No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Norges arktiske universitetsmuseum jon.g.blom@uit.no Tromsø

Blom, Jon Gunnar


Overingeniør


  • Jørn Erik Henriksen, Anja Roth Niemi, Jon Gunnar Blom :
    Gravfunn under bolighus på Seivåg i Bodø kommune. Sikringsundersøkelse av grav fra yngre jernalder
    2022 FULLTEKST

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →