Ansatte--Tove-Bull
Ansatte--Tove-Bull
Institutt for språk og kultur tove.bull@uit.no +4777646587 90044988 Tromsø

Bull, Tove


Professor emerita nordisk språkvitenskap


 • Bull, Tove. What's a Name? The Concept of Internationalisation.. Brill|Sense 2022; Volum 22 (22) ISBN 9789004507913. ISSN 2542-8721.s 19 - 31.
 • Bull, Tove; Huss, Leena; Lindgren, Anna-Riitta. Language shift and language (re)vitalisation: the roles played by women and men in Northern Fenno-Scandia. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2021 (12). ISSN 0167-8507.s 1 - 27.s doi: 10.1515/multi-2021-0111.
 • Bull, Tove. Kjønna språk og språkbruk før og no. (fulltekst) Målbryting 2021; Volum 12. ISSN 1500-8576.s 1 - 24.s doi: 10.7557/17.5787.
 • Bull, Tove; Henriksen, Carol; Swan, Toril. Obstacles and oppertunities for women linguistists in Scandinavia. Oxford University Press 2020 ISBN 9780198754954.s 245 - 278.
 • Bull, Tove. The two Norwegian official written standards, bokmål and nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.. AFinLAn vuosikirja 2019. ISSN 2343-2608.s 1 - 18.s doi: 10.30661/afinlavk.79335.
 • Bull, Tove. Innleiing. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-849-4.s 25 - 50.
 • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli; Theil, Rolf. Andre språk i Noreg. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-848-7.s 417 - 532.
 • Bull, Tove. Språkhistorieskriving og ideologi. U Press 2018 ISBN 9788793060739.s 59 - 72.
 • Bull, Tove. Kognitive effektar av norsk tospråklegheit – eit sosiolingvistisk perspektiv.. Det Norske Samlaget 2018 ISBN 9788252195613.s 97 - 113.
 • Bull, Tove. Nordnorske ord i folkeleg leksikografi. Novus Forlag 2017 ISBN 9788270998753.s 21 - 35.
 • Bull, Tove. Samisk (og eventuelt finsk?) påverknad på skandinavisk. Folkmålsstudier 2017; Volum 55 (1). ISSN 0356-1771.s 9 - 30.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove. Mergers in the North: The Making of the Arctic University of Norway. Springer 2016 ISBN 978-3-319-21917-2. ISSN 1571-0378.s 107 - 127.s doi: 10.1007/978-3-319-21918-9_7.
 • Bull, Tove. Grunnloven og språket. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 285 - 299.
 • Bull, Tove. Nordnorsk i 200 år. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-843-2.s 243 - 266.
 • Bull, Tove. Kjønn som variabel eller konstruksjon?. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 175 - 194.
 • Bull, Tove. Språkleg mangfald og språkleg enfald. Fornorsking i bunad og kofte. Syn og Segn 2013 (3b). ISSN 0039-7717.s 58 - 61.
 • Danielsen, Ådne; Bull, Tove; Arbo, Peter. Utdanning som mål og middel. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 11 - 17.
 • Bull, Tove. Mens vi ventar på språkloven. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0152-8.s 273 - 287.
 • Bull, Tove. Linguistic emancipation and the linguistic market place. Sociolinguistic Studies 2013; Volum 7 (1 & 2). ISSN 1750-8649.s 33 - 55.s doi: 10.1558/sols.v7i1-2.33.
 • Johansen, Åse Mette; Bull, Tove. Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsø. Nordlyd 2012; Volum 39 (2). ISSN 0332-7531.s 17 - 45.s doi: 10.7557/12.2472.
 • Bull, Tove. "Enten man ville eller ikke, så lærte man samisk". Genus og substantivbøying i ein nordleg norsk språkkontaktvarietet. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-681-0.s 33 - 55.
 • Bull, Tove. Anders Aschim og Elias Blix. Hymnologi 2012; Volum 41 (1/2). ISSN 1901-5976.s 56 - 62.
 • Bull, Tove. Against the mainstream: universities with an alternative language policy. International Journal of the Sociology of Language 2012; Volum 2012 (216). ISSN 0165-2516.s 55 - 73.s doi: 10.1515/ijsl-2012-0039.
 • Bull, Tove. Samnorsk. Oxford University Press 2011 ISBN 978-0-19-539245-6.s 432 - 444.
 • Bull, Tove. Samisk påverknad på norsk språk :. NOA - Norsk som andrespråk 2011; Volum 27 (1). ISSN 0801-3284.s 5 - 32.
