 10.1007/978-3-030-25674-6_13.
 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (data) 2020.
 • Rybråten, Stine; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen skal vernes. Forskersonen.no 2020.
 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Olsen, Elisabeth Librekt; Brattland, Camilla. Veidneset anlegg for oljeomlasting, Nordkapp kommune: Konsekvensvurdering for samisk utmarksbruk og næringer. 2019.
 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskipmøte 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.
 • Msomphora, Mbachi Ruth; Brattland, Camilla; Jentoft, Svein. Fisheries and aquaculture management: Experiences from small scale fisheries in Norway. MARE 2019 People & the Sea X: learning from the past, imagining the future 2019-06-24 - 2019-06-28 2019.
 • Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth. "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. (fulltekst) 2019 (2/2019) ISBN 978-82-8296-579-8. ISSN 1890-579X.
 • Brattland, Camilla. Local Knowledge, Social-Ecological Timelines and Ecosystem Services.. CorePlan prosjektmøte 2018-05-15 - 2018.
 • Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee. Oppdrettsindustri, urfolk og tradisjonell kunnskap. Eksempler fra British Columbia og Spildra.. Seminar: Samisk kulturgrunnlag og industriutvikling i Porsangerfjorden 2018-06-16 - 2018.
 • Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Nybø, Signe; Vermaat, Jan. Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. Sammendrag for beslutningstagere. (fulltekst) 2018 (43/2018).
 • Magnussen, Kristin; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Nybø, Signe; Vermaat, Jan. Verdien av økosystemtjenester fra våtmark. (fulltekst) 2018 (42/2018).
 • Brattland, Camilla. Coastal Sami Communities and the Material Basis for Sami Culture. 2017 ISBN 978-82-303-3659-5.s 353 - 360.
 • Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi. Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog). (fulltekst) 2017 (13/2017) ISBN 978-82-8296-502-6. ISSN 1890-579X.
 • Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Thuestad, Alma Elizabeth; Brattland, Camilla. Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance. ICASS IX UMEÅ, 2017 - POSTER PRESENTATION SESSION 5: GOVERNANCE omestication: 2017-06-07 - 2017-06-12 2017.
 • Kramvig, Britt; Brattland, Camilla; Verran, Helen Ruth. Doing Indigenous Methodologies: Towards a Practice of the ‘Careful Partial Participant’. Sami Educational conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-02 2017.
 • Degteva, Anna; Oskal, Anders; Mathiesen, Svein Disch; Burgess, Philip; Aslaksen, Iulie; Johnsen, Kathrine Ivsett; Magga, Anne-Maria; Rooij, Wilbert; Brattland, Camilla; Corell, Robert; Dubovtsev, Andrej A.; Garnåsjordet, Per Arild; Holmberg, Aslak; Klokov, Konstantin; Maynard, Nancy G; NELLEMANN, C; Beaska, Niillas; Partapuoli, Per Jonas; Pogodaev, Mikhail; Reinert, Erik S.; Sandstrom, Per; Slepushkin, Igor; Smuk, Inger Anita; Steffanson, Jannie; Strogalschikova, Zinaida; Tyskarev, Alexey; Westerveld, Levi. Adaptation Action and Indigenous Peoples’ Perspectives in the Barentsregio. International Conference on Arctic Science: Bringing Knowledge to Action 2017-04-24 - 2017-04-27 2017.
 • Tombre, Ingunn; Bjerke, Jarle W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Fredriksen, Fredrik; Gundersen, Ove Martin; Holmgaard, Sanne Bech; Olsen, Anne Kari Bergjord; Reinsborg, Tore. Gjess i Nord-Trøndelag. Status september 2017. (fulltekst) 2017; Volum 1390 (1390) ISBN 978-82-426-3117-6. ISSN 1504-3312.
 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskip møte 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Brattland, Camilla. Sjøsamiske fellesskap og det materielle grunnlaget for samisk kultur.. 2017 ISBN 978-82-303-3659-5.s 347 - 352.
 • Brattland, Camilla. Indigenous-industry relations in the Arctic. The TriArc and IndGov projects.. Peace in the Arctic 2017-06-13 - 2017-06-15 2017.
 • Brattland, Camilla. Local knowledge for policy-relevant research.. BIO-3004 2017-03-21 - 2017-03-21 2017.
 • Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee. Urfolk, oppdrett og okkupasjoner.. 2017.
 • Brattland, Camilla; Mustonen, Tero. Towards effective, legitimate and meaningful traditional knowledge production in Arctic environmental governance: The case of Atlantic wild salmon governance in Norway and Finland.. ICASS IX People and Place 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Brattland, Camilla. Innføring av nytt system (app) for rapportering i gåsejakta. Rapport fra gåsejakt og intervjuer med gåsejegere i Levanger.. 2016.
 • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Fiskesløyfa . Spildrafiskernes bruk av sjøen og hvordan den endres av oppdrettsvirksomhet.. Ottar 2016; Volum 2016 (312). ISSN 0030-6703.s 23 - 33.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Mathiesen, Lars; Arnesen, Eirik; Bjørkan, Maiken; Brattland, Camilla; Finstad, Bjørn-Petter; Fredriksen, Bjørn; Høgberg, Benedikte Moltumyr; Sørdahl, Patrick Berg. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitesplikten. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. (fulltekst) 2016.
