#
Foto: Tomas Rolland
#
Institutt for vernepleie line.melboe@uit.no 77058342 Harstad Campus Harstad

Melbøe, Line


Førsteamanuensis


 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Kane, Aina Aune; Hirsti, Stina Rebecca. Psykisk helse gjennom meningsfull aktivitet når krisen inntreffer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021; Volum 18 (2). ISSN 1503-6707.s 112 - 124.s doi: 10.18261/issn.1504-3010-2021-02-02.
 • Melbøe, Line; Hirsti, Stina Rebecca; Gjærum, Rikke Gürgens; Kane, Aina Aune. Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021; Volum 7 (1). ISSN 2387-5976.s 1 - 12.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2021-01-07.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Behov for å tenke nytt om arbeidsinkludering. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 17 - 31.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Arbeidsinkludering, sosial integrasjon og selvbestemmelse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 193 - 200.
 • Bruun, Frank Jarle; Melbøe, Line. Betydningen av arbeid. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 51 - 61.
 • Melbøe, Line. Selvbestemmelse og deltakelse i arbeidslivet. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 63 - 74.
 • Melbøe, Line; Fylling, Ingrid; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin. Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?. (fulltekst) Fontene forskning 2020; Volum 13. ISSN 1890-9868.s 32 - 45.
 • Melbøe, Line; Gjertsen, Hege. Hate speech targeting Sami people with disabilites. Routledge 2019 ISBN 9780367193423.s 131 - 149.s doi: 10.4324/9780429201813-9.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Å forske sammen i kvantitativ forskning. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293.s 136 - 147.
 • Fylling, Ingrid; Melbøe, Line. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional Perspectives on the Life Experiences of Sami People with Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research 2019; Volum 21 (1). ISSN 1501-7419.s 89 - 99.s doi: 10.16993/sjdr.575.
 • Melbøe, Line. Identity construction of Sami people with disabilities. Global Media Journal : Australian Edition 2018; Volum 12 (1). ISSN 1835-2340.
 • Melbøe, Line. Role of the “differently-abled” researcher: Challenges and solutions in inclusive research. Alter - European Journal of Disability Research 2018; Volum 12 (4). ISSN 1875-0672.s 225 - 237.s doi: 10.1016/j.alter.2018.06.005.
 • Soldatic, Karen; Melbøe, Line; Kermit, Patrick Stefan; Somers, Kelly. Challenges in global Indigenous-Disability comparative research, or, why nation-state political histories matter. (fulltekst) Disability and the Global South 2018; Volum 5 (2). ISSN 2050-7364.s 1450 - 1471.
 • Melbøe, Line. Cultural sensitivity and barriers: Sami people with disabilities facing the welfare system. Community Development Journal 2018; Volum 53 (3). ISSN 0010-3802.s 537 - 555.s doi: 10.1093/cdj/bsy025.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne. Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet.. (fulltekst) Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2017; Volum 32 (03-04). ISSN 0801-1745.s 235 - 253.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-03-04-02.
 • Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn. Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual disabilities participate?. Scandinavian Journal of Disability Research 2016; Volum 19 (3). ISSN 1501-7419.s 245 - 255.s doi: 10.1080/15017419.2016.1264467.
 • Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit. Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability. (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75:31656. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31656.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Riise, Torgeir; Pettersen, Edna. Kulturdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser - om tilrettelegging og hensikt. (fulltekst) Fontene forskning 2015; Volum 8 (1). ISSN 1890-9868.s 34 - 47.
 • Sagen, Line; Lysvik, Leif; Martinussen, Inger; Gjærum, Rikke Gürgens. Snoezelen - å sanse en verden. Spesialpedagogikk 2014; Volum 79 (2). ISSN 0332-8457.s 27 - 41.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Solbjørg, Henny Kinn. Kultur og helse i reminisensarbeid: om aktivt medborgerskap. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 203 - 222.
 • Sagen, Line Melbøe; Ytterhus, Borgunn. Self-determination of pupils with intellectual disabilities in Norwegian secondary school. European Journal of Special Needs Education 2014; Volum 29 (3). ISSN 0885-6257.s 344 - 357.s doi: 10.1080/08856257.2014.909174.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Hauge, Hans A.. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04692-1.s 129 - 139.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Forskere har skrevet bok om arbeidsinkludering. 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket. NNFF-9. nasjonale forskningskonferanse 2021-06-07 - 2021-06-08 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Forskere fra Harstad med på bok om arbeidsinkludering. På en måte er gruppa blitt definert ut av arbeidslinja.. 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Forskere i Harstad har vært med på å skrive bok om arbeidsinkludering. 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. Velferd.no 2021.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Utviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv. KAI-kronikken 2021.
 • Melbøe, Line. Større valgmuligheter for arbeid via ny praksis i VTA-tiltaket. NNFF 9. nasjonale forskningskonferanse 2021-06-07 - 2021-06-08 2021.
 • Melbøe, Line; Susanne, Dietrichson. Personer med utviklingshemming får liten tilgang til kjønnsidentitet. (data) 2020.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Situation of Sami women with disabilities in Norway. FNs kvinnekommisjon 2019 2019-03-12 - 2019-03-12 2019.
 • Melbøe, Line. Hate speech targeting Sami people with disabilities. Nordic Network on Disability Research Conference 2019-05-08 - 2019-05-10 2019.
 • Melbøe, Line; Elvebakk, Tone. Inkluderende og bærekraftig utdanning for alle, også for elever med funksjonsnedsettelser og samiske bakgrunn. Dialogseminar om inkluderende og bærekraftig utdanning for alle 2019-11-26 - 2019-11-27 2019.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Ramsdal, Gro Hilde; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif. Medforksningskurs for personer med nedsatt funksjonsevne. Forskningsdagene - almennrettet tiltak 2019-09-27 - 2019-09-27 2019.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. People with intellectual disability as respondents in studies on living conditions. NNDR 2019 2019-05-08 - 2019-05-10 2019.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. Møte i forskningsgruppe 2018-03-21 - 2018-03-21 2018.
 • Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen; Jensen, Kristin Dalsbø. Hva skal til for at vi skal leve som andre? Levekårsundersøkelse blant personer med utviklingshemning i samiske områder. FO-dagene 2018-11-15 - 2018-11-15 2018.
 • Melbøe, Line; Odland, Anne Myklebust; Lysvik, Leif; Ellefsen, Karl-Johan; Jensen, Kristin Dalsbø. Måtte søke om å bli samboere. Kommunen sa nei tre ganger.. 2018.
 • Melbøe, Line. Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok. 2018.
 • Melbøe, Line. Markering av verdens-dagen for psykisk helse i Karasjok. 2018.
 • Melbøe, Line. Samer får ikke likeverdige tjenester. 2018.
 • Melbøe, Line. Møtet med velferdstjenestene. Verdens dagen for psykisk helse 2018-10-10 - 2018-10-10 2018.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-04 - 2018-06-05 2018.
 • Melbøe, Line. Store forskjeller mellom samer og andre.. (data) 2018.
 • Gregersen, Ann-Mari; Melbøe, Line. Et folk uten diagnoser. (data) 2018.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege; Lysvik, Leif; Rustad, Marit; Dinesen, Tone Åshild. Skal menneskerettighetene til mennesker med utviklingshemming bedres må deres kunnskap komme frem!. Avisa Nordland 2017.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. The living conditions of Sami people with intellectual disabilities in Norway. NNDR Research conference 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line. Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. Konferanse om brukermedvirkning i fagutvikling og forskning 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.
 • Melbøe, Line; Gjertsen, Hege. Erfaring med brukermedvirkning i forskningsprosjekt om levekårene til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Brukermedvirkning i fagutvikling og forskning sammen med personer med utviklingshemming 2017-11-29 - 2017-11-30 2017.
 • Melbøe, Line; Lysvik, Leif; Jensen, Kristin Dalsbø; Ellefsen, Karl-Johan Sørensen. Erfaringer med brukermedvirkning i en undersøkelse av levekårssituasjonen til mennesker med utviklingshemming i samiske områder.. Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning 2017-10-16 - 2017-10-16 2017.
 • Melbøe, Line. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r).. "Gal mii birget / Vi klarar oss nog". 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Melbøe, Line; Gjertsen, Hege. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.. "Gal mii birget / Vi klarar oss nog". 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.
 • Melbøe, Line; Soldatic, Karen; Kermit, Patrick Stefan. Disparate Histories or Similar Trajectories? Disability state welfare systems for Indigenous Australians and the Sami of Norway. NNDR 2017. 14th Research Conference Nordic Network on Disability Research 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.
 • Fylling, Ingrid; Melbøe, Line. Culturalisation, Homogenisation, Assimilation? Intersectional perspectives on life stories of Sami people with Disabilities. NNDR 14th conference Örebro May 2017 2017-05-03 - 2017-05-05 2017.
 • Rustad, Marit; Lysvik, Leif; Gjertsen, Hege; Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line. Personer med utviklingshemming har dårligere levekår enn andre!. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Gjertsen, Hege; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Fylling, Ingrid. Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder. (fulltekst) 2017.
 • Melbøe, Line; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse(r). 2016 ISBN 978-91-88213-05-1.
 • Hansen, Ketil Lenert; Melbøe, Line; Gjertsen, Hege. Samer med funskjonsnedsettelse. Presentasjon av rapporten: Samer med funksjonsnedsettelse for Sametinget (data) 2016-11-24 - 2016.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Likeverd: same og funksjonshemmet. Utvikling : kompetanse i utvikling 2016; Volum 3. ISSN 1504-7016.s 12 - 13.
 • Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Minde, Gunn-Tove; Hansen, Ketil Lenert. Urfolks- og minoritetsbakgrunn som meningsalibi. Harstad Tidende 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Melbøe, Line; Fedreheim, Gunn Elin; Hansen, Ketil Lenert. Når diagnoseperspektivet overstyrer din samiske bakgrunn. Harstad Tidende 2016.
 • Johnsen, Bjørn-Eirik; Melbøe, Line. Sami Diversity The situation of disabled People With Sami background Space Place and Disability. Nordic Network on Disability Research 2015-05-06 - 2015-05-08 2015.
 • Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn. Self-Determination of Pupils with Intellectual Disabilities in Norwegian Secondary School. NNDR 13th Research Conference 2015-05-06 - 2015-05-08 2015.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Sagen, Line Melbøe; Johnsen, Bjørn-Eirik. Samtidskunst for masterstudenter. Harstad Tidende 2014.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Johnsen, Bjørn Eirik; Sagen, Line Melbøe. Ethics and formation in an inclusive everyday life. rd ENSACT Joint European Conference: Social Action in Europe, Towards Inclusive Policies and Practice 2013-04-16 - 2013-04-19 2013.
 • Melbøe, Line. Likeverd og deltakelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. 2011 ISBN 978-82-471-2768-1.
 • Melbøe, Line. Inkludering og samspill i skolen på elevens premisser.. Universitetsforlaget 2004 ISBN 8215006132.s 123 - 141.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  Medlem i forskergruppe  Campus Harstad