Ansatte – Institutt for farmasi

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for farmasi

Mikkola, Ingvild

Professor
Institutt for farmasi
ingvild.mikkola@uit.no
FARM F2. 102
+4777646643
Forskningsinteresser:

Transkripsjonsfaktoren Pax6 og de genene den regulerer, både normalt og ved sykdom (kreft).

CML, Bcr-Abl og resistens.

Zebrafisk som modellsystem.


Anderssen, Trude

Senioringeniør
Institutt for farmasi

Holsæter, Ann Mari

Førsteamanuensis
Institutt for farmasi
Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser samsvarer med forskningsinteressene til gruppa "Drug transport and delivery".

og angår formulering og optimalisering av legemiddelformuleringer for topikal- (sårbehandling) og systemisk- (injeksjonsmedisin) administrasjo mtp:

  • Holdbarhet/stabilitet
  • Brukervennlighet
  • Effekt
  • Bivirkningsprofil
  • Fremstillingsmetode

 

Karakterisering av legemiddelformuleringens fysikalskjemi...


Hogseth, Rune

Overingeniør. Strålevernkontakt IFA.
Institutt for farmasi
rune.hogseth@uit.no
FARM F2. 107
+4777646233

Bø, Karl-Erik

Stipendiat
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe

Småbrekke, Lars

Førsteamanuensis. Samfunnsfarmasi.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
lars.smabrekke@uit.no
FARM f 4.206
+4777645792
Forskningsinteresser:

Legemiddelbruk på individ- og populasjonsnivå, med hovedfokus på antibiotikabruk.


Flaten, Gøril Eide

Professor i forskningsgruppen for Drug Transport and Delivery
Institutt for farmasi
Forskningsinteresser:
  • Permeabilitet over biologiske barrierer
  • The phospholipid vesicle-based permeation assay (PVPA)
  • Liposomer som legemiddelbærer
  • Liposomer som modellsystem for celler og bakterier i interaksjonsstudier
  • Delivery av lipofile virkestoff

 


Skjold, Frode

Senioringeniør
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
frode.skjold@uit.no
FARM F4. 213
+4777646552

Nilsen, Terje

Universitetslektor II
Institutt for farmasi

1-10 av 88 | Neste 10 Siste 8