Bilde av Fonneland, Trude
Bilde av Fonneland, Trude
Norges arktiske universitetsmuseum trude.fonneland@uit.no +4777646630 Her finner du meg

Trude Fonneland


 • Trude Arthursdotter Fonneland :
  Sopp og sjamanisme: Chaga som ein aktør i eit spirituelt entreprenørskap
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2023 FULLTEKST / ARKIV
 • Dikka Storm, Trude Fonneland :
  Indigenous Religions in the Sixth Missionary District: The Case of the Hillsa Drum
  Stockholm University Press 2022 DATA / ARKIV / DOI
 • Tiina Äikäs, Trude Fonneland :
  Animals in Saami Shamanism: Power Animals, Symbols of Art, and Offerings
  Religions 2021 ARKIV / DOI
 • Trude Fonneland, Tiina Äikäs :
  Introduction: The Making of Sámi Religion in Contemporary Society
  Religions 2020 ARKIV / DOI
 • Trude Fonneland :
  Religion-making in the disney feature film, frozen ii: Indigenous religion and dynamics of agency
  Religions 2020 ARKIV / DOI
 • Trude A. Fonneland :
  The Samekulturen exhibition - a social actor at the Tromsø University Museum: knowledge production and shifting circumstances
  Nordisk Museologi 2019 ARKIV / DOI
 • Trude A. Fonneland, Marianne A. Olsen :
  Museumsutstillingen som arena for religionsdialog
  Museumsforlaget AS 2018 ARKIV
 • Tiina Äikäs, Trude A. Fonneland, Suzie Thomas, Wesa Perttola, Siv Ellen Kraft :
  "Traces of our ancient religion". Meaning-making and Shamanism at Sami Offering Places at the Isogaisa Festival, Northern Norway
  Cambridge Scholars Publishing 2018 ARKIV
 • Trude A. Fonneland :
  "Hvor var kvinnene"? Refleksjonar kring iscenesetting av kjønn og samisk religion i utstillingar ved Tromsø Museum
  Museumsforlaget AS 2018
 • Trude A. Fonneland :
  Shamanism in Contemporary Norway: Concepts in Conflict
  Religions 2018 ARKIV / DOI
 • Trude A. Fonneland :
  Sami-shamanism in Norway: A Patchwork of Traditions and Organizations
  Equinox Publishing 2017
 • Trude A. Fonneland :
  Sami Tourism in Nortern Norway: Indigenous Spirituality and Processes of Cultural Branding
  Channel View Publications 2017 DOI
 • Trude A. Fonneland :
  The Shamanic Festival Isogaisa (Norway): Religious Meaning-Making in the Present
  Brill Academic Publishers 2017 DOI
 • Trude Fonneland, Tiina Äikäs :
  Shamanic Materialities in Nordic Climates
  Cambridge University Press 2023 FULLTEKST
 • Trude Fonneland, Tiina Äikäs :
  Sámi Religion: Religious Identities, Practices, and Dynamics
  MDPI 2020
 • Trude Arthursdotter Fonneland :
  Samisk sjamanisme og festivalisering
  2024
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Rossella Ragazzi :
  Introduction to the forthcoming book Memory Institutions and Sámi Heritage (Routledge 2024).
  2024
 • Trude Fonneland :
  The Legacy of Ernst Manker - Eva Silvén, Friktion. Ernst Manker, Nordiska Museet och det samiska kulturarvet
  Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2022
 • Trude Fonneland :
  Iver Jåks og Samekulturen
  2022
 • Trude Fonneland :
  Relasjonar og utveksling: Sámiid Vuorká-Dávvirat og Norges Arktiske universitetsmuseum i eit historisk perspektiv
  2022
 • Trude Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  An Institutional Home for Luohti (Joik)
  2022
 • Trude Fonneland :
  Førestellingar om liv og død på Hillsát (Hillesøy) kring år 800
  Ottar 2021
 • Trude Fonneland, Rossella Ragazzi, Persen Heidi A., Per helge Nylund, Christel Slettli Hansen, Bjørn Hatteng :
  Ládjogahpir - I formødrenes fotspor
  Midlertidig Utstilling 2021
 • Inger Storli, Trude Fonneland, Gunnar Eldjarn :
  Grav i båt og båt i grav
  Grav i båt og båt i grav 2021
 • Trude Fonneland :
  Hillsá Goavddis - Cultural Heritage Artefact in Past and Present
