Personkort bilde

Jonas Jakobsen

Førsteamanuensis Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

1 Demokratiteori (deliberativt demokrati; offentlig fornuft; populisme og demokrati) 

2 Ytringsfrihet (normative, rettslige og moralske spørsmål; hatprat; blasfemiregulering)

3 Sekularisme og religion (kulturell og religiøs likestilling; religiøs særbehandling)     

 

Utdannelse

 • Cand. mag. i filosofi og tysk. Århus Universitet (2004)
 • Ekstra sidefag i historie. Åbent Universitet, København (2007)
 • Pædagogikum (Danmark, 2007)

Ansættelser

 • Gymnasielærer, Nykøbing Katedralskole, Danmark (2004 - 2007)
 • Universitetslektor, Institut for Filosofi, Universitetet i Tromsø (2007 - 2009)
 • Ph.D.-stipendiat, Universitetet i Tromsø (start 2009 - 2014)
 • Redaksjonssekretær i Norsk Filosofisk Tidsskrift / Universitetsforlaget (start 2010 - 2014)

 • Jakobsen, Jonas. Populismens retorikk: trussel eller ressurs for deliberativt demokrati?. Agora 2020; Volum 37 (1-2). ISSN 0800-7136.s 61 - 87.

 • Jakobsen, Jonas. Moderate inclusivism and the conversational translation proviso: Revising Habermas's ethics of citizenship. European Journal for Philosophy of Religion 2019; Volum 11 (4). ISSN 1689-8311.s 87 - 112.s doi: 10.24204/EJPR.V11I4.2829.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere. (https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/2267/2863) Etikk i praksis 2018; Volum 12 (2). ISSN 1890-3991.s 143 - 157.s doi: 10.5324/eip.v12i2.2267.

 • Jakobsen, Jonas. Secularism, Liberal Democracy, and Islam in Europe: A Habermasian Critique of Talal Asad. (http://www.revistas.uma.es/index.php/contrastes/article/viewFile/2419/2230) Contrastes (Málaga) 2015. ISSN 1136-9922.s 113 - 125.s doi: 10.24310/contrastescontrastes.v20i3.2419.

 • Jakobsen, Jonas. Contextualising Religious Pain: Saba Mahmood, Axel Honneth, and the Danish Cartoons. (http://www.brill.com/products/book/recognition-and-social-freedom) Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s doi: 10.1163/9789004287341_010.

 • Jakobsen, Jonas. Religion and (Mis)recognition: Axel Honneth and the Danish Cartoon Controversy. (https://www.academia.edu/4608669/Reassessing_Human_Rights_An_Interview_with_Seyla_benhabib) Cambridge Scholars Publishing 2014 ISBN 978-1-4438-5812-0.s 19 - 34.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth: Anerkjennelse, danning og utdanning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205444218.s 357 - 367.

 • Jakobsen, Jonas; Pedersen, Jørgen. Hegel - betingelser for frihet i moderne samfunn. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3602-1.s 501 - 525.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth: kampen om anerkendelse. Unge Pædagoger 2012 (B111 nr. 3) ISBN 978-87-92914-00-2. ISSN 0109-7296.s 125 - 138.

 • Jakobsen, Jonas. Spørgsmål til Mohammed al Jabri: fortolkning, fornuft og demokrati. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Psykopatologier. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Gentænkning af Habermas og Hick: Svar til Torgeir Skogen. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Gentænkning af Habermas og Hick: svar til Rasmus Ahrenkilde. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Habermas og Hick: En religiøs Modernitet? En moderne Religion?. NSU Press 2011 ISBN 978-87-87564-58-8.

 • Jakobsen, Jonas. Education, Recognition and the Sami People of Norway. Peter Lang Publishing Group 2011 ISBN 978-3-631-60904-0.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth: Selvrealisering og Samfundskritik. Hans Reitzels Forlag 2011 ISBN 978-87-412-5410-4.

 • Jakobsen, Jonas. Den krænkede religion. Habermas, Honneth og profetens turban. (http://tapir.pdc.no/pdf/EIP/2009/2009-01-2.pdf) Etikk i praksis 2009 (1). ISSN 1890-3991.s 9 - 26.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Kunsten at tie. Kierkegaard, mindfulness og selvudviklingskulturen. (http://www.semikolon.au.dk/pdf/semikolon17.pdf) Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi 2009 (17). ISSN 1600-8529.s 53 - 66.

