Tore Nesset


Professor i russisk språkvitenskap

Stillingsbeskrivelse

 

Merittert underviser ved UiT Norges Arktiske Universitet

Leder av forskningsgruppen CLEAR – Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian

Medlem av styret for UiT Norges Arktiske Universitet 2017-2021

Presentasjon av meg i forbindelse med valg til Universitetsstyret
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Norwegian agreement clashes on the football field
  2023 ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  The long and the short of it: Russian predicate adjectives with zero copula
  Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2023 ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Anastasia Makarova :
  “Threat” in Russian–A Linguistic Perspective
  Scando-Slavica 2023 ARKIV / DATA / DOI
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  A network of allostructions: Quantified subject constructions in Russian
  Cognitive Linguistics 2023 DATA / ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Kevin Xavier :
  From machine learning to classroom learning: mobile vowels and the Russian preposition v ‘in(to)’
  Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures 2023 ARKIV / DATA / FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Norwegian Compounds and Corresponding Constructions in Russian: The Case of Nouns with Deverbal Heads
  Scando-Slavica 2022 DATA / ARKIV / DOI
 • Rob Reynolds, Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  Cyclic feeding interactions between finite-state mal-rules: an algorithm for the optimal grouping and ordering of morphophonological mal-rules
  Nordlyd 2022 ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Alexander Piperski, Svetlana Sokolova :
  Russian feminitives: what can corpus data tell us?
  Russian Linguistics : International Journal for the Study of the Russian Language 2022 ARKIV / DOI
 • Tore Nesset, Hans-Olav Enger, Laura Alexis Janda :
  Er politiet sikker eller sikre? Adjektivkongruens ved kollektiver i norsk
  Arkiv för nordisk filologi 2022 ARKIV / DATA
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Securing strategic input for L2 learners: Constructions with Russian motion verbs
  De Gruyter Mouton 2022 ARKIV
 • Rob Reynolds, Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  A cognitive linguistic approach to analysis and correction of orthographic errors
  Russian Journal of Linguistics 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Tore Nesset, Kristian Bjørklund, Petter Hov Jacobsen :
  Flipping the Classroom? From Text to Video in Teaching Russian Grammar
  Russian Language Journal 2022 ARKIV
 • Robert Reynolds, Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  RuMOR: connecting insights from a learner corpus to an intelligent language tutoring system
  2024
 • Tore Nesset :
  Før valget i Russland
  2024
 • Tore Nesset, Kari Aga Myklebost, Elisabet Aaraas :
  Hvorfor arrangerer Putin presidentvalg?
  28. februar 2024 FULLTEKST
 • Tore Nesset, Kari Aga Myklebost :
  Hvorfor gjennomfører Putin presidentvalg?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. februar 2024 FULLTEKST
 • Kari Aga Myklebost, Tore Nesset :
  Valget i Russland - hva handler det om?
  2024 FULLTEKST / DATA
 • Tore Nesset, Kari Aga Myklebost :
  Hvorfor holder han valg i det hele tatt?
  Dagsavisen 04. mars 2024
 • Kari Aga Myklebost, Tore Nesset :
  Presidentvalg i Russland.
  17. mars 2024 FULLTEKST
 • Tore Nesset :
  Kremls to forteljingar
  Dag og Tid 08. mars 2024
 • Tore Nesset :
  Presidentvalg i Russland. Innslag på "Helgemorgen" i NRK.
  17. mars 2024 FULLTEKST
 • Tore Nesset, Zoia Butenko :
  Goal orientation: Russian motion verb constructions in the classroom
  2024
 • Tore Nesset :
  The CLEAR group: Cognitive linguistics projects in the past, present and future
  2024
 • Tore Nesset :
  Attraction: Prefixes, prepositions, and Russian verbs of motion
  2024
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Groups – one thing or many? Singular vs. plural agreement in Norwegian and Russian
  2023
 • Tore Nesset :
  Construction Morphology – The quest for meaning in morphology
  2023
 • Tore Nesset :
  Special operations and Construction Morphology
  2023
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Kremls språkkrig
  Nordnorsk debatt - Nordlys 21. mars 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Corpus investigation of Russian numerals
  2023
 • Tore Nesset :
  Russland handlar rasjonelt
  Dag og Tid 17. februar 2023 ARKIV
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Exploring relationships between constructions: Allostructions in Equilibrium
  2023
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Digital Resources: Bridging the Gap Between Linguistic Theory and Pedagogical Practice
  2023 FULLTEKST
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda, Anastasia Makarova :
  Is security uniform across Slavic?
  2023
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova, Martina Björklund :
  Specprezentacija – A cognitive approach to the morphological construction spec-N in Russian
  2023
 • Tore Nesset :
  Frå Prigozjin til Pugatsjov: kupp og oppstand i Russland før og no
  Dag og Tid 04. august 2023 ARKIV
 • Tore Nesset, Svetlana Sokolova :
  Special operations: Russian rivalry in cognitive linguistics
  2023
 • Tore Nesset, Valentina Zhukova, Anastasia Makarova :
  The linguistics of threats: a cognitive approach to political discourse
  2023
 • Tore Nesset :
  Komplekst
  Dag og Tid 08. september 2023 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Samarbeid med Russland i en vanskelig tid
  2023
 • Tore Nesset :
  Rival forms in modern Russian
  2023
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Recycled morphemes from macro- and micro- perspectives
  2023
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Numerals, static variation, and learnability: Singular vs. plural agreement in Russian
  2023
 • Laura Alexis Janda, Tore Nesset, Anna Obukhova, Masako Ueda Fidler, Václav Cvrček :
  Grammatikk avslører Putins syn på Ukraina
  Dagsavisen 2023 FULLTEKST
 • Laura Alexis Janda, Tore Nesset :
  Kremls språkkrig
  2023
 • Tore Nesset :
  Open Educational Resources: The case of “Min russiske reise”
  2022
 • Tore Nesset :
  Språklege presisjonsvåpen rammar Kreml
  Dag og Tid 01. juli 2022 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Det Kreml seier, og det dei gjer
  Dag og Tid 23. september 2022 ARKIV
 • Tore Nesset :
  Skriv mer om klassisk musikk!
  Adresseavisen 06. oktober 2022 ARKIV
 • Valentina Zhukova, Laura Alexis Janda, Tore Nesset, Anna Endresen :
  Ресурс что надо: Det russiske konstruktikonet og undervisning i russisk.
  2022
 • Tore Nesset, Laura Alexis Janda :
  Is a group one thing or many? Singular vs. plural agreement in Norwegian and Russian
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Min sentrale forskningsinteresse er russisk språk. Jeg arbeider i skjæringspunktet mellom kognitiv lingvistikk og russisk språkvitenskap med særlig vekt på kvantitativ analyse av korpusdata. Jeg er også interessert i historisk lingvistikk og har skrevet læreboken How Russian Came to Be the Way It Is (Slavica Publishers 2015).

