IMG_1856 kopi 2.JPG
IMG_1856 kopi 2.JPG
Institutt for språk og kultur elin.haugdal@uit.no +4777620916 Tromsø SVHUM E2011

Haugdal, Elin Kristine


Professor kunsthistorie


 • Haugdal, Elin Kristine. New Architecture in Author Museums and Centres. Berghahn Books 2022 ISBN 978-1-80073-243-8.s 35 - 67.
 • Haugdal, Elin Kristine. Photographs of the Soviet Settlements on Svalbard. Nordlit 2020 (45). ISSN 0809-1668.s 104 - 138.s doi: 10.7557/13.5029.
 • Haugdal, Elin Kristine. “It’s meant to decay”: Contemporary Sámi Architecture and the Rhetoric of Materials. Springer Nature 2018 ISBN 978-981-10-6903-1.s 805 - 829.s doi: 10.1007/978-981-10-6904-8_30.
 • Haugdal, Elin Kristine. Strategies of Monumentality in Contemporary Sámi Architecture. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 211 - 238.s doi: 10.2307/j.ctv62hhh7.14.
 • Haugdal, Elin Kristine. Mediating Everyday Life in Svalbard: Herta Grøndal's Photographs, 1950s-70s. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 978-1-5275-0290-1.s 261 - 293.
 • Haugdal, Elin Kristine. Campus Breivika. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 385 - 421.
 • Haugdal, Elin Kristine. Boligblokker i hardt klima. Hesteskoblokka i Hammerfest og Ormen långe i Svappavaara. Nordlit 2015 (36). ISSN 0809-1668.s 79 - 106.s doi: 10.7557/13.3681.
 • Haugdal, Elin Kristine. Arkitektur som forskningsfelt. Nordlit 2015 (36). ISSN 0809-1668.s 9 - 18.s doi: 10.7557/13.3692.
 • Haugdal, Elin Kristine. Landemerker og stedsidentitet. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 100 - 109.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Det skal råtne". Materialbruk i nyere samisk arkitektur. Kunst og kultur 2013 (1). ISSN 0023-5415.s 36 - 51.
 • Haugdal, Elin Kristine. Campus Breivika – et regionalistisk landskap i endring. Arkitekturårbok 2013. ISSN 1893-210X.s 80 - 99.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Operabygningen i Oslo: et økologisk paradoks". (fulltekst) Nordlit 2011; Volum 27. ISSN 0809-1668.s 69 - 82.s doi: 10.7557/13.1807.
 • Hage, Ingebjørg; Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Trædal, Vidar; Olaussen, hege. Kunstvitenskap i nord. Kunst og kultur 2009 (4). ISSN 0023-5415.s 190 - 191.
 • Haugdal, Elin Kristine. Et sosialt monument. Kunst og kultur 2009; Volum 92 (4). ISSN 0023-5415.s 216 - 229.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ny monumentalitet i nord. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 440 - 480.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ishavskatedralen - og andre mytologier. Arkitektur i Norge : Årbok 2008. ISSN 0802-2909.s 70 - 77.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Byens metafysikk". 1993 ISBN 82-02-13865-5.s 225 - 232.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Verkets bærekraft". I: Sånn. Silje Figenschou Thoresen. 2017.
 • Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Jørgensen, Ulla Angkjær. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 121 - 137.
 • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Hegstad, Sveinulf. Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 11 - 31.
 • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Ruud, Bodil; Hegstad, Sveinulf. Arkitektur i Nord-Norge. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 163 - 202.
 • Haugdal, Elin Kristine. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Svalbard kirke. (fulltekst) 2022.
 • Haugdal, Elin Kristine. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard, Spisshusene på Svalbard. (fulltekst) 2022.
 • Haugdal, Elin Kristine. Om Kiruna, med vekt på samekultur, forflytninger og det nomadiske. Digital gjesteforelesning i Zoom 2021-11-09 - 2021-11-09 2021.
 • Haugdal, Elin Kristine. Black Arctic: Coal Mining in Photography. Mediating the Arctic and the North. Contexts, Agents, Distribution 2021-01-28 - 2021-01-29 2021.
 • Haugdal, Elin Kristine. Strategier i utformingen av samiske monumentalbygninger. Seminar om samisk arkitektur 2021-10-16 - 2021-10-16 2021.
 • Haugdal, Elin Kristine. Hovig i Harstad. Arkitekturvandring ekskursjon 2020-10-02 - 2020-10-02 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Outi Pieskis portal for Nordiska Museet. Forskningsseminar 2020-09-25 - 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Innledning til gjesteforelesning. Kolonisering, klimakrise og nye teknologier: Et seminar om teorier og metoder for en fotografisk bildekultur i forandring 2020-11-19 - 2020-11-20 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Introduksjonsforelesning Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis. Ph.d.-emne 2020-05-11 - 2020-05-12 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Belonging(s) - inauguration of Outi Pieski's Two Directions/Guektien bïegkese/Guovtte biggii, Nordiska Museet. New Directions – Decolonising the museum and public art, Nordiska museet. Web-conversations. Series on Decoloniality and Public Art (data) 2020-10-07 - 2020-10-07 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Post-Capitalist Architecture-TV. Part 1: On materiality and resource economy. Joar Nango & Ken Are Bongo. (data) 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Coal Mining in Photography. Mining in Context: Svalbard and Elsewhere. On the Occation of the 100th Anniversary on the Svalbard Treaty 2020-02-07 - 2020-02-08 2020.
 • Haugdal, Elin Kristine. Betongbyen Oslo fra A til Y. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2019; Volum 173. ISSN 0071-7436.s 213 - 218.
 • Haugdal, Elin Kristine. Innledning til dokumentarfilmen "The Bauhaus Spirit". Innledning filmvisning 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