 • Jakobsen, Jonas. Å lide av ubestemthet. Axel Honneths hegelianske samtidsdiagnose. Agora 2009; Volum 27 (4). ISSN 0800-7136.s 5 - 22.

 • Jakobsen, Jonas. Tingliggjøring som anerkjennelsesglemsel? En anmeldelse av Axel Honneth: Reification. A new look at an old idea. Agora 2008 (4). ISSN 0800-7136.

 • Jakobsen, Jonas. Identitet og menneske-lighed. En lige ret til forskellighed?. (http://www.semikolon.au.dk/pdf/semikolon14.pdf) Semikolon. Tidsskrift for Idehistorie, Semiotik og Filosofi 2007 (14). ISSN 1600-8529.s 50 - 61.

 • Jakobsen, Jonas. Krenkelse og kritikk. Anerkjennelse som sosialfilosofisk grunnkategori. Agora 2007 (3). ISSN 0800-7136.s 448 - 456.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Recognition and Freedom: Axel Honneth's Political Thought. (http://www.brill.com/products/book/recognition-and-social-freedom#TOC_1) Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s 147 - 168.s doi: 10.1163/9789004287341_008.

 • Jakobsen, Jonas. Bok om trendord. 2020.

 • Jakobsen, Jonas. Lærebokstipend 2020. (https://www.fagsnakk.no/skole-og-utdanning/laerebokstipend-2020/) 2020.

 • Jakobsen, Jonas. Populismedebatt på villspor. (https://klassekampen.no/utgave/2020-09-14/debatt-populismedebatt-pa-villspor) Klassekampen 2020. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Venstrepopulismen fortjener et bedre forsvar. (https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/venstrepopulismen-fortjener-et-bedre-forsvar) Morgenbladet 2020. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. "Folket" må inkludere alle. (https://klassekampen.no/utgave/2020-09-22/folket-ma-inkludere-alle) Klassekampen 2020. ISSN 0805-3839.

 • Horst, Cindy; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents; Erdal, Marta Bivand. Active Citizenship Today. (Fulltekst: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11371 2019 ISBN 978-82-7288-996-7.

 • Jakobsen, Jonas. "Hva er populisme". (https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01006018/23-03-2018#t=2h17m18s) 2018.

 • Jakobsen, Jonas. Kierkegaards eksistensfilosofi. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående Skole (Tromsø) 2018-12-19 - 2018.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er Populisme?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hva-populisme) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Jonas. "Demokratiet trenger ex.phil. - åndslivet fortjener det". (https://morgenbladet.no/ideer/2018/03/demokratiet-trenger-exphil-andslivet-fortjener-det) Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Politisk populisme: Hva er problemet?. Lørdagsuniversitetet (http://www.driv.no/program/2018/03/lordagsuniversitetet-politisk-populisme-hva-er-problemet) 2018-03-24 - 2018.

 • Jakobsen, Jonas. "Det stormer rundt Jesus". 2018.

 • Jakobsen, Jonas. The Claims of Freedom: Habermas' Deliberative Multiculturalism and the Right to Free Speech. (http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10962/thesis.pdf?sequence=3&isAllowed=y) 2017 ISBN 978-82-8244-181-0.

 • Jakobsen, Jonas. Det uperfekte liv. Filosofiske samtaler (https://www.nordlys.no/vis/kalender/events/30995955) 2017-09-30 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Det uperfekte liv. Mat & Prat (http://midnattsolposten.no/mat-prat-det-uperfekte-liv-med-jonas-jakobsen) 2017-09-29 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Civic Integration as Civic (Mis)recognition. A Honnethian Approach. Asserting and Contesting the Good Citizen 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Civic Integration as Civic (Mis)recognition: A Honnethian approach. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy V 2017-06-10 - 2017-06-11 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Det er noe galt med den måten ulikhet produseres, legitimeres og oppretholdes på i dagens globaliserte økonomi. (http://www.verdidebatt.no/innlegg/11684833-det-er-noe-galt-med-den-maten-ulikhet-produseres-legitimeres-og-opprettholdes-pa-i-dagens-globaliserte-okonomi) Avisa Vårt land 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Min sønns bidrag. (https://morgenbladet.no/ideer/2017/05/min-sonns-bidrag) Morgenbladet 2017. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Hvad vil det sige at give en interessebaseret begrundelse for menneskerettighederne, og hvilke problemer kan være forbundet med dette i en multikulturel kontekst?. Ph.d. prøveforelesning i filosofi 2017-04-21 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2017-04-05 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2017-03-29 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation 2016-06-01 - 2016-06-02 2016.

 • Jakobsen, Jonas. Hvorfor blir noen krenket?. (http://forskning.no/filosofiske-fag-religionshistorie-juridiske-fag-psykologi-sosialantropologi-statsvitenskap/2015/01) 2015.

 • Jakobsen, Jonas. Free Speech and Democracy. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner 2015 (http://uit.no/aktuelt2/artikkel?p_document_id=405442) 2015-02-13 - 2015.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er hatprat - og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2015-01-28 - 2015.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Introduction: Recognition and Freedom in Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s 1 - 16.

 • Jakobsen, Jonas. Nøytralitet og åpenhet: religion i offentligheten. Samtale i stille rom 2014-02-07 - 2014.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Den sekulære religiøse tidsalder. (http://morgenbladet.no/samfunn/2014/den_sekulaere_religiose_tidsalder#.VJFwtU10xaQ) Morgenbladet 2014. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Ekstremisme og radikalisering: et sosialfilosofisk perspektiv. Dialogmøte om radikalisering og voldelig ekstremisme 2014-11-21 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Retningslinjer for en konstruktiv religionsdebatt. Religion, dialog og ytringsfrihet 2014-11-07 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth's teori om selvet. Del av foredragsrekken 'Selvet' (http://fuau.dk/main.aspx?pagetype=15&HoldNr=140-508) 2014-02-27 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er 'hate speech' og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2014-04-19 - 2014.

 • Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Carmen, Dege. Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. (http://www.academia.edu/4608669/Reassessing_Human_Rights_An_Interview_with_Seyla_benhabib) Norsk Filosofisk tidsskrift 2013; Volum 48 (2). ISSN 0029-1943.s 171 - 183.

 • Jakobsen, Jonas. Hvorfor (ikke) forby hate speech? En introduksjon til Jeremy Waldron og Ronald Dworking. Fagdag for samfunnsfagslærere i Troms fylke 2013-11-22 - 2013.

 • Jakobsen, Jonas. Utdatert kristendom. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Secular Reason in the Postsecular Society: Reassessing Habermas and his Critics. Ideas and Realities of Democracy 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Jakobsen, Jonas. What is Moral Injury and When is it Morally Wrong?. Realizing Global Justice: Theory and Practice 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?. (http://morgenbladet.no/debatt/2013/ideologikritikk_eller_ideologisk_kritikk) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Solhaug, Ida; Jakobsen, Jonas. Innsikt for bedre utsyn. (http://morgenbladet.no/debatt/2013/innsikt_for_bedre_utsyn#.UgIYAW0t2Sq) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin. Ytringsansvarets grunnlag og praktisering. (Fulltekst: http://www.idunn.no/file/ci/52826278/nnt_2012_01_pdf.pdf Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (1). ISSN 0800-336X.s 110 - 113.

 • Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Dege, Carmen. Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. PDJ Workshop 2012-10-20 - 2012-10-21 2012.

 • Jakobsen, Jonas. Is Secular Deliberation a Special Problem for Muslims? Some Reflections on Habermas's Postsecularism and its Critics. Secularism, Tolerance, and Religous Minorities 2012-05-24 - 2012-05-26 2012.

 • Jakobsen, Jonas. (Dis)respect and Free Speech in Norway after 22.7 2011. Ethics, Rhetoric and Democracy. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy III 2012-08-24 - 2012.

 • Jakobsen, Jonas. Islamofobi eller religionskritikk?. Forskningsdagene 2012-09-27 - 2012.

 • Anfinsen, Roar; Jakobsen, Jonas. Toleranse, frihet og verdighet. Fagdag for 200 elever ved Kongsbakken videregående skole 2012-01-11 - 2012-01-11 2012.

 • Jakobsen, Jonas. De Uakseptable Ytringene. (http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/267118/version=1/Labyrint03_2011_web.pdf#page=12) 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Religion in der Öffentlichket - über die Taylor-Habermas Debatte. Das Werk von Jürgen Habermas 2011-06-16 - 2011-06-17 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Hjernen er ikke alene. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Habermas, amputert. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Is Islam a threat to the West?. Presentasjon og paneldiskusjon med Hege Storhaug og imam Fadel Soliman 2011-11-03 - 2011-11-03 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Religion i konflikt - mellom blasfemi og anerkendelse. Mellom Kulturer (http://www2.uit.no/ikbViewer/page/tavla/artikkel?p_document_id=170840) 2010-02-26 - 2010-02-26 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er sekularisme?. Filosofiske Samtaler 2010-11-06 - 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Tro er ikke moral, og ateister er ikke automatisk moralsk suspekte. (http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/398926:Kronik--Tro-er-ikke-moral--og-ateister-er-ikke-automatisk-moralsk-suspekte) Kristeligt Dagblad 2010. ISSN 0904-6054.