  Undervisning

  I 2018 ble jeg “merittert underviser” ved UiT Norges Arktiske Universitet. Finn ut mer om meg som underviser ved å besøke min pedagogiske mappe! Du finner den også her.

  Se film om åpen vitenskap ved UiT der Svetlana Sokolova og jeg forteller om den digitale læringsressursen Min russiske reise.

  Se film om Læringsparadigmet der jeg sammen med kolleger og studenter ved UiT deler erfaringer om undervisning.
  CV

  Utdannelse

  • Doctor artium (PhD), Universitetet i Oslo, 1997
  • Cand.philol., Universitetet of Oslo (Specialization: Russian Linguistics), 1992
  • Cand.mag., Universitetet of Oslo (German, general linguistics, Russian), 1989
  • Forsvarets Skole i Etterretnings- og Sikkerhetstjeneste, 1987

  Ansatt

  • 2004 – nå: Professor i russisk språkvitensksap, UiT Norges Arktiske Universitet
  • 2008 – 2009: Professor II, Universitetet i Bergen
  • 1997–2004: Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, Universitetet i Tromsø
  • 1993 – 1996: Universitetsstipendiat, Universitetet i Oslo
  • 1992: Amanuensisvikar, Universitetet i Oslo

  Verv

  • 2019 – nå: leder av forskningsgruppen CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian)
  • 2010 – 2019: nestleder av forskningsgruppen CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian)
  • 2011 – 2012: Gruppeleder ved Senter for grunnforskning (CAS), Det norske vitenskapsakademi
  • 2003 – 2011: Affiliert, Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL), Universitetet i Tromsø

  Administrativ erfaring

  • Medlem av universitetsstyret, UiT Norges Arktiske Universitet, 2017–2021
  • Medlem av fakultetsstyret

  Medlemskap i akademi

  • Academia Europaea (The Academy of Europe)

  Redaksjonelt arbeid

  • Redaktør av Poljarnyj Vestnik
  • Medlem i redaksjonen til Scando-Slavica
  • Medlem av redaksjonsrådet i Lingvistisk Tidsskrift, Slavica Bergensia og Zeitschrift für Slawistik

  Forskningsopphold i utlandet

  • 2022 – 2023: Princeton University
  • 2017 – 2018: Princeton University
  • 2012 – 2013: University of North Carolina at Chapel Hill
  • 2006 – 2007: University of North Carolina at Chapel Hill
  • 2001: University of California at San Diego
  • 1995: Surrey Morphology Group, University of Surrey, UK

  Inviterte foredrag

  • Harvard University
  • Princeton University
  • Brown University
  • Moscow State University
  • HSE University (Moscow)
  • Petrozavodsk State University
  • Institute for linguistic research of the Russian Academy Science (St. Petersburg)
  • Eberhard Karls Universität Tübingen
  • Scuola Normale e Superiore (Pisa, Italy)
  • Uppsala University
  • University of Oslo
  • University of Bergen
  • University of Stavanger