Andreas Langdal


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Mitt ph.d.-prosjektet er tilknyttet det tverrfaglige forskningsprosjektet SECURE (Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety) hvor vi ser på utnyttelsen og potensialet av lavtrofisk marine arter. Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle kunnskap som muliggjør bærekraftig matsikkerhet. Jeg ser på sammenhengen mellom nye marine råstoffer og miljøfotavtrykket i enkelttrinn og igjennom verdikjede ved produksjon av mat og fòr. Dette innebærer å undersøke innehold av viktige næringsstoffer, kontaminanter, og estimere miljøfotavtrykket parametere (CO2eq., land-use change, m.m.) av nye utvalgte lavtrofiske arktiske marine råvarer ved produksjon av mat og fòr. Mine resultater vil deretter bli rangert mot mer tradisjonelle marine ressurser.

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Andreas Langdal, Karl-Erik Eilertsen, Marian Kjellevold, Eldbjørg Sofie Heimstad, Ida-Johanne Jensen, Edel O. Elvevoll :
  Climate Performance, Environmental Toxins and Nutrient Density of the Underutilized Norwegian Orange-Footed Sea Cucumber (Cucumaria frondosa)
  Foods 2022 ARKIV / DOI
 • Andreas Langdal :
  Northern Norway on a plate - Sea cucumber
  2023
 • Andreas Langdal :
  Tror sjøpølser kan få unge til å spise mer sjømat – men barna er litt skeptisk
  27. juni 2023 DATA
 • Andreas Langdal :
  Fortidens, nåtidens og fremtidens sjømat.
  2023
 • Andreas Langdal, Ida-Johanne Jensen, Edel Oddny Elvevoll :
  The environmental footprint and utilization potential of novel marine resources
  2023
 • Jayalal Kalathil Parambil Jayanthan, Andreas Langdal, Monica Alterskjær Sundset, Karl-Erik Eilertsen, Edel Oddny Elvevoll :
  SECURE: Harnessing low-trophic level marine organisms for sustainable food and health benefits
  2023
 • Andreas Langdal :
  Mat og miljømessig bærekraft
  2023
 • Andreas Langdal :
  The carbon footprint and utilisation potential of Norwegian orange-footed sea cucumber
  2023
 • Andreas Langdal :
  Hvordan forske på miljøbærekraft - Mat og miljømessig bærekraft
  2023
 • Andreas Langdal :
  Ny mat og forressurser i havet? - SECURE med matsikkerhet og klimaavtrykk
  2023
 • Andreas Langdal :
  Forskningen på fremtidens sjømat - Hvilke nye marine råvarer finnes for å sikre fremtidens matsikkerhet og mattrygghet uten å overstege naturens bæreevne?
  2022 OMTALE
 • Andreas Langdal :
  Carbon footprint and food potential of orange-footed sea cucumber (C. frondosa) - The future of seafood
  2022
 • Edel O. Elvevoll, Andreas Langdal, Karl-Erik Eilertsen :
  For å mette alle trenger vi mer mat. Mye mer mat.
  FiskeribladetFiskaren 22. november 2022
 • Andreas Langdal :
  Dialogue meeting "What are the elements of the Nordic Kitchen Manifesto we should hold on to, and how do we address the new needs in transition to sustainable and healthy food systems ?"
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Miljømessig og sosial bærekraft
  • Livssyklusanalyser 
  • Produksjon-, prossesering-, og transport av sjømat, og en fornøyd konsument av alle former for mat
  • Mat kvalitet
  • Næringsinnhold i mat og matprodukter
  • Miljøgifter
  • Kjemiske analyser

  Undervisning

  • Lab ansvarlig for BIO-2602 Fiskeernæring. 

  Medlem i forskningsgruppe


  Medlem i prosjekt