Banner

Verktøy for å studere samfunnet


Dette nettstedet inneholder verktøy og ressurser for å studere samfunnet gjennom kart og tabeller. Start med å laste ned to datasett om norske kommuner og land i verden med sentrale variabler og tall for utbruddet av covid-19 i 2020. Lær om alt fra å laste inn til å analysere datasettene ved hjelp av Excel, R og ArcGIS gjennom enkle videoer, se eksempler på statistisk analyse, og hør på podkast om hva fagansatte og studenter sier om det å studere samfunnet gjennom romlige og kvantitative metoder. Målgruppen for nettstedet er særlig studenter på bachelornivå i samfunnsvitenskapelige fag.

[Loading...]