Møt Hillesøy-folket - liv og død i år 800

To båtgraver forteller om liv og død i tidlig vikingtid!

For 1200 år siden ble en mann og ei kvinne gravlagt på Hillesøy. Med de fineste klær og utstyr ble de omsorgsfullt lagt i hver sin båt. Slik kunne alle se at dette var viktige folk fra høytstående slekter.

Gravene inneholdt funn som er uvanlige i norrøne graver. Som bindeledd i handelen mellom samiske leverandører i nord og skandinaviske handelspartnere i sør ville de gravlagte ha vært mektige folk. 

Skjelettene, båtene og gjenstandene var uvanlig godt bevarte, og kan gi svært mye ny kunnskap. De forteller historier om de gravlagte, deres bedrifter og kontakter. Forskere fra ulike fagfelt benytter forskjellige metoder for å finne ut mest mulig om de døde, deres liv og samfunnet de levde i.

De to gravene ligger tett og har mange likheter. Døde de gravlagte samtidig eller med mange års mellomrom? Kjente de hverandre personlig, eller bare gjennom historier? 

Se utstillinga og fortell oss hva du gjerne vil vite mer om?

Les mer i de arkeologiske rapportene:

Rapport om mannsgrava og rapport om kvinnegrava

Starter: 01.12.19 kl 00.00
Slutter: 28.02.21 kl 00.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Sted: Tromsø
Målgruppe: alle
Legg i kalender