 • Brattland, Camilla; Weines, Jørn. Social-Ecological Timelines and climate change narratives in Finnmark fjord fisheries. Time series analysis in environmental science and applications to climate change (prosjekt) 2016-11-10 - 2016-11-11 2016.
 • Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar. Bruk og forvalting av sjøarealer. Fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sapmi 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Brattland, Camilla. Bruk og forvaltning av sjøområder i samiske kyst- og fjordområder.. Sametingets fagseminar om areal- og miljøpolitikk i Sapmi 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.
 • Brattland, Camilla. Sámi fishing rights and indigenous participation in Norwegian fisheries governance. 2014 ISBN 978-92-893-3881-3.s 265 - 268.
 • Brattland, Camilla; Myrvoll, Marit. Etiske problemstillinger ved støtte til samisk nyreligiøsitet. 2014.
 • Brattland, Camilla. The Human Rights of Small-Scale Fishers and Indigenous Peoples in Norwegian Fisheries Policies. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples Conference: Land and Sea Rights - Protecting the Rights of Indigenous Peoples to Land and Sea (fulltekst) 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.
 • Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Andreassen, Otto; Eythórsson, Einar. Havbruksindustri og urfolkssamfunn – et bærekraftig forhold?. 2013.
 • Brattland, Camilla. Sami withcraft performances in 17th and 21st century Fennoscandia. Oovtast - Together. New concepts, theories and methodologies on Saami studies. 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.
 • Brattland, Camilla. Trolldommens kulturmiljøer. Instituttseminar 2013-03-12 - 2013-03-12 2013.
 • Brattland, Camilla. Fakta om forfølgelse av hekser og sjamaner i Sapmi. Isogaisa seminardag 2013-09-02 - 2013-09-02 2013.
 • Eythorsson, Einar; Brattland, Camilla. Havet som samisk kulturlandskap? Forskning på kulturarv i en flerkulturell kontekst. Å lage kulturminner – hvordan kulturarv formes, forstås og forvaltes. 2012-09-19 - 2012-09-20 2012.
 • Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee. Salmon Cultures. Indigenous Peoples and the Aquaculture Industry. 2012 (2012/4). ISSN 2190-5088.
 • Brattland, Camilla. Making Sami Seascapes Matter. Ethno-ecological governance in coastal Norway. 2012 ISBN 978-82-8266-036-5.
 • Brattland, Camilla. Ny industri og tradisjonelt fiske i fjord- og kystområder. Seminar om mineralvirksomhet i samiske områder 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.
 • Brattland, Camilla. Samiske sjøskap. Integrering av samisk fiskeripolitikk i norsk fiskeriforvaltning etter 1989. Fiskerihistoriekonferanse ved Universitetet i Tromsø 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.
 • Brattland, Camilla; Wright, Reni Jasinski. Hoavda og skårungene. Learning hoavda's seascape. 2012.
 • Brattland, Camilla. Monstertorsk, vitenskap og politikk i Storfjord. Produksjon av fiskerkunnskap i forvaltningen. Senter for samiske studier - skriftserie 2012 (18). ISSN 0804-6093.s 35 - 59.
 • Eythorsson, Einar; Brattland, Camilla. New attitudes - new challenges: perspectives on LEK-research and local partnership. 27th Lowell Wakefield Symposium: Fishing People of the North 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.
 • Brattland, Camilla. Samisk landskap under vann. Flerkulturelle fiskegrunner i Porsangerfjorden forteller. 2011 ISBN 9788299763219.s 93 - 121.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Brattland, Camilla (2010): ”Mapping Rights in Coastal Sami Seascapes” in Arctic Review on

   

  Law and Politics (1), Gyldendal, Oslo


  Forskningsinteresser

  Jeg blogger om forskning og undervisning på dette nettstedet. Gå og ta en kikk! 

  Mine forskningsområder dreier seg om: 

  - Samisk kultur, sjøsamisk kultur

  - Ressursforvaltning og urfolks deltagelse

  - Fiskerkunnskap og tradisjonell kunnskap

  - Kartleggingsverktøy (GIS) og metoder for dokumentasjon av tradisjonell landskapsbruk
  CV

  Utdanning

  2009-2012         PhD i samfunnsvitenskap, UiT- Norges Arktiske Universitet. Tittel på avhandling: «Making Sami Seascapes Matter” (Brattland 2012).

  2003-2005         Master i urfolksstudier, UiT – Norges Aktiske Universitet. Tittel på oppgave: “Fishing under the consent of the kingdom: from local requests to indigenous claims in a coastal Sami fjord”. (Brattland 2005).

  1999-2003         Cand.mag. i samfunnsvitenskap, UiT – Norges Arktiske Universitet (mellomfag i historie) og Universitetet i Oslo (mellomfag i teatervitenskap).  

   

  Se også vedlegg og denne bloggen

   


  Tromsø Museum F234

  Vedlegg: