Bilde av Nesset, Tore
Bilde av Nesset, Tore
Institutt for språk og kultur tore.nesset@uit.no +4777645633 Tromsø SVHUM E 1008

Nesset, Tore


Professor russisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

Merittert underviser ved UiT Norges Arktiske Universitet

Leder av forskningsgruppen CLEAR – Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian

Medlem av styret for UiT Norges Arktiske Universitet 2017-2021

Presentasjon av meg i forbindelse med valg til Universitetsstyret
 • Tore Nesset :
  Norwegian Compounds and Corresponding Constructions in Russian: The Case of Nouns with Deverbal Heads
  Scando-Slavica 2022 DATA / ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Securing strategic input for L2 learners: Constructions with Russian motion verbs
  De Gruyter Mouton 2022 ARKIV
 • Rob Reynolds, Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  A cognitive linguistic approach to analysis and correction of orthographic errors
  Russian Journal of Linguistics 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rob Reynolds, Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  Cyclic feeding interactions between finite-state mal-rules: an algorithm for the optimal grouping and ordering of morphophonological mal-rules
  Nordlyd 2022 ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Alexander Piperski, Svetlana Sokolova :
  Russian feminitives: what can corpus data tell us?
  Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2022 DOI
 • Svetlana Sokolova, Daria Kosheleva, Elena Bjørgve, Laura Alexis Janda, Tore Nesset, Elmira Zhamaletdinova :
  My Russian Journey: Rethinking Teaching Russian to Beginners
  Routledge 2022 DOI
 • Tore Nesset, Hans-Olav Enger, Laura Alexis Janda :
  Er politiet sikker eller sikre? Adjektivkongruens ved kollektiver i norsk
  Arkiv för nordisk filologi 2022 DATA
 • Tore Nesset, Kristian Bjørklund, Petter Hov Jacobsen :
  Flipping the Classroom? From Text to Video in Teaching Russian Grammar
  Russian Language Journal 2022
 • Tore Nesset :
  Language Change and Cognitive Linguistics: Case Studies from the History of Russian
  Cambridge University Press 2022 OMTALE / FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  NRK Helgemorgen 23.4.2022
  23. april 2022 FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Ukrainsk vs. russisk - Kva er eigentleg eit språk? Professor i russisk Tore Nesset greier ut om den ønska myta at ukrainsk "berre" er ei russisk dialekt.
  30. april 2022 FULLTEKST
 • Laura Alexis Janda, Tore Nesset, Bjarge Schwenke Fors :
  På det kaldeste var det samarbeid med Russland under den kalde krigen
  02. mars 2022 FULLTEKST
 • Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  Fredsmarkering blant studenter og UiT-ansatte
  02. mars 2022 FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Krigen i Ukraina: det språklege bakteppet
  Nynorsk Kultursentrum (nettstad) 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Vi må halde kontakten med russiske akademikarar og intellektuelle
  Nordnorsk debatt - Nordlys 19. mars 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Tore Nesset :
  Vi må halde kontakten med russiske intellektuelle
  Dag og Tid 18. mars 2022 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Akademisk frihet i krigstid. Paneldebatt arrangert av SAIH
  21. mars 2022 FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Navalnyj - regel og ikkje unnatak i russisk historie
  Dag og Tid 18. februar 2022
 • Tore Nesset :
  Fire forslag for forsknings­samarbeid med Russland
  Khrono.no 25. mars 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Morphological Constructions: Conceptual and practical issues
  2022
 • Tore Nesset :
  Grammatikken i Min Russiske Reise
  2022
 • Tore Nesset :
  Med korpus i verktøykassen: Fra forskningsfront til klasserom
  2022
 • Tore Nesset, Anastasia Makarova :
  Refleksive trusler: Om grozit’, grozit’sja og -sja i russiske verb
  2022
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  TWIRLL: Targeting Wordforms in Russian Language Learning and ConLab – The Tromsø-Moscow Constructicon Laboratorium
  2022
 • Tore Nesset :
  Open Educational Resources: The case of “Min russiske reise”
  2022
 • Tore Nesset :
  Språklege presisjonsvåpen rammar Kreml
  Dag og Tid 01. juli 2022 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Det Kreml seier, og det dei gjer
  Dag og Tid 23. september 2022 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Skriv mer om klassisk musikk!
  Adresseavisen 06. oktober 2022 ARKIV
 • Valentina Zhukova, Laura Alexis Janda, Tore Nesset, Anna Endresen :
  Ресурс что надо: Det russiske konstruktikonet og undervisning i russisk.
  2022
 • Tore Nesset :
  Framleis postsovjetisk?
  Dag og Tid 2022
 • Tore Nesset :
  Bro mellom fremragende forskning og innovativ undervisning
  2021
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova :
  Åpen vitenskap ved UiT
  29. oktober 2021
 • Tore Nesset :
  ConLab - The Tromsø-Moscow Constructicon Laboratorium
  2021
 • Tore Nesset :
  En video om undervisning og erfaringer knyttet til læringsparadigmet
  09. november 2021
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova, Elena Bjørgve, Daria Kosheleva, Elmira Zhamaletdinova, Laura Alexis Janda :
  Fem gode grunner til å velge "Min russiske reise"!
  2021
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova, Elena Bjørgve, Daria Kosheleva, Elmira Zhamaletdinova, Laura Alexis Janda :
  Min russiske reise
  2021 PROSJEKT / OMTALE / DATA
 • Tore Nesset, Åshild Øie Dybdal, Kevin Xavier :
  Flyktige vokalar i preposisjonar: Ei data-analyse
  2021
 • Tore Nesset, Hans-Olav Enger :
  Er politiet sikker, sikkert eller sikre? Kongruensmønstre ved kollektive subjekter i norsk
  2021
 • Tore Nesset :
  Armed with a Corpus: Language Change and Corpus Data
  2021 DATA
 • Radovan Bast, Anna Endresen, Laura Alexis Janda, Marianne Cecilie Lund, Olga Lyashevskaya, Daria Mordashova m.fl.:
  The Russian Constructicon
  2021 FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Agreement with quantified subjects in Russian: Interaction of factors over time
  2021
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova, Alexander Piperski :
  Feminitives in Russian: What can corpus data tell us?
  2021
 • Laura Alexis Janda, Anna Endresen, Tore Nesset :
  Det russiske konstruktikonet: Hvordan vi bygger en database med syntaktiske konstruksjoner
  2021 ARKIV / DATA
 • Tore Nesset :
  Hvordan oversette norske deverbale sammensetninger til russisk?
  2021
 • Tore Nesset :
  [Review of:] H. Diessel. The grammar network. How linguistic structure is shaped by language use. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 289 p. ISBN 9781108671040.
  Voprosy Jazykoznanija 2021
 • Tore Nesset, Anastasia Makarova :
  Grozit’ vs. grozits’ja: Two ways to express threats in Russian
  2021
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova :
  La oss tenke nytt om språkundervisning! Erfaringer fra Fyrtårnprosjektet «Majak»
  2021
 • Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  Slik lager du ditt eget språk
  21. mai 2021 FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Statsforvaltar – terminologisk skivebom?
  Dag og Tid 05. februar 2021 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Russian jers and cognitive linguistics
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Min sentrale forskningsinteresse er russisk språk. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom kognitiv lingvistikk og russisk språkvitenskap med særlig vekt på kvantitativ analyse av korpusdata. Jeg er også interessert i historisk lingvistikk og har skrevet læreboken How Russian Came to Be the Way It Is (Slavica Publishers 2015).

  Undervisning

  I 2018 ble jeg “merittert underviser” ved UiT Norges Arktiske Universitet. Finn ut mer om meg som underviser ved å besøke min pedagogiske mappe! Du finner den også her.

  Se film om åpen vitenskap ved UiT der Svetlana Sokolova og jeg forteller om den digitale læringsressursen Min russiske reise.

  Se film om Læringsparadigmet der jeg sammen med kolleger og studenter ved UiT deler erfaringer om undervisning.
  SVHUM E 1008

  Klikk for større kart