Bilde av Sollid, Hilde
Bilde av Sollid, Hilde
Institutt for språk og kultur hilde.sollid@uit.no +4777646175 918 43115 Her finner du meg

Hilde Sollid


Professor i nordisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Mellom inkludering og indigenisering: Om utvikling av norskdidaktisk forskning om samiske tema
  Fagbokforlaget 2024 ARKIV
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Hilde Sollid, Astrid Strandbu :
  Practices of Living Well Among Youth in an Arctic Region
  Springer 2024 DOI
 • Hilde Sollid, Florian Hiss, Anja Maria Pesch :
  Learnings from/about diversity in space and time: discursive constructions in the semiotic landscape of a teacher education building in Norway
  International Journal of Multilingualism 2023 ARKIV / DOI
 • Hilde Sollid :
  “Det er kult å lære samisk” – om investering og affekt i samisk språkutdanningspolitikk
  Målbryting 2023 ARKIV / DOI
 • William Fogarty, Hilde Sollid :
  The power of place and the ‘good citizen’
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Hilde Sollid :
  Sámi language education policy and citizenship in Norway
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra plan til praksis
  Fagbokforlaget 2023 ARKIV / OMTALE
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Indigenising Education and Citizenship: Perspectives on Policies and Practices from Sápmi and beyond
  Universitetsforlaget 2022 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Om kolonialitet, håp og fotball i språklige landskap
  2024
 • Hilde Sollid :
  Tromsødialekten – en omsvermet skjønnhet
  2024
 • Hilde Sollid :
  Sannhet og forsoning med kvensk perspektiv - og veien videre
  2024
 • Hilde Sollid :
  Vil pensjonere ordet hverdagsrasisme
  01. mars 2024 FULLTEKST
 • Hilde Sollid :
  Sámi as second language – a curricular space for language reclamation
  2024
 • Hilde Sollid :
  Both sides now – on affect in Sámi language education policy in Norway
  2024
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i kjernen av norskfaget – dekolonisering gjennom solidarisk lytting
  Natur och kultur 2024 ARKIV
 • Rafael Lomeu Gomes, Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Transitions as in-between space in multilingual educational settings
  2024
 • Oliver Pettersen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Flerspråklighet som ressurs ved en innføringsklasse på ungdomstrinnet: En kvalitativ studie av flerspråklighet-som-ressurs i et elevperspektiv
  2024 FULLTEKST
 • Sigrid Forshaug, Trine Jeanette Sørensen, Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Overgangen fra innføringsklasse til ordinær klasse: En kvalitativ studie av en skoleleder, lærer og elev sine erfaringer med overgangen
  2024 FULLTEKST
 • Hilde Sollid, Florian Hiss, Anja Maria Pesch :
  Learnings from/about diversity in space and time
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fagdidaktisk skisse
  2023 OMTALE
 • Gørill Warvik Vedeler, Merete Saus, Tatiana Wara, Astrid Strandbu, Hilde Sollid :
  To juggle social media ​challenges how to live well ​for youth in the Arctic
  2023 DATA
 • Hilde Sollid :
  Dialektkrangel, dommeravgang og ramsalt kritikk av «Nordlyskvartalet»
  19. april 2023 DATA
 • Hilde Sollid :
  Tidsskalaer og affekt i diskurser om revitalisering av samisk språk
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Samisk i norskfaget – fra læreplan til praksis
  2023
 • Hilde Sollid, Ragni Vik Johnsen, Tamás Péter Szabó :
  Historically minoritized languages in public spaces – why does it matter?
  2023
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Tamás Péter Szabó :
  Sámi in the main street of Tromsø, Norway – projectification or permanent responsibility?
  2023
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Om norskfaget, forsoning og solidarisk lytting
  2023
 • Hilde Sollid :
  Flerspråklighet i grenseland – møter mellom samisk, kvensk og norsk i Nord-Norge
  2023
 • Hilde Sollid :
  Border-region multilingualism - encounters between Sami, Kven and Norwegian in North Norway
  2023
 • Torjer Andreas Olsen, Hilde Sollid :
  Urfolk og nasjonale minoriteter i lærerutdanningen – muligheter, utfordringer, usikkerhet og mot
  2023
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Om samisk i norskfaget: Fra minorisende til solidarisk lyttende subjekt
  2023 OMTALE
 • Per-Henning Mathisen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Nå må jeg begynne å gjøre noe, jeg må ta et grep!» Samiske elevers erfaringer med overgangen ut av det samiske språkforvaltningsområdet
  UiT Norges arktiske universitet 2023 FULLTEKST / OMTALE
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Indigenous Sámi language learning in transition - a longitudinal study of biographical junctures
  2023
 • Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  Om samisk i norskfaget og et garnnøste
  2023 OMTALE
 • Hilde Sollid :
  Å synliggjøre nasjonale minoritetsspråk – perspektiver fra Norge
  2023
 • Hilde Sollid :
  Team ethnography and ethically sustainable relations in multilingualism research
  2023
 • Hilde Sollid, Åse Mette Johansen :
  Norskfaget og forsoning: Hvilken rolle kan skolen største fag ha?
  2023
 • Katharina Andersen Bewalitz, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Å ta språklig mangfold nord». En studie av lærerens bruk av læremidler i undervisning om samiske tema i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Sofie Pernille Nilsen Fossli, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  «Du jobber jo med språket og kulturen på en måte, men kanskje ikke så i dybden som man skulle ønske». En kvalitativ studie av elevers erfaringer med samisk tematikk i norskfaget
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Tracing multilingulism as language choice in educational statistics
  2022
 • Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen :
  Sociolinguistic change in Norway - from unity («felleskulturen» eller «enhetskulturen”) to linguistic and cultural pluralism?
  2022
 • Aafke Diepeveen, Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid m.fl.:
  Language, Globalisation and the Nation. The workshop series from a Norwegian perspective
  2022
 • Hilde Sollid, Florian Hiss :
  The semiotic landscape of a ECEC teacher education - links to past and present diversity?
  2022
 • Hilde Sollid :
  Constructions of colonial relationships in Sámi language education policy in Norway
  2022
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Utdanning for, av og om urfolk – fra politikk til praksis
  2022
 • Anja Maria Pesch, Hilde Sollid :
  Flerspråklighet i overganger i utdanningssystemet
  2022
 • Hilde Sollid :
  Urfolk og utdanning
  2022
 • Julie Listad Sveinsen, Åse Mette Johansen, Hilde Sollid :
  “Jeg er tysk, og sånn er det, og jeg skal snakke uansett språk”. En kvalitativ studie av en tysk-norsk ungdom sin opplevelse av flerspråklighet i overgangen til ungdomsskolen
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Florian Hiss, Hilde Sollid :
  The semiotic landscape of a ECEC teacher education - links to past and present diversity?
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  I forskninga mi er jeg opptatt av språkforhold i Nord-Norge, og i mine forskningsinteresser dreier seg blant anna om språkutdanningspolitikk for historiske minoriteter (samer og kvener/norskfinner). Sentrale stikkord er flerspråklighet, identitet, språkideologier, sted og medborgerskap. 

  I perioden 2021–2026 leder jeg NFR-prosjektet Flerspråklighet og overganger i utdanningssystemet (MultiTrans). 

  Undervisning

  Jeg underviser om den norske språksituasjonen, og særlig om talemål og språklig mangfold, flerspråklighet, språkpolitikk og om språkvitenskapelige teorier og metoder.