Lena Bendiksen 2016 138.jpg
Lena Bendiksen 2016 138.jpg
Det juridiske fakultet lena.bendiksen@uit.no +4777644552 Tromsø TEO-H4 4.511

Lena Bendiksen


Professor


 • Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Children's Constitutional Right to Respect for Family Life in Norway: Words or Real Effect?. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 317 - 337.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_017.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48637-2.s 179 - 205.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. The Child's or Child Perspective in Legal Research: How Norwegian Scholars Define the Child Perspective. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 41 - 48.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Adopsjon som barnevernstiltak Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2012; Volum 10 (3/4). ISSN 1503-2965.s 236 - 249.
 • Bendiksen, lena lauritsen; Haugli, Trude. Barneperspektivet i rettsvitenskapelig forskning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2011; Volum 34 (4 = 135). ISSN 0105-1121.s 79 - 99.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Hvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010; Volum 8 (1-2). ISSN 1503-2965.s 59 - 79.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Dommer og avvisningsavgjørelser av den europeiske menneskerettighetsdomstol som rettskilder. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 58 - 76.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Skal sladrehank selv ha bank?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008 (3). ISSN 1503-2965.s 183 - 196.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Adopsjon som barnevernstiltak - hva nå?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 (3). ISSN 1503-2965.s 211 - 225.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Samvær mellom biologiske foreldre og barn etter en tvangsadopsjon. (fulltekst) Kritisk juss 2000; Volum 27 (3). ISSN 0804-7375.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04346-3.
 • Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 317 - 337.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_017.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Sentrale emner i barneretten, 3. utgave. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02996-2.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02522-3.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-00126-5.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer - foreldreansvar og adopsjon. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0704-6.
 • Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Preface to the 10th anniversary issue. Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 70 - 71.s doi: 10.23865/arctic.v11.2660.
 • Korsnes, Kristine Helen; Bendiksen, Lena R. Lauritsen; Dahle, kjersti. Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.. Fyrtårnkonferansen ved UiT 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Kan vi beskytte barn mot vold og overgrep?. Lørdagsuniversitetet 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.
 • Bendiksen, Lena R. Lauritsen. "Tilrettelagt avhør -regelverket og utfordringer". Årlig barnerettskurs JUS Kurs 2016-04-20 - 2016-04-22 2016.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. "Barnets stemme i norske dommer". Det (u)synlige barnet? Barnets stemme i rettslige prosesser 2015-05-12 - 2015-05-12 2015.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Aktuelle spørsmål i barneretten. Jubileumskonferanse Advokatforeningen i Tromsø 2015-04-24 - 2015-04-24 2015.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Tvangsadopsjon etter barnevernloven - hvor står vi?. JUS Det årlige barnerettskurset 2015 2015-04-09 - 2015-04-10 2015.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Grunnlovsfesting av barns rettigheter. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Hvordan gjøre verden bedre for barn?. Internasjonalt seminar 2014-11-20 - 2014-11-20 2014.
 • Bendiksen, lena Lauritsen. Barnekonvensjonen. Fagdag 2014-11-25 - 2014-11-25 2014.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Barnekonvensjonen, en betydningsfull 25 åring. Vårres unga-vårres framtid 2014-09-15 - 2014-09-15 2014.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Barnekonvensjonen-historisk perspektiv og synliggjøring i Fylkesmannens arbeid. Internseminar Barnekonvensjonen 2014-03-27 - 2014-03-27 2014.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt. Sjumilssteget i Østfold, Et krafttak for barn og unge 2014-03-28 - 2014-03-28 2014.
 • Bendiksen, lena lauritsen. Beskyttels av barn mot vold. JuVel aksjonen 2012 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. Barns menneskerettigheter. Møte med Stortingets menneskerettighetskomite 2010-06-08 - 2010.
 • Bendiksen, Lena Lauritsen. Løse sammenslutningers partsevne i sivile saker. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  -Særavhandling, "Løse sammenslutningers partsevne i sivile saker." Tromsø 1997

  -"Samvær mellom biologiske foreldre og barn etter en tvangsadopsjon"
  Kritisk Juss 2000 (27) nr.3


  Forskningsinteresser

  Undervisning
  Barnerett, Barnevernrett

  Aktuelle forskningsinteresser
  Barnerett, Menneskerettigheter, Metode


  Medlem i forskningsgruppe  TEO-H4 4.511

  Klikk for større kart