Bilde av Vangsnes, Øystein Alexander
Bilde av Vangsnes, Øystein Alexander
Institutt for språk og kultur oystein.vangsnes@uit.no +4777645742 Tromsø SVHUM A 2033

Vangsnes, Øystein Alexander


Professor nordisk språkvitskap


 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Projections for Sámi in Norway: Schools as Key to Revitalization
  Nordlyd 2022 ARKIV / DOI
 • Hanna Maarit Outakoski, Øystein Alexander Vangsnes :
  Giellariššu: Indigenous language revitalisation in the city
  Multiethnica 2021 ARKIV
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Språkfeil i teksting
  23. januar 2023 OMTALE
 • Jade Sandstedt, Maki Kubota, Merete Brendeford Anderssen, Jeannique Darby, Stig Jarle Helset, Yanina Prystauka m.fl.:
  The distinct grammars of bilectal processing: Evidence from Norwegian ERPs
  2023
 • Jade Sandstedt, Maki Kubota, Merete Brendeford Anderssen, Jeannique Darby, Stig Jarle Helset, Yanina Prystauka m.fl.:
  The role of grammatical alignment, engagement, and exposure in cross- dialectal influence on bilectal processing
  2023
 • Maud Westendorp, Øystein Alexander Vangsnes :
  Ordstillingsvariasjon i ​hv-spørsmål i sognemål: ​syntaktiske og prosodiske faktorer
  2022
 • Maud Westendorp, Øystein Alexander Vangsnes :
  Ordstillingsvariasjon i hv-spørsmål i sognemål: syntaktiske og prosodiske faktorer
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Maki Kubota, Jorge González Alonso, Merete Andersen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque m.fl.:
  Nordnorske predikative adjektiv og bilektalitet: En ERP-studie av grammatisk følsomhet hos talere med ulik eksponering for nordnorsk dialekt
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Generasjon Z mener «Ok.» og «Oki» er to helt forskjellige ting
  25. april 2022 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Overflødig Æ, tonelag og fotball
  06. november 2022 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Engelsken sniker seg inn
  07. november 2022 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  "Språkforståelse"
  08. november 2022 FULLTEKST
 • Jorge González Alonso, Maki Kubota, Merete Andersen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque, Sergio Miguel Pereira Soares m.fl.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
  2022
 • Maki Kubota, Jorge González Alonso, Alicia Luque, Isabel Nadine Jensen, Yanina Prystauka, Sergio Miguel Pereira Soares m.fl.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
  2022
 • Maki Kubota, Jorge González Alonso, Merete Andersen, Isabel Nadine Jensen, Alicia Luque, Sergio Miguel Pereira Soares m.fl.:
  Bidialectal exposure modulates neural signatures to conflicting grammatical properties: Norway as a natural laboratory
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Sámi language instruction dropout: why it matters for language revitalization
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Isabel Kjos, Bjørn Lundquist :
  Svorsk på nordnorsk - en undersøkelse av språklige trekk hos svensker bosatte i Nord-Norge over lengre tid
  2022 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Multilectal Literacy in Norway: with an outlook to Fryslân
  2022
 • Kristine Bårdsen, Øystein Alexander Vangsnes, Bjørn Lundquist :
  Nynorsk språkdusj med fossefall eller sparehode? Resultater fra en kontrollert intervensjonsstudie  
  2022 OMTALE
 • Kristine Bårdsen, Øystein Alexander Vangsnes, Bjørn Lundquist :
  Nynorsk språkdusj med fossefall eller sparehode? Resultater fra en kontrollert intervensjonsstudie  
  2022 OMTALE
 • Øystein Alexander Vangsnes, Merete Andersen, Maki Kubota, Jorge Ángel González, Yanina Prystauka, Isabel Nadine Jensen m.fl.:
  Bidialectal Exposure Modulates Neural Signatures to Conflicting Grammatical Properties: Norway as a Natural Laboratory
 • Øystein Alexander Vangsnes, Maiken Katarina Salamonsen, Trond Trosterud :
  Nordnorsk dialekt i talegjenkjenningsverktøy. En kvalitativ studie av hvordan Word «Dikter» transkriberer nordnorsk talemål
  2022 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Giellariššu: indigenous language revitalization in the city
  2022
 • Jorge González Alonso, Maki Kubota, Alicia Luque, Sergio M. Pereira Soares, Yanina Prystauka, Øystein Alexander Vangsnes m.fl.:
  Grad av eksponering påvirker hvor følsomme talere er for motstridende grammatiske trekk i nært beslektede varieteter: en ERP-studie
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Unn Røyneland :
  Fleirlektal skrivekunne i Noreg
  2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Unn Røyneland :
  Norske ungdommars multilektale​ sosiale skriving
  2022
 • Unn Røyneland, Øystein Alexander Vangsnes :
  Multilectal practices on SoMe among adolescents in Norway
  2022
 • maria fenes, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Jeg tror nok det kommer til å dø ut men vi trenger liksom ikke å utrydde det». Ein studie av korleis auka nynorskeksponering kan verke inn på haldningar hos elevar med nynorsk som sidemål
  2022 FULLTEKST
 • Tonje Larsen, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «No har vi ennjdele fått åss honnj!» En undersøkelse av ungdommers markering av palatalitet i skrift i Nord-Norge og Trøndelag
  2022 FULLTEKST
 • Vibeke Elvan, Øystein Alexander Vangsnes, Åse Mette Johansen :
  «Hey bro, joiner du kino imorgen klokka 19?» En studie av ungdommers innslag av engelsk i digital skriving på Østlandet og i Nord-Norge
  2022 FULLTEKST
 • Kristin Hagen, Øystein Alexander Vangsnes :
  LIA-korpusa – eldre talemålsopptak for norsk og samisk gjort tilgjengelege
  2022
 • Jade Sandstedt, Maki Kubota, Merete Andersen, Jeannique Darby, Stig Jarle Helset, Yanina Prystauka m.fl.:
  Tverrdialektal påverknad på bidialektal prosessering: bevis frå norske ERPar
 • Øystein Alexander Vangsnes, Eli Bjørhusdal :
  No er nynorsk eit eige språk: - Det er viktig å styrkja eit så utsett språk
  05. januar 2022 FULLTEKST
 • Merete Andersen, Øystein Alexander Vangsnes, Bror-Magnus S. Strand :
  The roles role play plays: The form and function of bilectal codeswitching in North Norwegian pre-school children's role play
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Øystein Alexander Vangsnes, Kristine Bårdsen, Björn Lundquist :
  Nynorsk som sidemål i dybdelæringens tid. En formativ intervensjonsstudie i form av språkbadsmetodikk på 8. trinn
  2021 FULLTEKST
 • Øystein A Vangsnes :
  Ylva valgte å bli same etter Tråante
  09. april 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Den samiske lekkasjen i grunnskulen
  2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Stor mangel på samiske pedagoger - nå skal kommunen bruke 650.000 kroner på rekruttering
  28. desember 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Olu sámegieloahppit heitet oahpahusas
  26. november 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Vuođđoskuvllain galgá sámegielas leat seamma árvu go váldogielain
  29. november 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  - Ein må vera litt meir hurpa og passa på dialektene
  24. oktober 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Loke (19) trur norsk døyr ut – og at det ikkje er vits å kjempe mot det
  25. desember 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Den samiske lekkasjen i grunnskulen
  Sámi allaskuvla 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Stort samisk elevtap i Norge
  24. november 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Én av fem dropper ut av samiskundervisningen
  25. november 2021
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Hver tredje elev slutter med samisk
  25. november 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Hver tredje elev slutter i samiskundervisningen
  28. november 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Samisk lekkasje
  01. desember 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Oahppit heitet sámegieloahpahusas
  24. november 2021 FULLTEKST
 • Øystein Alexander Vangsnes :
  Nynorsk spesial!
  12. oktober 2021 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Grammatikk, syntaks, morfologi, syntaktisk variasjon, nordiske språk og dialektar, språkleg variasjon, fleirspråklegheit, bidialektisme, språktileigning, kognitiv utvikling, språkhaldningar

  SVHUM A 2033

  Klikk for større kart