Bilde av Schönfelder, Walter
Bilde av Schönfelder, Walter
Institutt for barnevern og sosialt arbeid walter.schonfelder@uit.no +4777620828 97603850 Her finner du meg

Walter Schönfelder


Professor i sosialt arbeid og barnevern, leder for Norges forskerskole for sosialt arbeid og barnevern (NORWEL)


 • Cathrine Arntzen, Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord :
  Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Thomas Johansen, Walter Schönfelder :
  Utvidet oppfølging i NAVs egen regi - bidrar det til økt arbeidsinkludering?
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Trude H.P. Karlsen, Walter Schönfelder :
  Den vanskelige veien fra nytt tiltak til forandret praksis i NAV
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Jo Benjamin Dybvik, Walter Schönfelder :
  Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state
  Disability & Society 2020 DOI
 • Walter Schönfelder, Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord :
  Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system
  Social work in health care 2020 ARKIV / DOI
 • Walter Schönfelder, Sanne Bech Holmgaard :
  Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers
  Children and Youth Services Review 23. februar 2019 ARKIV / DOI
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life
  Journal of Population Ageing 2019 ARKIV / DOI
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway
  Springer Nature 2019 ARKIV / DOI
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home?
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ARKIV / DOI
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg?
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane :
  Handlingsrom i barnevernet
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder :
  Barnevern - utdanning mellom pedagogikk, sosialt arbeid og saksbehandling
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane :
  Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder, Synnøve Thomassen Andersen, Aina Aune Kane :
  Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren
  Fagbokforlaget 2018
 • Walter Schönfelder :
  Supporting practice relevance in PhD-education - The Norwegian Research School in Social Work and Child Welfare (NORWEL)
  2023
 • Walter Schönfelder :
  Presentation of the Norwegian Research School in Social Work and Child Welfare (NORWEL)
  2023
 • Walter Schönfelder :
  NORWEL - Norges forskerskole i sosialt arbeid og barnevern
  2022
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Sosial omsorg - ein blind flekk?
  2020
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem"
  2020
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen, Thomas Johansen, Mai Camilla Munkejord :
  Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Rapport 1 - 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Sosial omsorg - en blind flekk i norsk eldreomsorg?
  2019
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen :
  Bruk av jobbspesialister i Nav - Foreløpige resultat fra en fokusgruppeundersøkelse
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Minna om moltemyra
  Harvest Magazine 19. juni 2019 FULLTEKST
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Omsorg og nypoteter
  Klassekampen 27. juni 2019
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Hjemme best? Eldres fortellinger om hva som skaper trygghet i egen bolig.
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Sosial omsorg - en blind flekk?
  2019
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord :
  Jobbspesialister i krysspress
  2019
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Sosial omsorg - en blind flekk i omsorgstjenesten?
  2019
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Ageing at home - En presentasjon av hovedfunn med vekt på sosial omsorg som 'blind flekk'
  2018
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Hjemme best? For hvem?
  Bergens Tidende 30. april 2018 FULLTEKST
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Sosial omsorg - en blind flekk i dagens hjemmebaserte eldreomsorg? Noen funn fra Ageing at home.
  2018
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Sosial omsorg - fra blind flekk til sentralt innsatsområde? Megakort innblikk i veien fra et samarbeidsprosjekt til et gryende innovasjonsprosjekt
  2018
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Ageing at home. Oppsummering av funn og anbefalinger.
  2018
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Kor ble det av sosial omsorg?
  Kommunal rapport 30. november 2017 FULLTEKST
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Kor blei det av den sosiale omsorga?
  Altaposten 29. desember 2017
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø :
  Social care – a blind spot in Norwegian home care
  European Journal of Public Health 2017 DOI
 • Walter Schönfelder, Cathrine Arntzen, Mai Camilla Munkejord :
  Bruk av jobbspesialister i arbeid med bistand: erfaringer og effekter
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Coping with distance. Innovations in home-based elderly care in remote areas
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Hjemmehjelpens tause omsorgsarbeid
  2017
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske funn frå forskningsprosjekt om heimebasert eldreomsorg i distriktet.
  2017
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Å bli gamal i Steigen og Tana. Ferske forskingsfunn.
  2017
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø :
  Social Care - A Blind Spot in Norwegian Home Care
  2017
 • Walter Schönfelder, Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø :
  Connecting health and social care: the ‘Ageing at Home’ project in Norway
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Ageing at home - hovedfunn fra en studie om hjemmebasert eldreomsorg i Tana og Steigen
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Ageing at home. Presentasjon av hovedfunn for de ansatte i Tana kommune
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø, Walter Schönfelder :
  Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansatte erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg
  2017 FULLTEKST
 • Helga Eggebø, Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder :
  Å bli gamal i Steigen og Tana
  2017
 • Mai Camilla Munkejord, Walter Schönfelder, Helga Eggebø :
  Ageing at home - funn og anbefalinger
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →