GATORs metode

GATORs metode er et nettsted med ressurser om bruk og analyse av statistikk og geografiske datasett. GATOR som betyr Geo- And Time-coded Open Registry er en database med sentrale variabler på kommunenivå i Norge og verdensnivå. Datasettene er tilgjengelige i dataverse.no og kan også lastes ned fra dette nettstedet. Nettstedet inneholder opplæringsressurser for bruk og analyse av datasettene, inkludert podkast og videoer om geografiske informasjonssystemer (GIS), og hvordan du bruker datasettene i programmene Excel, R og ArcGIS. Nettsiden er spesielt rettet mot studenter i samfunnsfag som er interessert i kvantitative og romlige metoder.