 • Gunleifsen, Elin; Bull, Tove; Andersson, Lars-Gunnar. Elin Gunleifsen: Prototypiske attributive possessive uttrykk : en komparativ studie av talespråklig variasjon og endring hos unge språkbrukere i Kristiansand og Arendal : Ph.d.-disputas ved Universitetet i Agder, 11. desember 2009, svar fra doktoranden:. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2010; Volum 28 (1). ISSN 0800-3076.s 91 - 126.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Engelsk i Norge og engelsk i norsk. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-510-3.s 211 - 241.
 • Bull, Tove. Standardtalemål i Norge? Eit spørsmål om pavens skjegg?. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2009; Volum 27 (2). ISSN 0800-3076.s 221 - 238.
 • Bull, Tove. Knot. Afdeling for dialektforskning, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet 2009 ISBN 9788799244737.s 47 - 58.
 • Bull, Tove. Norsk i Norge. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-510-3.s 185 - 210.
 • Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta. Einspråklegheit kan bøtas. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-510-3.s 7 - 28.
 • Bull, Tove. Det kvinnelege pardoks. Språkendring og kjønn. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 260 - 273.
 • Bull, Tove. Forord. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 5 - 6.
 • Bull, Tove. Språkvariasjon og språkkontakt i nordområda. 2008; Volum 50 (50) ISBN 978-91-86624-92-7. ISSN 0281-448X.s 15 - 29.
 • Bull, Tove. Engelsk som lingua academica. Er norsk tapt for akademia - og akademia for sivlisamfunnet?. Novus Forlag 2007 ISBN 9788270994564.s 43 - 61.
 • Bull, Tove. Samisk-skandinavisk språkkontakt i kontakttypologisk perspektiv. 2007; Volum 11 (11) ISBN 9783932406263. ISSN 0933-4009.s 213 - 234.
 • Bull, Tove; Rießler, Michael. Innleiing. 2007; Volum 11 (11) ISBN 9783932406263. ISSN 0933-4009.s 6 - 12.
 • Bull, Tove. Språk å ha makt med, maskulinitet, tale og togn. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 187 - 206.
 • Bull, Tove. Inconsistencies and Discrepancies in Official approaches to Linguistic Diversity: The Case of Norway. Palgrave Macmillan 2007 ISBN 9780230019195.s 124 - 140.
 • Bull, Tove. Norsk - når grunnlaget er samisk. 2006 ISBN 3-932406-24-9.s 31 - 59.
 • Bull, Tove. Latin og engelsk som akademiske lingua francaer. Sprogforum 2006; Volum 12 (36). ISSN 0909-9328.s 23 - 27.
 • Bull, Tove. Språkkontakt, etnolekt og asymmetriske maktforhold. Norsk på samisk grunn. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2006; Volum 1 (1). ISSN 0809-9227.s 37 - 50.
 • Bull, Tove; Rovio-Johansson, Airi. Roles and interactions of different players in quality assurance. 2006 ISBN 3-8183-0209-X.
 • Bull, Tove. Special linguistic developments in 19th-century Norway. Walter de Gruyter 2005 ISBN 3-11-017149-X.s 1468 - 1475.
 • Bull, Tove. Brannfarleg bok og brende bokmeldarar. Om Kjartan Fløgstads Brennbart. Prosa - tidsskrift for skribenter 2005; Volum 11 (1). ISSN 0805-276X.s 20 - 27.
 • Mccafferty, kevin; Bull, Tove; Killie, Kristin. Preface. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 9 - 17.
 • Bull, Tove. Mothering universities: female leadership in Academia. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 67 - 87.
 • Bull, Tove. The concept of ethnolect: Ethnolectification and de-ethnolectification of varieties of Norwegian vernaculous in language contact areas. 2005 ISBN 951-42-7799-6.s 33 - 40.
 • Bull, Tove. Lærarprøva i norsk 1979 - eit attersyn. 2004.s 263 - 270.
 • Bull, Tove. Dagens og gårdagens akademiske lingua franca. Eit historisk tilbakeblikk og eit globalt utsyn. Gyldendal Akademisk 2004 ISBN 82-05-33352-1.s 35 - 45.
 • Bull, Tove. Utdanning og forsking: Kunnskap skal styre rike og land. 2004.s 389 - 416.
 • Bull, Tove. Nynorsk som minoritetsspråk. Språknytt 2004 (3-4). ISSN 0333-3825.s 36 - 39.
 • Bull, Tove. Samisk-nordisk språkkontaktforsking - eit statusoversyn. Verlag Dr. Kovac 2004 ISBN 3-8300-1138-5.s 183 - 198.