 • Jakobsen, Jonas. Pavens syn på ateister. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin. Social Critique between Anthropology and Reconstruction. An Interview with Axel Honneth. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (3). ISSN 0029-1943.s 162 - 174.

 • Jakobsen, Jonas. Med bud om anerkjennelse. (http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100903/OIDEER/709039969/0/AKTUELT002) 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Secularism and Power. A Habermasian Critique of Talal Asad. Themes in Contemporary Ethics and Political Philosophy 2010-10-29 - 2010-11-01 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Den krænkede religion. Habermas, Honneth og karikaturkrisen. Forskningsseminar, Institut for Filosofi 2009-05-22 - 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Religionskritikere skal droppe den skingre tone. (http://www.information.dk/201722) Dagsavisen Information 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Læren fra Habermas. Fyens Stiftstidende 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Anerkendelse og religiøse minoriteter. (http://podkast.nrk.no/fil/verdiboersen/nrk_verdiboersen_2009-0307-0805_30902.mp3?stat=1&pks=30902) 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Humanismens tvang. Et interview med sociolog Rasmus Willig. (http://www.turbulens.net/temaer/kapitalismeoghumanisme/forumdynamo/humanismenstvang/) 2007.

 • Jakobsen, Jonas. Omfordeling eller anerkendelse? En anmeldelse af Axel Honneth/Nacy Fraser: "Umverteilung oder Annerkennung". (http://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/777/811) Dansk Sociologi 2006 (4). ISSN 0905-5908.

 • Jakobsen, Jonas. Bok om trendord. 2020.

 • Jakobsen, Jonas. Lærebokstipend 2020. (https://www.fagsnakk.no/skole-og-utdanning/laerebokstipend-2020/) 2020.

 • Jakobsen, Jonas. Populismedebatt på villspor. (https://klassekampen.no/utgave/2020-09-14/debatt-populismedebatt-pa-villspor) Klassekampen 2020. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Venstrepopulismen fortjener et bedre forsvar. (https://morgenbladet.no/ideer/2020/09/venstrepopulismen-fortjener-et-bedre-forsvar) Morgenbladet 2020. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. "Folket" må inkludere alle. (https://klassekampen.no/utgave/2020-09-22/folket-ma-inkludere-alle) Klassekampen 2020. ISSN 0805-3839.

 • Horst, Cindy; Fjørtoft, Kjersti; Jakobsen, Jonas; Noor, Jdid; Mouritsen, Per; Olsen, Tore Vincents; Erdal, Marta Bivand. Active Citizenship Today. (Fulltekst: https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11371 2019 ISBN 978-82-7288-996-7.

 • Jakobsen, Jonas. "Hva er populisme". (https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR01006018/23-03-2018#t=2h17m18s) 2018.

 • Jakobsen, Jonas. Kierkegaards eksistensfilosofi. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående Skole (Tromsø) 2018-12-19 - 2018.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er Populisme?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hva-populisme) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Jonas. "Demokratiet trenger ex.phil. - åndslivet fortjener det". (https://morgenbladet.no/ideer/2018/03/demokratiet-trenger-exphil-andslivet-fortjener-det) Morgenbladet 2018. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Politisk populisme: Hva er problemet?. Lørdagsuniversitetet (http://www.driv.no/program/2018/03/lordagsuniversitetet-politisk-populisme-hva-er-problemet) 2018-03-24 - 2018.

 • Jakobsen, Jonas. "Det stormer rundt Jesus". 2018.

 • Jakobsen, Jonas. The Claims of Freedom: Habermas' Deliberative Multiculturalism and the Right to Free Speech. (http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/10962/thesis.pdf?sequence=3&isAllowed=y) 2017 ISBN 978-82-8244-181-0.

