Ny utstilling om Tromsøs rike samiske historie

Gjennom Rávndji – den strie straumen viser Norges arktiske universitetsmuseum fram samisk tilstedeværelse i Tromsøområdet gjennom flere tusen år. Utstillingen åpner torsdag 13. juni med faglig innlegg og panelsamtale. 

 Eldre sort-hvitt foto av kvinne med spebarn som fyller vann i en kaffekjele fra en bekk
Fra Romssavággi/ Tromsdalen. Fotograf ukjent. KI benyttet på deler av bakgrunnen. Foto: Ukjent / Norges arktiske universitetsmuseum
Portrettbilde av Østerbøl , Roy-Morten
Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Portrettbilde av Slettli Hansen, Christel
Slettli Hansen, Christel christel.slettli-hansen@uit.no Rådgiver, utstillinger og formidling
Publisert: 12.06.24 09:20 Oppdatert: 12.06.24 12:26
Kunst og kultur Urfolk

På tross av fornorskning og grensestenging har Tromsø en rik samisk historie. En harpunspiss funnet i Giæverbukta viser at samer har drevet jakt på sel, småhval og hvalross i nærområdet i mer enn to tusen år tilbake i tid. Overalt på og rundt Tromsøya, på fastlandet, i omkringliggende fjorder og øyer, finner vi spor etter både reindrift og sjøsamisk aktivitet. 

– Fortsatt i dag er mange uvitende om den lokale historien, og det er vår oppgave å bøte på denne kunnskapsmangelen, sier Ingrid Sommerseth, som er arkeolog og kurator for utstillinga. 

Christel Slettli Hansen / UiT
Arkeolog Ingrid Sommerseth og professor Trude Fonneland ønsker å bøte på manglende kunnskap om lokal samisk historie gjennom utstillingen Rávndji - den strie straumen / Samisk spor i Tromsøområdet. Foto: Christel Slettli Hansen / UiT 

Kulturelle bånd

Rávdnji – den strie straumen inneholder fortellinger om sjøsamisk kultur, kulturelle bånd mellom kyst og innland, kulturminner, levd liv, hverdagssysler og det gode naboskapet/verdde. Den inngår i den eksisterende utstillingen Samekulturen, som åpnet allerede i 1973.  

– Lenge var Samekulturen den eneste permanente utstillingen om samisk historie i Norge, og det var derfor naturlig at fortellingene som ble formidlet var mer generelle. I dag har vi fått flere samiske museer som viser fram sin lokale samiske historie, men ingen tar utgangspunkt i Tromsø, sier Trude Fonneland professor i kulturvitenskap og kurator for utstillingen. 

Vitnesbyrd om historisk urett 

I utstillingen er det særlig viet plass til historier fra Rávdnjevággi/Finnheia og Romssavággi/Tromsdalen, begge er steder hvor grensestenging og tvangsforflytting av samer fikk store konsekvenser: 

– Tvangsforflytting av samer fra Tromsø bærer vitne om en historisk urett, som strekker seg helt fram til i dag. Både reinbeiteområdene og kulturminnene er fortsatt truet som følge av vindkraftverk og utbygging i friluftsområder, forteller Fonneland.  

– Det trengs mer forskning på den lokale samiske historien. Gjennom utstillingen håper vi å skape en interesse for den samiske historien i Tromsøområdet og åpne opp for mer kunnskap. Særlig håper vi å inspirere unge til å bli nysgjerrige på lokal samisk kultur, sier hun.   

Utstillinga åpner 13. juni klokken 19.00 ved Norges arktiske universitetsmuseum.

Les også om utstillingsåpningen og programmet for kvelden på Tavla.

Østerbøl , Roy-Morten roy.m.osterbol@uit.no
Slettli Hansen, Christel christel.slettli-hansen@uit.no Rådgiver, utstillinger og formidling
Publisert: 12.06.24 09:20 Oppdatert: 12.06.24 12:26
Kunst og kultur Urfolk
Vi anbefaler