  2021
 • Dikka Storm, Trude Fonneland :
  Reindrift i historisk perspektiv
  Vin&Viten Rávdnjemuotki (Finnheia) tvangsforflytting og samisk kulturminne 2021 PROSJEKT / DATA
 • Trude Fonneland :
  Zoomposium The Societal Dimensions of Sámi Research, a sum up
  2020
 • Trude Fonneland :
  THE VEAHČIR - PRESENT AND ABSENT AT THE SAME TIME. Part of the web-exhibition: Materiality in Sámi Research (sodisami.net)
  Webutstilling 2020
 • Trude Fonneland, Brita Brenna, Håkon Glørstad, Ketil Gjølme Andersen, Hans Christiansen Dam, Helene Pousette Larsson m.fl.:
  Vilje til forskning - museumsforskning i Norge i det 21. århundre. Rapporten er levert av utvalg for museum og forskning
  2020
 • Dikka Storm, Trude A. Fonneland :
  "The long drum time": Traces of Medieval Indigenous Religious Practices around the Arctic.
  2019
 • Trude A. Fonneland :
  Sjamanar og sjamanisme i Noreg
  2019
 • Inger Storli, Anja Roth Niemi, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Tanja Larsen, John Hansen m.fl.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019
 • Inger Storli, Tanja Larssen, Trude A. Fonneland, karen marie b. Christensen, Mathea Hovind, John Hansen m.fl.:
  Møt Hillesøyfolket - liv og død i år 800 Dearvvat Hillsát állbmoga - eallin ja jápmin jagis 800.
  Utstilling ved Tromsø arktiske universitetsmuseum 2019 OMTALE
 • Trude Fonneland :
  The Exhibition Samekulturen - A Social Actor at the Tromsø University Museum: Knowledge Production, and Shifting Circumstances
  2019
 • Trude A. Fonneland :
  Exhibitions as Arenas for the Dissemination and Production of Knowledge on Sámi Cultures, Histories and Indetities: The Case of Samekulturen (The Sámi Culture)
  2019
 • Trude A. Fonneland :
  Goavddis from Hillsá: Cultrual Heritage Artefact in Past and Present
  2018
 • Trude A. Fonneland :
  Sjamanistisk Forbund: Sjamanisme som offentleg religion i Noreg
  Ottar 2018
 • Trude A. Fonneland :
  Sjamanisme i samtidas Noreg. Samtale i Ekko med Rikke Eckhoff
  14. mars 2018
 • Trude A. Fonneland :
  The Exhibitions Samekulturen - A social Actor at Tromsø University Museum through Forty Years: Contact Zone, and Shifting Circumstances
  2018
 • Trude A. Fonneland :
  Isogaisa - sjamanisme i festivaldrakt
  Ottar 2018
 • Trude A. Fonneland :
  Museums and Sami Drums - Conflicts and Challenges
  2018
 • Trude A. Fonneland :
  Ottar 3. 2018 Sjamanisme - religiøse praksisar i samitda. Innleiing. Hefteredaktør
  Ottar 2018
 • Trude A. Fonneland :
  Tromma frå Hilleshamn
  2018
 • Trude A. Fonneland :
  Kjønn i sjamanisme
  Fett 2018
 • Trude A. Fonneland, Dikka Storm, Odd t Brantenberg, Ellen-Marie Beck, Cathrine Paus, June Åsheim m.fl.:
  Kamp for samiske rettigheter i 100 år
  Vitenskapet 2017
 • Dikka Storm, Trude A. Fonneland, Marit Myrvoll :
  Presentasjon Goavddis (skåltromme] frå Hilleshamn. "Sin trumma skatta lapparna högt" Samuel Rheen [1671] 1983:35)
  2017 DATA
 • Dikka Storm, Trude A. Fonneland :
  Besøk i magasin
  Desembernatt 2017
 • Torjer Andreas Olsen, Trude A. Fonneland :
  Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold
  2017
 • Siv Ellen Kraft, Trude A. Fonneland :
  Bokbad
  2017
 • Trude A. Fonneland, Marit Anne Hauan :
  Olbmot - Utstilling av John Andreas Savio sine bileter
  Utstilling ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin


   

   

   

   

   

   

   

   
   


  Forskningsinteresser

   - kulturvitskap

   - Religion og turisme

  -  nyreligiøsitet og samtidsreligion

  -  museologi

  Forskargrupper:

  - SAMFORSK (forskargruppe UMAK)

  - Societal Dimensions of Sami Research (SoDiSámi)

  - Indigenous Religion(s) (INREL)

  - Creating the New North (CNN)