Ansatte – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Stokke, Øyvind

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersson, Dag T.

Professor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersson, Anna-Karin Margareta

Postdoktor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Nyseth, Fredrik

Universitetslektor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mathiesen, Eirik


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Måseide, Atle

Førsteamanuensis
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Morreau, Michael

Professor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Strømsheim, Erik Westad

Stipendiat
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fremstedal, Roe


Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Himmelmann, Beatrix

Professor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 45 | Neste 10 Siste 5