Ansatte – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Alnes, Jan Harald

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersson, Anna-Karin Margareta


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andén, Lovisa

Førstelektor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Anfinsen, Roar

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Angell, Kim

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Dahl, Karoline

Førstekonsulent
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Danielsen, Maria

Stipendiat
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Duarte, Melina

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Flå, Eirin Karlsrud

Fagkonsulent
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Føllesdal, Andreas

Professor II
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 41 | Neste 10 Siste 1