Bilde av Løchen, Maja-Lisa
Bilde av Løchen, Maja-Lisa
Institutt for klinisk medisin maja-lisa.lochen@uit.no +4777644840 99163281 +4799163281

Maja-Lisa Løchen


Instituttleder IKM, professor i forebyggende medisin

Stillingsbeskrivelse

Instituttleder Institutt for klinisk medisin

Professor i forebyggende medisin

Medlem av forskningsgruppen Kroniske sykdommers epidemiologi

Veileder phd- og post doc-studenter

Lang erfaring som underviser og utvikler av undervisning i epidemiologi, forebyggende medisin og kunnskapshåndtering ved profesjonsstudiet i medisin og odontologi, videreutdanning for helsepersonell i preventiv kardiologi og undervisning i profesjonell kompetanse ved profesjonsstudiet i medisin. Tidligere assisterende studieleder ved Enhet for legeutdanning.

Bistilling overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, med oppgaver som generell hjertespesialist, medisinsk ansvarlig for hjerteskolen, underviser i preventiv kardiologi for leger og øvrig helsepersonell.  

Samarbeidspartner med Mary MacKillop Institute for Health Research, ACU, Melbourne, Australia

Formidler til allmennheten om hjertesykdom med vekt på kjønnsforskjeller og risikofaktorer

Styreleder Kometen - Nord-Norges forskningsfond. Styringsgruppemedlem Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Styringsgruppemedlem NEXAF - forskning på trening og atrieflimmer. Utvalgsmedlem Regjeringens Kvinnehelseutvalg. Referansegruppemedlem Trening som medisin - Nasjonalt kompetansesenter

Redaktør i European Journal of Preventive Cardiology. Redaktør i Hjerteforum - Tidsskrift for Norsk Cardiologisk Selskap. 

 


