Bilde av Karlsen, Truls
Bilde av Karlsen, Truls
Institutt for fysikk og teknologi truls.t.karlsen@uit.no

Truls Karlsen


Stipendiat / Jordobservasjon

Stillingsbeskrivelse

Jeg forsker på havis fra SAR ved bruk av forskjellige radarfrekvenser (L- og C-band). Mine forskningsinteresser er utviklingen til SAR-signalene over tid, hvordan snø påvirker SAR-signaler og separasjon av forskjellige istyper fra SAR-data.


 • Anna Malin Kristin Johansson, Truls Thorsen Karlsen, Johannes Philipp Lohse :
  On the use of the polarization difference to separate young from deformed sea ice in L- and C-band SAR
  IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium proceedings 2024
 • Jeffery M. Welker, Ben G. Kopec, Eric Klein, Julia Muchowski, Timo Pekka Vihma, Paul Zeiger m.fl.:
  Water Isotope measurements contribute to the understanding of atmospheric, sea ice, ocean interactions during the ArtofMelt expedition, Fram Strait, spring 2023
  2024
 • Leif E.B. Eriksson, Denis Demchev, Timo Pekka Vihma, Bin Cheng, Truls Thorsen Karlsen, Anna Malin Kristin Johansson :
  Sea ice dynamics - Initial results from ARTofMELT
  2024
 • Thibault Desjonquères, Leif Eriksson, Anna Malin Kristin Johansson, Denis Demchev, Truls Thorsen Karlsen, Timo Vihma m.fl.:
  Sea ice drift and wave pattern analysis of the early melt onset during the ARTofLMELT cruise 2023
  2024
 • Anna Malin Kristin Johansson, Truls Thorsen Karlsen, Alexander Komarov, Randall Scharien, Denis Demchev, Leif E. Eriksson m.fl.:
  Sea ice satellite backscatter evolution using L- and C-band SAR
  2024
 • Leif E. Eriksson, Denis Demchev, Truls Thorsen Karlsen, Anna Malin Kristin Johansson, Timo Pekka Vihma, Bin Cheng m.fl.:
  WP9 sea ice dynamics
  2024
 • Truls Karlsen, Malin Johansson, Johannes Lohse, Wolfgang Dierking :
  Arctic sea ice monitoring using C- and L-band SAR – how multi-frequency SAR can support a changing Arctic
  2023
 • Anna Malin Kristin Johansson, Truls Thorsen Karlsen, Randall K. Scharien :
  Improved Arctic sea ice classification and thickness mapping using a multi-sensor approach
  2023

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser inkluderer SAR, maskinlæring, dataanalyse og kryosfæren generelt

  Undervisning

  Høst 2022, 2023: øvingslærer i FYS-3023 (øvingslærer)

  Vår 2023: øvingslærer i FYS-3001 (øvingslærer)


  Medlem i forskningsgruppe