 • Jakobsen, Jonas. Det uperfekte liv. Filosofiske samtaler (https://www.nordlys.no/vis/kalender/events/30995955) 2017-09-30 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Det uperfekte liv. Mat & Prat (http://midnattsolposten.no/mat-prat-det-uperfekte-liv-med-jonas-jakobsen) 2017-09-29 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Civic Integration as Civic (Mis)recognition. A Honnethian Approach. Asserting and Contesting the Good Citizen 2017-06-07 - 2017-06-08 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Civic Integration as Civic (Mis)recognition: A Honnethian approach. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy V 2017-06-10 - 2017-06-11 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Det er noe galt med den måten ulikhet produseres, legitimeres og oppretholdes på i dagens globaliserte økonomi. (http://www.verdidebatt.no/innlegg/11684833-det-er-noe-galt-med-den-maten-ulikhet-produseres-legitimeres-og-opprettholdes-pa-i-dagens-globaliserte-okonomi) Avisa Vårt land 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Min sønns bidrag. (https://morgenbladet.no/ideer/2017/05/min-sonns-bidrag) Morgenbladet 2017. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Hvad vil det sige at give en interessebaseret begrundelse for menneskerettighederne, og hvilke problemer kan være forbundet med dette i en multikulturel kontekst?. Ph.d. prøveforelesning i filosofi 2017-04-21 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2017-04-05 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas. Er det noe galt med ulikhet?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2017-03-29 - 2017.

 • Jakobsen, Jonas; Fjørtoft, Kjersti. The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons. Active Citizenship Today: Definitions, Conditions, and Contestation 2016-06-01 - 2016-06-02 2016.

 • Jakobsen, Jonas. Hvorfor blir noen krenket?. (http://forskning.no/filosofiske-fag-religionshistorie-juridiske-fag-psykologi-sosialantropologi-statsvitenskap/2015/01) 2015.

 • Jakobsen, Jonas. Free Speech and Democracy. Ytringsfrihetens pris - Student peace price winner 2015 (http://uit.no/aktuelt2/artikkel?p_document_id=405442) 2015-02-13 - 2015.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er hatprat - og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2015-01-28 - 2015.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Introduction: Recognition and Freedom in Axel Honneth's Political Thought. Brill Academic Publishers 2015 (17) ISBN 9789004287334. ISSN 1572-459X.s 1 - 16.

 • Jakobsen, Jonas. Nøytralitet og åpenhet: religion i offentligheten. Samtale i stille rom 2014-02-07 - 2014.

 • Lysaker, Odin; Jakobsen, Jonas. Den sekulære religiøse tidsalder. (http://morgenbladet.no/samfunn/2014/den_sekulaere_religiose_tidsalder#.VJFwtU10xaQ) Morgenbladet 2014. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas. Ekstremisme og radikalisering: et sosialfilosofisk perspektiv. Dialogmøte om radikalisering og voldelig ekstremisme 2014-11-21 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Retningslinjer for en konstruktiv religionsdebatt. Religion, dialog og ytringsfrihet 2014-11-07 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Axel Honneth's teori om selvet. Del av foredragsrekken 'Selvet' (http://fuau.dk/main.aspx?pagetype=15&HoldNr=140-508) 2014-02-27 - 2014.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er 'hate speech' og bør det forbys?. Fagdag for elever ved Kongsbakken videregående skole 2014-04-19 - 2014.

 • Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Carmen, Dege. Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. (http://www.academia.edu/4608669/Reassessing_Human_Rights_An_Interview_with_Seyla_benhabib) Norsk Filosofisk tidsskrift 2013; Volum 48 (2). ISSN 0029-1943.s 171 - 183.

 • Jakobsen, Jonas. Hvorfor (ikke) forby hate speech? En introduksjon til Jeremy Waldron og Ronald Dworking. Fagdag for samfunnsfagslærere i Troms fylke 2013-11-22 - 2013.

 • Jakobsen, Jonas. Utdatert kristendom. Klassekampen 2013. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Secular Reason in the Postsecular Society: Reassessing Habermas and his Critics. Ideas and Realities of Democracy 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Jakobsen, Jonas. What is Moral Injury and When is it Morally Wrong?. Realizing Global Justice: Theory and Practice 2013-06-19 - 2013-06-22 2013.

 • Jakobsen, Jonas; Solhaug, Ida. Ideologikritikk eller ideologisk kritikk?. (http://morgenbladet.no/debatt/2013/ideologikritikk_eller_ideologisk_kritikk) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Solhaug, Ida; Jakobsen, Jonas. Innsikt for bedre utsyn. (http://morgenbladet.no/debatt/2013/innsikt_for_bedre_utsyn#.UgIYAW0t2Sq) Morgenbladet 2013. ISSN 0805-3847.

 • Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin. Ytringsansvarets grunnlag og praktisering. (Fulltekst: http://www.idunn.no/file/ci/52826278/nnt_2012_01_pdf.pdf Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (1). ISSN 0800-336X.s 110 - 113.

 • Duarte, Melina; Jakobsen, Jonas; Dege, Carmen. Reassessing Human Rights: An Interview with Seyla Benhabib. PDJ Workshop 2012-10-20 - 2012-10-21 2012.

 • Jakobsen, Jonas. Is Secular Deliberation a Special Problem for Muslims? Some Reflections on Habermas's Postsecularism and its Critics. Secularism, Tolerance, and Religous Minorities 2012-05-24 - 2012-05-26 2012.

 • Jakobsen, Jonas. (Dis)respect and Free Speech in Norway after 22.7 2011. Ethics, Rhetoric and Democracy. Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy III 2012-08-24 - 2012.

 • Jakobsen, Jonas. Islamofobi eller religionskritikk?. Forskningsdagene 2012-09-27 - 2012.

 • Anfinsen, Roar; Jakobsen, Jonas. Toleranse, frihet og verdighet. Fagdag for 200 elever ved Kongsbakken videregående skole 2012-01-11 - 2012-01-11 2012.

 • Jakobsen, Jonas. De Uakseptable Ytringene. (http://www2.uit.no/ikbViewer/Content/267118/version=1/Labyrint03_2011_web.pdf#page=12) 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Religion in der Öffentlichket - über die Taylor-Habermas Debatte. Das Werk von Jürgen Habermas 2011-06-16 - 2011-06-17 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Hjernen er ikke alene. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Habermas, amputert. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas. Is Islam a threat to the West?. Presentasjon og paneldiskusjon med Hege Storhaug og imam Fadel Soliman 2011-11-03 - 2011-11-03 2011.

 • Jakobsen, Jonas. Religion i konflikt - mellom blasfemi og anerkendelse. Mellom Kulturer (http://www2.uit.no/ikbViewer/page/tavla/artikkel?p_document_id=170840) 2010-02-26 - 2010-02-26 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Hva er sekularisme?. Filosofiske Samtaler 2010-11-06 - 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Tro er ikke moral, og ateister er ikke automatisk moralsk suspekte. (http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/398926:Kronik--Tro-er-ikke-moral--og-ateister-er-ikke-automatisk-moralsk-suspekte) Kristeligt Dagblad 2010. ISSN 0904-6054.

 • Jakobsen, Jonas. Pavens syn på ateister. Klassekampen 2010. ISSN 0805-3839.

 • Jakobsen, Jonas; Lysaker, Odin. Social Critique between Anthropology and Reconstruction. An Interview with Axel Honneth. Norsk Filosofisk tidsskrift 2010 (3). ISSN 0029-1943.s 162 - 174.

 • Jakobsen, Jonas. Med bud om anerkjennelse. (http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100903/OIDEER/709039969/0/AKTUELT002) 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Secularism and Power. A Habermasian Critique of Talal Asad. Themes in Contemporary Ethics and Political Philosophy 2010-10-29 - 2010-11-01 2010.

 • Jakobsen, Jonas. Den krænkede religion. Habermas, Honneth og karikaturkrisen. Forskningsseminar, Institut for Filosofi 2009-05-22 - 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Religionskritikere skal droppe den skingre tone. (http://www.information.dk/201722) Dagsavisen Information 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Læren fra Habermas. Fyens Stiftstidende 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Anerkendelse og religiøse minoriteter. (http://podkast.nrk.no/fil/verdiboersen/nrk_verdiboersen_2009-0307-0805_30902.mp3?stat=1&pks=30902) 2009.

 • Jakobsen, Jonas. Humanismens tvang. Et interview med sociolog Rasmus Willig. (http://www.turbulens.net/temaer/kapitalismeoghumanisme/forumdynamo/humanismenstvang/) 2007.

 • Jakobsen, Jonas. Omfordeling eller anerkendelse? En anmeldelse af Axel Honneth/Nacy Fraser: "Umverteilung oder Annerkennung". (http://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/777/811) Dansk Sociologi 2006 (4). ISSN 0905-5908.

 • [Loading...]