#
#
Institutt for barnevern og sosialt arbeid walter.schonfelder@uit.no +4777620828 97603850 Tromsø SVHUM D 1006

Walter Schönfelder


Professor i sosialt arbeid og barnevern, leder for Norges forskerskole for sosialt arbeid og barnevern (NORWEL)


 • Karlsen, Trude H.P.; Schönfelder, Walter. Den vanskelige veien fra nytt tiltak til forandret praksis i NAV. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 135 - 161.s doi: 10.33673/OOA20211.
 • Johansen, Thomas; Schönfelder, Walter. Utvidet oppfølging i NAVs egen regi - bidrar det til økt arbeidsinkludering?. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 105 - 129.s doi: 10.33673/OOA20211.
 • Arntzen, Cathrine; Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla. Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 47 - 70.s doi: 10.33673/OOA20211.
 • Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla. Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system. Social work in health care 2020; Volum 59 (9/10). ISSN 0098-1389.s 631 - 649.s doi: 10.1080/00981389.2020.1847747.
 • Dybvik, Jo Benjamin; Schönfelder, Walter. Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state. Disability & Society 2020. ISSN 0968-7599.s doi: 10.1080/09687599.2020.1768054.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing 2019. ISSN 1874-7884.s doi: 10.1007/s12062-019-09253-7.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-030-20602-4.s 193 - 206.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_12.
 • Schönfelder, Walter; Holmgaard, Sanne Bech. Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers. Children and Youth Services Review 2019; Volum 100. ISSN 0190-7409.s 89 - 97.s doi: 10.1016/j.childyouth.2019.02.037.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (3). ISSN 2387-5976.s 298 - 306.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-03-12.
 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 275 - 283.
 • Schönfelder, Walter. Barnevern - utdanning mellom pedagogikk, sosialt arbeid og saksbehandling. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 21 - 45.
 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 13 - 19.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s 16 - 26.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway. (fulltekst) 2017 ISBN 978-83-947775-0-0.s 116 - 117.
 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care. BMC Health Services Research 2016; Volum 16:633. ISSN 1472-6963.s 1 - 11.s doi: 10.1186/s12913-016-1881-9.
 • Schönfelder, Walter. Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap: Samhandlingsreformen i et profesjonsteoretisk perspektiv. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205425521.s 54 - 80.
 • Schönfelder, Walter; Bliksvær, Trond. Private rehabilitation clinics in a public, universal health care system. Research in the Sociology of Health Care 2011; Volum 29. ISSN 0275-4959.s 93 - 114.s doi: 10.1108/S0275-4959(2011)0000029007.
 • Schönfelder, Walter. CAQDAS and qualitative syllogism logic - NVivo 8 and MAXQDA 10 compared. (fulltekst) Forum Qualitative Sozialforschung 2011; Volum 12 (1). ISSN 1438-5627.
 • Schönfelder, Walter. The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse. Cambridge Scholars Publishing 2008 ISBN 1-84718-659-9.s 393 - 410.
 • Rezvyy, Grigory; Schönfelder, Walter; Øiesvold, terje; Olstad, Reidun E.; Midre, Georges. Between health care and social security - psychiatric patients and the disability pension system in Norway and Russia. BMC Health Services Research 2007; Volum 7 (128). ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/1472-6963-7-128.
 • Mohrlok, Marion; Strieder, Michaela; Neubauer, Rainer; Schönfelder, Walter. Gemeinwesenarbeit heute - Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Rundbrief Verband für sozial-kulturelle Arbeit 1991 (1). ISSN 0940-8665.s 10 - 15.
 • Schönfelder, Walter. Fishing, Selling, Pushing. Gemeinwesenarbeit als spezialisierte Berufspraxis - ein Vergleich der Praxis in den USA und der BRD. Sozial Extra 1991 (7/8). ISSN 0931-279X.s 8 - 10.
 • Schönfelder, Walter; Mohrlok, Marion; Strieder, Michaela; Neubauer, Rainer. Projektfinansierung (Fundraising) in den USA. Theorie und Praxis der sozialen Arbeit 1991; Volum 42 (12). ISSN 0342-2275.s 471 - 475.
 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 65 - 75.
 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsevern og psykisk helsearbeid. Om samarbeid mellom organisasjoner og profesjoner. 2008 ISBN 978-82-91636-66-5.
 • Mohrlock, Marion; Neubauer, Michaela; Neubauer, Rainer; Schönfelder, Walter. Let's Organize! Gemeinwesenarbeit und Community Organization im Vergleich. 1993 ISBN 3-923126-81-6.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - ein blind flekk?. Fagmøte Fylkesmannen i Nordland 2020-02-24 - 2020-02-24 2020.
 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Johansen, Thomas; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8408-060-4.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem". Husbankkonferansen Bodø 2020 Hvor går boligpolitikken? 2020-02-12 - 2020-02-13 2020.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk?. Dialogmøte i Steigen kommune 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?. Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. 2019-11-28 - 2019-11-29 2019.
 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla. Jobbspesialister i krysspress. INKO 2019: Inkluderingsdugnaden 2019-10-23 - 2019-10-24 2019.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.. Hva skal til for at folk kan bo trygt i nord? Husbankens regionale konferanse i Nord-Norge 2019-09-11 - 2019-09-12 2019.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Omsorg og nypoteter. Klassekampen 2019. ISSN 0805-3839.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Minna om moltemyra. (fulltekst) Harvest Magazine 2019.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.. Storbykonferansen for eldrerådene 2019 i Tromsø 2019-06-03 - 2019-06-05 2019.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?. Leve hele livet Nasjonal konferanse for alders- og sykehjemsmedisin 2019-03-12 - 2019-03-13 2019.
 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine. Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i Nav) (omtale) (prosjekt) 2019-01-11 - 2019-01-13 2019.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt. NEON-konferansen 2018-11-21 - 2018-11-22 2018.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.. Impact seminar i regi av Ageing at home, ledet av prosessleder fra KS konsulent 2018-06-06 - 2018-06-07 2018.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hjemme best? For hvem?. Bergens Tidende 2018. ISSN 0804-8983.s doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RxBn42/Hjemme-best_-for-hvem.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.. Rokkanfrokost 2018-03-15 - 2018.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'. Fagseminar 2018-01-09 - 2018-01-09 2018.
 • Schönfelder, Walter; Arntzen, Cathrine; Munkejord, Mai Camilla. Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter. Forskningsdager 2017 2017-09-20 - 2017-10-11 2017.
 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social care – a blind spot in Norwegian home care. European Journal of Public Health 2017; Volum 23. ISSN 1101-1262.s 410 - 411.s doi: 10.1093/eurpub/ckx186.025.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor blei det av den sosiale omsorga?. Altaposten 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Ageing at home - funn og anbefalinger. Forskningsseminar / juleseminar 2017-12-11 - 2017-12-11 2017.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Kor ble det av sosial omsorg?. (fulltekst) Kommunal rapport 2017. ISSN 0801-6410.s 18 - .
 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway. Pre-Conference to the 10th European Public Health Conference: Creating a sustainable people-centred health workforce in Europe: How to make it happen? 2017-11-01 - 2017.
 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care. 10th European Public Health Conference: Sustaining resilient and healthy communities 2017-11-01 - 2017-11-04 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune. Møte med de ansatte i hjemmetjenestene i Tana kommune 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen. Informasjonsmøte for politikere, eldrerådet, og ledelsen for kommunale hjemmetjenester i Tana 2017-11-07 - 2017-11-07 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter. Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg. (fulltekst) 2017.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.. Åpent møte 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.. Kommunestyremøte i Steigen 2017-11-01 - 2017-11-01 2017.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Å bli gamal i Steigen og Tana. Personalmøte helse- og omsorgssektoren i Steigen kommune 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Eggebø, Helga; Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. "Æ har ikke nåkka å klag på" Ferske funn fra forskningsprosjekt om hjemmebasert eldreomsorg i distriktet i Nord-Norge.. Høstkonferansen 2017 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid. Fagseminar 2017-09-04 - 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas. ESRS XVII Congress 2017-07-24 - 2017-07-27 2017.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga. Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. Alta 2017, the 4th Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Schönfelder, Walter; Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga. Ageing at home. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.