 • Maja-Lisa Løchen :
  PRISFOREDRAG - NORSK CARDIOLOGISK SELSKAPS FORSKNINGSPRIS 2023
  Hjerteforum 2024 DATA
 • Ellen Johanna Amundsen, Anne-Karine Markeng Melsom, Bjørn Odvar Eriksen, Maja-Lisa Løchen :
  No decline in drug overdose deaths in Norway: An ecological approach to understanding at-risk groups and the impact of interventions
  Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) 2023 ARKIV / DOI
 • Amir Rad, Sveinung Sørbye, Sweta Tiwari, Maja-Lisa Løchen, Finn Egil Skjeldestad :
  Risk of Intraepithelial Neoplasia Grade 3 or Worse (CIN3+) among Women Examined by a 5-Type HPV mRNA Test during 2003 and 2004, Followed through 2015
  Cancers 2023 ARKIV / DOI
 • Amir Rad, Sveinung Sørbye, Tormod Brenn, Sweta Tiwari, Maja-Lisa Løchen, Finn Egil Skjeldestad :
  13-Type HPV DNA Test versus 5-Type HPV mRNA Test in Triage of Women Aged 25–33 Years with Minor Cytological Abnormalities–6 Years of Follow-Up
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2023 ARKIV / DOI
 • Renate B Schnabel, Elena Andreassi Marinelli, Elena Arbelo, Giuseppe Boriani, Serge Boveda, Claire M Buckley m.fl.:
  Early diagnosis and better rhythm management to improve outcomes in patients with atrial fibrillation: the 8th AFNET/EHRA consensus conference
  Europace 2023 ARKIV / DOI
 • Christin S. Börschel, Bastiaan Geelhoed, Teemu Niiranen, Stephan Camen, Maria Benedetta Donati, Aki S. Havulinna m.fl.:
  Risk prediction of atrial fibrillation and its complications in the community using hs troponin I
  European Journal of Clinical Investigation 2023 ARKIV / DOI
 • Clara García-Vicente, David Chushig-Muzo, Inmaculada Mora-Jiménez, Himar Fabelo, Inger Torhild Gram, Maja-Lisa Løchen m.fl.:
  Evaluation of Synthetic Categorical Data Generation Techniques for Predicting Cardiovascular Diseases and Post-Hoc Interpretability of the Risk Factors
  Applied Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Clara García-Vicente, David Chushig-Muzo, Inmaculada Mora-Jimenez, Himar Fabelo, Inger Torhild Gram, Maja-Lisa Løchen m.fl.:
  Clinical Synthetic Data Generation to Predict and Identify Risk Factors for Cardiovascular Diseases
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 2023 ARKIV / DOI
 • Edvard Hamnvik Sagelv, Knut Eirik Dalene, Anne Elise Eggen, Ulf Ekelund, Marius Steiro Fimland, Kim Arne Heitmann m.fl.:
  Occupational physical activity and risk of mortality in women and men: the Tromsø Study 1986–2021
  British Journal of Sports Medicine 2023 ARKIV / DOI
 • Arne Egil Tønset, Maja-Lisa Løchen :
  Isbading
  28. januar 2024 DATA
 • Steinar Solberg, Inger Torhild Gram, Maja-Lisa Løchen :
  E-sigaretter er en trussel mot folks helse
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 08. januar 2024
 • Catrine Collins, Eivind Wang, Stian Torbjørnsen, Torkil Færø, Henrik Børsting Jacobsen, Nina Owing m.fl.:
  NRK1 Debatten: Nytt år, flat mage og hvit måned
  04. januar 2024 FULLTEKST
 • Maja-Lisa Løchen, Anne Husebekk :
  181 i nord – status januar 2024
  uit.no/nyheter 03. januar 2024 FULLTEKST
 • Kaare Harald Bønaa, Inger Njølstad, Maja-Lisa Løchen, Sameline Grimsgaard, Olav Helge Førde, Dag Steinar Thelle :
  Norsk hjerteforskning i verdensklasse: 50 år siden Tromsø-undersøkelsen startet En hel generasjon norske forskere har basert sine studier på Tromsø-undersøkelsen.
  dagensmedisin.no 2024 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Foredrag om oppstarten Prevensjonsgruppa på MSO nasjonalt seminar for markering av 50-årsjubileum it Tromsø
  2024
 • Maja-Lisa Løchen, Jarle Jortveit, Miroslav Boskovic, Sigrun Halvorsen :
  Sjekk om du har kaotisk hjerte og unngå hjerneslag
  nordnorskdebatt.no 05. april 2024
 • Maja-Lisa Løchen :
  Litt nytt fra ESC Preventive Cardiology Congress Malaga 13.-15. April 2023
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kombinerte stillinger og bistillinger Slik følger vi opp fra UiT og IKM
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Hvor er legeutdanningen i dag og hva var Ingers rolle?
  2023
 • Ellen Kathrine Bludd, Maja-Lisa Løchen :
  Ni viktige ting du bør vite om kvinnehelse
  18. mars 2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Not-to-do list for meta-analyses
  2023
 • Christine Meyer, Nikita Abbas, Tone Amundsen, Harald Eia, Hans Petter Fundingsrud, Cato Innerdal m.fl.:
  Den store forskjellen Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. mars 2021 Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mars 2023
  2023 DATA
 • Gunbjørg Svineng, Maja-Lisa Løchen, Anne Husebekk :
  Legeutdanning for hele Nord-Norge
  Tidsskrift for Den norske legeforening 13. april 2023 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Gratulerer med regjeringens nye tobakksstrategi og velkommen til et tobakksfritt Norge – snart!
  uit.no/nyheter 16. mai 2023 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Universitetets rolle i klinisk forskning
  2023
 • Per Christian Selmer-Anderssen, Per Magnus Nordrum Riseng, Maja-Lisa Løchen :
  Livsfarlig gjest på fest Det er livsfarlig å festrøyke, viser ny forskning
  07. juli 2023 DATA
 • Tove Jensen, Maja-Lisa Løchen :
  Studie om hjerteflimmer
  18. juli 2023 DATA
 • Jørgen Eriksen, Maja-Lisa Løchen :
  Flere kvinner på prestisjestudiene, men ikke i Tromsø
  02. august 2023
 • Leni Aurora Brækhus, Maja-Lisa Løchen :
  Eksperter om barnefedme: Må ta grep i barndommen for å forebygge hjerte- og karsykdom i voksen alder
  11. august 2023 DATA
 • Elise Christine Bjørkholen Sverre, Sigrun Halvorsen, Maja-Lisa Løchen, John Munkhaugen :
  E. Sverre og medarbeidere svarer
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2023 ARKIV / DOI
 • Marte Hotvedt, Maja-Lisa Løchen :
  Medisinstudiet ved UiT feirer 50 spreke år: Jeg hadde et sug etter å bidra i Nord-Norge
  30. september 2023
 • Morten Kræmer, Maja-Lisa Løchen :
  Ta deg en kopp kaffe
  01. oktober 2023
 • Eva Ersfjord, Maja-Lisa Løchen :
  Medisinerutdannningen UIT 50 år
  05. oktober 2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Legeutdanningen ved UiT fyller 50 år: Har vært avgjørende for et fullverdig regionsykehus
  uit.no 04. oktober 2023 DATA
 • Maja-Lisa Løchen :
  Legeutdanningen ved UiT fyller 50 år: Har vært avgjørende for et fullverdig regionsykehus Det blir både rock og prostata-prat på jubileumsfesten.
  dagensmedisin.no 21. september 2023 DATA
 • Espen Morten Viklem Eidum, Maja-Lisa Løchen :
  Legeutdanningen 50 år: Fra «lakseeffekt» til forskning i verdensklasse
  05. oktober 2023 DATA
 • Morten Kræmer, Maja-Lisa Løchen :
  Legeutdanningen i Tromsø 50 år
  15. oktober 2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  ESC Preventive Cardiology Congress 2023 i Malaga
  Hjerteforum 2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Kirstis lederroller i evaluering og revisjon av medisinstudiet og i fagforeningen LVS
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  My Australian collaboration experience over 12 years Research, Medical Education and Communication
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Hvordan foregår praksis på studiet og hvordan beholde kvalitet i lys av økte studieplasser
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Prisforedrag Norsk Cardiologisk Selskaps forskningspris for 2023
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Hjerteskolen på UNN. Veien videre etter hjerteoperasjon
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Forskningsnytt i preventiv kardiologi fra UNN og UiT NEXAF og NORSCREEN
  2023
 • Maja-Lisa Løchen :
  Prosjekt 181-i-nord" - utvidelse av legestudiet   Fagdag i psykiatri
  2023
 • anne grete semb, Elisabeth Kleivhaug Vesterbekk, Kjetil Retterstøl, Dan Atar, Erik E. Solberg, Henrik Schirmer m.fl.:
  PCSK9-hemmere på blå resept for hvem?
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2023 FULLTEKST / DOI
 • Maja-Lisa Løchen :
  Fast food trucks near your doorstep are not good for your heart
  European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 2023 DOI
 • Giuseppe Biondi-Zoccai, Maja-Lisa Løchen :
  How to leverage ChatGPT for cardiovascular prevention
  EAPC Newsletter 19. desember 2023 DATA
 • Maja-Lisa Løchen, Katrine Wennevold, Anne Husebekk, Stig Arild Slørdahl :
  Legeutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet – kvalitet og desentralisering gir resultater
  LVSinfo 2023 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   

  Publikasjoner i Cristin

  Publikasjoner i PubMed