 • Bull, Tove. Høgare utdanning i Nord-Norge. 2004; Volum 21. årgang (21. årgang) ISBN 82-7463-123-4.s 187 - 206.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. De/construction of gender roles through language variation and change: the case of Norwegian. John Benjamins Publishing Company 2002.s 221 - 251.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. In a different voice? Kvinners konstruksjon av akademiske lederstillinger. 2001.s 66 - 73.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Asymmetri i norske idiom og uttrykk. 2000.s 42 - 53.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Women and men in the Norwegian language. 2000; Volum 2000 (3). ISSN 1501-6722.s 153 - 164.
 • Pedersen, Aud-Kirsti; Bull, Tove; Junttila, Jorid Hjulstad. Nominalfrasen i skibotnmålet i Troms. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1986 (1/2). ISSN 0800-3076.s 60 - 72.
 • Bull, Tove; Junttila, Jorid Hjulstad; Pedersen, Aud-Kirsti. Nominalfrasen i skibotnmålet i Troms. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 1986 (1/2). ISSN 0800-3076.s 60 - 71.
 • Bull, Tove. Norsk språkhistorie III: Ideologi. Novus Forlag 2018 ISBN 978-82-7099-849-4.s 149 - 243.
 • Astad, Anne-Marie; Bull, Tove. Minnetale over profesor Andreas Bjørkum. Novus Forlag 2015 ISBN 9788270998227.
 • Alhaug, Gulbrand; Bull, Tove; Pedersen, Aud-Kirsti. Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 17 - 36.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove; Danielsen, Ådne. Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.
 • Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta. De mange språk i Norge. Flerspråklighet på norsk. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-510-3.s 65 - 83.
 • Wiggen, Geirr; Bull, Tove; Nielsen, Marit Aamodt. Språkhistorie og språkkontakt Language History and Language Contact Festskrift til Ernst Håkon jahr på 60-årsdagen 4. mars 2008. Novus Forlag 2008 ISBN 9788270994762.
 • Bull, Tove; Kusmenko, Jurij; Rießler, Michael. Språk og språkforhold i Sápmi. 2007; Volum 11 (11) ISBN 9783932406263. ISSN 0933-4009.s 85 - 111.s doi: 10.18452/1901.
 • McCafferty, Kevin; Bull, Tove; Killie, Kristin. Contexts - Historical, Social, Linguistic. Studies in Celebration of Toril Swan. Peter Lang Publishing Group 2005 ISBN 3-03910-625-2.s 19 - 29.
 • Bull, Tove. Norge Portrett av en nasjon. 2004.s 389 - 416.
 • Bull, Tove; Mørck, Endre; Swan, Toril. Venneskrift til Gulbrand Alhaug. 2002.s 25 - 28.
 • Bull, Tove; Vorren, Tore Ola. Universitetet i Tromsø : glimt fra de første 30 år. 1998 (17) ISBN 82-91378-18-5. ISSN 0804-4554.s 479 - 505.
 • Bull, Tove; Fjeldstad, Anton. Heiderskrift til Kåre Elstad. 1985 ISBN 82-90423-06-3.s 237 - 261.
 • Bull, Tove. Å irritere seg eller ikke, det er spørsmålet (melding av Kristin Fridtun: Kunsten å irritere seg over skrivefeil. Kvifor gjer me det, og har det noko for seg?). Dag og Tid 2021. ISSN 0803-334X.s 25 - 25.
 • Bull, Tove. Melding av rapporten “Språkstatus”. Norsk Tidend 2021 (4). ISSN 0801-8774.s 12 - 12.
 • Bull, Tove. Samiske spor i norsk språk. Samisk språkuke 2020-10-10 - 2020-10-19 2020.
 • Bull, Tove. Kjønna språk og språkbruk før og no. SONE-konferansen 2019 2019-04-25 - 2019-04-26 2019.
 • Bull, Tove. Samiske spor i det norske språket. Ope møte 2019-10-21 - 2019-10-21 2019.
 • Bull, Tove. The two Norwegian official written standards, bokmål and Nynorsk. Linguistic and ideological implications of national bilingualism and biliteracy.. AFinLa Autumn Symposium 2018: Keeping Language Alive 2018-11-18 - 2018-11-20 2018.
 • Bull, Tove. Målreising og morsmålsdokumentasjon – leksikografi som lingvistisk disiplin. LexicoNordica 2018; Volum 25 (særtrykk). ISSN 0805-2735.s 259 - 271.
 • Bull, Tove. Ei vakker bok. St. Olav. Katolsk kirkeblad 2017 (4).s 66 - 67.
 • Bull, Tove. Betydninga av kontekst og posisjon i tolkinga av språkleg praksis.. Kvikklunsj på Kvinnforsk, UiT 2017-03-03 - 2017-03-03 2017.
 • Bull, Tove. På sporet av samisk i norskEr norsk språk så heilt utan spor av samisk som mange har meint?. Kunstutstilling “noe beveger seg sakte i en annan retning" + foredrag + samtale 2017-08-26 - 2017-08-26 2017.
 • Bull, Tove. What are universities for, now and in the future? (With a special focus on smaller, regional institutions.). 30-årsjubileum, Universitetet i Akureyri 2017-09-03 - 2017.
 • Bull, Tove; Lindgren, Anna-Riitta; Leena, Huss. Language shift and language (re)vitalisation – the roles played by women and men. Nordisk konferanse om språk og kjønn 2017-10-20 - 2017-10-22 2017.
 • Bull, Tove. Språkplanlegging: Samnorsk som døme på norsk språkplanlegging. Suksess eller fiasko?. Seminar til ære for Lars S. Vikør på 70-årsdagen 2016-04-29 - 2016-04-29 2016.
 • Bull, Tove. Eit sosiolingvistisk perspektiv på funn og metodar. Konferanse om “Kognitive effektar av norsk toskriftspråklegheit" 2016-02-25 - 2016-02-26 2016.
 • Bull, Tove. Språkkontakt mellom norsk og samisk - einsidig eller ...?. Gjesteforelesing 2015-06-18 - 2015-06-18 2015.
 • Bull, Tove; Alhaug, Gulbrand; Pedersen, Aud-Kirsti. Forord. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 5 - 6.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove. Mergers in the north: The making of the Arctic University of Norway. Higher Education Mergers in the Nordic Countries 2014-05-27 - 2014.
 • Bull, Tove. Språkkontakt mellom nordisk og finsk-ugrisk. Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid 2014-10-30 - 2014-10-31 2014.
 • Bull, Tove. Språket i Grunnloven. Lørdagsuniversitetet 2014-12-15 - 2014-12-15 2014.
 • Bull, Tove. Nordnorsk språk i historisk perspektiv. Ottar 2014 (5). ISSN 0030-6703.s 3 - 9.
 • Bull, Tove. Kjønn som variabel - kjønn som konstruksjon: Gjer det nokon forskjell?. Forskarkurs - Ph.-d.-kurs 2013-02-13 - 2013-02-15 2013.
 • Bull, Tove. Samisk - nordisk språkkontakt. Ekskursjon/seminar med studentar i skandinavistikk Humboldt-Universität 2013-06-03 - 2013-06-03 2013.
 • Bull, Tove. Kjønn som variabel, kjønn som konstruksjon. Gjer det nokon sosiolingvistisk forskjell?. "Caroline, af de fine"-seminar. Seminar til ære for ein dansk kollega. 2012-03-27 - 2012-03-27 2012.
 • Jahr, Ernst Håkon; Bull, Tove; Wiggen, Geirr. Ljubisa Rajic [nekrolog]. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2012. ISSN 0804-3116.s 17 - 17.
 • Bull, Tove. Kvifor lærer ikkje politikarar av fortida?. 2012.
 • Johansen, Åse Mette; Bull, Tove. Highly praised, strictly controversial: implementation of Sámi language rights in the Urban Arctic. (Theme session: Indigenous Minority Languages in Urban Areas). Sociolinguistics Symposium 19 2012-08-21 - 2012-08-24 2012.
 • Johansen, Åse Mette; Bull, Tove. Visuelt mangfald i det fleirspråklege Tromsø. Markering av Den europeiske språkdagen på Forskingsdagane 2012 2012-09-26 - 2012.
 • Bull, Tove. Nordnorsk i 200 år. Fagkonferanse i samband med prosjektet norsk språkhistorie 2012-11-29 - 2012-11-30 2012.
 • Bull, Tove. Kjønn som variabel. Kjønn som konstruksjon. Gjer det nokon forskjell?. Doktorgradskurs i metodologi 2011-09-01 - 2011-09-01 2011.
 • Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Impacts of minority language rights and linguistic legislation on an urban semiotic landscape (Colloquium: Multilingualism in contemporary urban Arctic). International Symposium on Bilingualism 8 (ISB8) 2011-06-15 - 2011-06-18 2011.
 • Bull, Tove; Drivenes, Einar Arne. Språkleg underskott. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.s 4 - 5.
 • Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Semiotic Landscapes in the Urban Arctic. Seminar i høve professor Jan Ola Östmans 60-årsdag 2011-10-21 - 2011-10-22 2011.
 • Bull, Tove. Målmannen Elias Blix. Blix-utstilling HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.
 • Bull, Tove; Johansen, Åse Mette. Språkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på UiT (Dugnadsgruppe: Nordlige språkmøter – gamle kontaktsituasjoner i nye perspektiver). 14. møte om norsk språk (MONS 14) 2011-11-24 - 2011-11-26 2011.
 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Språkleg underskott Kronikk Aftenposten 16/4 2011. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011. ISSN 0804-3116.
 • Drivenes, Einar-Arne; Bull, Tove. Universitetet i Tromsø ved en skillevei?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Bull, Tove. Norsk talemålsutvikling i dag. Invitert gjesteforelesing for studenter i skandinavistikk 2010-12-15 - 2010-12-15 2010.
 • Bull, Tove. Frå stigma til status. 2010.s 6 - 7.
 • Bull, Tove. Multilingualism in Northern Scandinavia. (Re)vitalisation versus assimilation. Staff-seminar 2010-03-29 - 2010-03-29 2010.
 • Bull, Tove. Jurij Kusmenko: Die samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Maal og Minne 2010 (2). ISSN 0024-855X.s 156 - 186.
 • Bull, Tove. Bolognaprosessen. Møte/seminar 2009-01-15 - 2009-01-15 2009.
 • Bull, Tove. Notat om mulege framgangsmåtar for strategiarbeid. Styret for Universitetet på Færøyane 2009-03-12 - 2009.
 • Bull, Tove. På sporet av samisk i norsk. Vin og viten - tromsø museum 2009-10-07 - 2009-10-07 2009.
 • Bull, Tove. Challenged by demography. Education and work. Konferanse om regionalisme 2009-10-20 - 2009-10-21 2009.
 • Bull, Tove. Linguistic diversity and variation in contemporary Norway; hierarchisation of linguistic varieties. Invitert gjesteforelesing 2009-01-21 - 2009-01-22 2009.
 • Bull, Tove. The (socio)linguistic background of language contact - do we understand it at all?. Konferanse om "Language contact - linguistic outcomes 2009-06-18 - 2009-06-19 2009.
 • Bull, Tove. Against the mainstream. Language policy in academia. International conference on language policy, planning and support in higher education 2009-11-17 - 2009.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. Akademisk korrupsjon. Forskerforum 2009 (3). ISSN 0800-1715.s 30 - 31.
 • Bull, Tove. Har universiteta eit språkansvar?. Frit Norden 2008; Volum 36 (2-3).s 8 - 9.
 • Bull, Tove. The Catholic Church in Norway. ARCvoice 2008 (27).s 6 - 7.
 • Bull, Tove. Har universiteta eit språkansvar?. Språknytt 2008; Volum 36 (1). ISSN 0333-3825.s 17 - 20.
 • Bull, Tove. Boka om Blix. Elias Blix. Ein betre vår ein gong. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2008; Volum 120 (4/5). ISSN 0802-6726.s 27 - 30.
 • Bull, Tove. Language Diversity and Language Contact in the Circumpolar Area. Markering av 65.-årsdagen til prof. Jurij Kusmenko 2006-10-27 - 2006-10-28 2006.
 • Bull, Tove. Lars S. Vikør 2004: Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt. Oslo: Novus forlag. 319 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2006; Volum 24 (1). ISSN 0800-3076.s 137 - 145.
 • Bull, Tove. Lærd og tankevekkjande om stillheit. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur 2005; Volum 117 (9/10). ISSN 0802-6726.s 23 - 26.
 • Bull, Tove. Samisk-nordisk språkkontaktforsking - eit statusoversyn. foredrag 2003-10-24 - 2003-10-25 2003.
 • Bull, Tove. Da Universitetet i Tromsø fekk ein eigen samisk strategiplan. Seminar 2001-10-08 - 2012-10-09 2001.
 • Bull, Tove; Swan, Toril. In a different voice? Kvinners konstruksjon av akademiske lederstillinger. 4. nordiske språk og kjønn konferanse 2000-10-05 - 2000-10-08 2000.
 • Bull, Tove; Blom, Kari. Einskap og mangfold. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.s 35 - .
 • Swan, Toril; Bull, Tove. Women and men in Norwegian. Women´s world 1999-06-24 - 1999-06-24 1999.
 • Bull, Tove. Ivar Aasen. 1996.
 • Bull, Tove. Russenorsk. 1995.
 • Se alle arbeider i CRIStin →