 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. An ideal-typical model for comparing interprofessional relations in health care. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.
 • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter. Vil sikre trygg alderdom i eget hjem. 2016.
 • Schönfelder, Walter. Workforce coordination and skill mix in the Norwegian Coordination reform. Regional utveckling i glesbygd – Gräv där du står! (data) 2015-12-10 - 2015-12-10 2015.
 • Schönfelder, Walter. Midler for forskning og utvikling fra EU systemene. Fagseminar om nettverksjobbing og erfaring med EU- søknadsskriving 2013-12-05 - 2013-12-05 2013.
 • Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita. Comparing interprofessional jurisdiction: a tentative framework for European health human resources policy. 6th European Public Health Conference - Health in Europe: are we there yet? 2013-11-13 - 2013-11-16 2013.
 • Schönfelder, Walter. Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet - refleksjoner om erfaring, kunnskap og dokumentasjon (Keynote). Hauglandskurset 2013: Helsesport og tilpasset fysisk aktivitet i habilitering og rehabilitering 2013-11-05 - 2013-11-06 2013.
 • Schönfelder, Walter. Lokale løsninger i en reformtid. Samhandlingsreformen i nordnorske utkantskommuner. 2012 ISBN 978-82-93056-12-6.
 • Schönfelder, Walter. Et profesjonsteoretisk perspektiv på Samhandlingsreformen. Rehab 2012: Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre 2012-01-16 - 2012-01-18 2012.
 • Schönfelder, Walter. Legenes posisjon i et tverrfaglig landskap. Den 8. norske konferansen i helsesosiologi 2012-05-22 - 2012-05-23 2012.
 • Bliksvær, Trond; Heggebø, Lena Klasson; Schönfelder, Walter. Den gjenstridige effekten. Memo om effektbegrepet innen praksis og forskning. 2011.
 • Schönfelder, Walter. Kaldt, vått og kjempeartig. Deltakererfaringer fra Basecamp Salten 2009 i Gildeskål kommune. 2010 ISBN 978-82-93056-01-0.
 • Schönfelder, Walter. Utvikling av nasjonale måleinstrumenter i arbeidsrettet rehabilitering. Muligheter og utfordringer med samhandling og nettverk på lokalt og regionalt nivå 2010-09-13 - 2010-10-14 2010.
 • Schönfelder, Walter. Samarbeid i psykisk helsearbeid – mellom hvem og om hva? (Keynote). Dialogkonferanse Helse Nord-Trøndelag 2010-06-16 - 2010-06-16 2010.
 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsearbeid. NSF - Landsgruppe for psykiatriske sykepleiere 2010-06-14 - 2010-06-14 2010.
 • Schönfelder, Walter. From “The art of text analysis” to “The impossible just got possible”. Learning experiences with MAXQDA and NVivo. KWALON 2010-04-22 - 2010-04-23 2010.
 • Schönfelder, Walter. Mellom linjene i psykisk helsearbeid. Særpreg og mangfold i midnattsol - psykisk helse og helsetjenester på Nordkalotten 2009-06-10 - 2009-06-12 2009.
 • Schönfelder, Walter. The limits of analyzing rhetoric in the analysis of organizational discourse. Forskningsseminar Institutt for sosiologi 2007-09-24 - 2007.
 • Schönfelder, Walter. The Limits of Analyzing Rhetoric in the Analysis of Organizational Discourse. Rhetoric in Society 2006 2006-11-21 - 2006-11-24 2006.
 • Schönfelder, Walter. From treatment to well-being - the changing understanding of helping people. 2nd Norwegian Workshop in Health Sociology 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.
 • Schönfelder, Walter. Samarbeid mellom linjene i psykiatrien - profesjonssosiologiske perspektiv. Forskerforum 2005-02-24 - 2005.
 • Schönfelder, Walter. Between the Lines in Psychiatry. Social Psychiatry and the Population Quality of Life in the North of Europe 2004-12-02 - 2004-12-05 2004.
 • Schönfelder, Walter. Fra problem til potensiale : en sammenliknende studie om beboerdeltakelse ved kommunal planlegging i Tyskland og Norge. 1999.
 • Schönfelder, Walter. Partizipationsmöglichkeiten der Lokalbevölkerung an kommunalen Planungsprozessen. Eine komparative Analyse deutscher und norwegischer Planungspraxis. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Sosialfaglig profesjonskompetanse

  Flerfaglig samarbeid

  Sosial omsorg

  Arbeidsinkludering

  Supported employment

  NAV

  Barneverntjenester

  SVHUM D 1006

  Klikk for større kart