 • Haugdal, Elin Kristine. Filmvisning på Cinemateket: "The Bauhaus Spirit". 2019.
 • Haugdal, Elin Kristine. Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard - speedinnlegg. Peter f. Hjort-seminar 2019 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.
 • Haugdal, Elin Kristine. UiT 50 - 50 kunstverk: Fanfare. 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Kunst på UiT. Befaring kunstprosjekt ILP 2018-11-14 - 2018-11-14 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Skjæringspunkt mellom kunst og forskning. Lansering av Intersections 2018-11-09 - 2018-11-09 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Colesbukta. Barentsburg. Ishavskatedralen. Fokus UiT. Fotografier fra UiT Norges arktiske universitet (Jubileumsutstilling) 2018-09-29 - 2018-10-12 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Nye polarbilder - fotografiske intervensjoner i Polarmuseet. Forskningsseminar 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. The Architecture of Author Museums. Literary Exhibitions and Author Museums: Pasts, Presents and Futures 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Samtidsarkitektur i Sápmi. Girjegumpi: Seminar om samisk arkitektur 2018-06-25 - 2018-06-25 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Hovigs hall og hule. Festspillutstilling: Institutt for natur og kunst 2018-06-25 - 2018-06-26 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. UiT50 - 50 kunstverk: "Silent reading – Material vision". (data) 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. UiT 50 - 50 kunstverk: God dag (“Moskus”). (data) 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Relansering Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard. Relansering av webportal 2018-05-08 - 2018-05-08 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Kunst og teknologi. Kunstlunsj UiT 50 år 2018-04-20 - 2018-04-20 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Herta Grøndals fotografier av hverdagsliv på Svalbard 1950-70. Boklansering 2018-02-22 - 2018-02-22 2018.
 • Haugdal, Elin Kristine. Photographs of Barentsburg and Pyramiden, 1950s–1970s. Svalbard and the Humanities 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ishavskatedralen som kulturminne. Fortidsminneforeningens representantskapsmøte 2017-09-09 - 2017-09-09 2017.
 • Haugdal, Elin Kristine. Sami iconoscapes. Iconoscapes - Landscape Architecture Course 2017-02-10 - 2017-02-10 2017.
 • Aamold, Svein; Haugdal, Elin Kristine; Jørgensen, Ulla Angkjær. Preface – Sámi Art and Aesthetics. Aarhus Universitetsforlag 2017 ISBN 978 87 7184 252 4.s 9 - 10.
 • Haugdal, Elin Kristine. Our research in Art History - in a snow globe. IKT 'post-congress', Tromsø 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.
 • Haugdal, Elin Kristine. Den samiske kunsten har fått definisjonsmakt. (data) 2017.
 • Haugdal, Elin Kristine. Worlding Soviet on Svalbard. Photographs of Barentsburg and Pyramiden 1950s-1970s. Forskergruppeseminar 2017-10-30 - 2017-10-30 2017.
 • Haugdal, Elin Kristine. Arkitektur og verdier. Lørdagsuniversitetet 2017-11-04 - 2017-11-04 2017.
 • Haugdal, Elin Kristine. Vilje til å dyrke det vakre. 2016.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Nordlys som vitensbilde - Sophus Tromholt". Workshop Nordlysprosjektet 2016-02-18 - 2017-02-18 2016.
 • Haugdal, Elin Kristine. Kvalitet, kompetanse og konkurranse i masterstudiet i kunstvitenskap. Framtidens kunsthistoriker? 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.
 • Haugdal, Elin Kristine. Introduksjon: Berørt av bygninger. Kunsthistorisk fagseminar 2015-12-10 - 2015-12-10 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Fra utskjelt til heder". Kommentar til Houen Fonds Diplom 2015. 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Mediating everyday life on Svalbard. Herta Grøndal's photographs from the 1950s–1970s. Arctic Modernities (research project) 2015-04-14 - 2015-04-16 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Herta Lampert-arkivet ved TMU. Fotografier fra Svalbard gjennom 50 år. Forskerseminar 2015-02-16 - 2015-02-16 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Verkets tyngde. Silje Figenschou Thoresen og arven etter Jåks. Forskerseminar 2015-05-06 - 2015-05-06 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Utstillingen "Hovig i nord" og arkitekturfotografiet. Åpningsforedrag 2015-05-25 - 2015-05-25 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Katedral av lys og betong - Kathedrale aus Licht und Beton - Cathedral of Light and Concrete. 2015 ISBN 9788299226721.s 20 - 57.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ble kalt "Jakobsens fiskehjell". 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Campusvandring fra Labyrinten til Farmasihagen. Hager mot nord 2015-09-17 - 2015-09-17 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ishavskatedralen. Faglig presentasjon av Ishavskatedralen 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.
 • Haugdal, Elin Kristine. ”Gammel kjærlighet ruster ikke”. Reportasje om Alfheim svømmehall og bevaring. 2014.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ecology on Display. Modernity and Arctic architecture. Arctic Modernities: An International Interdisciplinary Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Haugdal, Elin Kristine. Norsk, norskere, norskest. 2014.
 • Haugdal, Elin Kristine. Kunstnere på forskningstokt på Svalbard – i historisk perspektiv. PolArt Symposium 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Slik mente de folk skulle bo på 60-tallet". (fulltekst) 2013.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Modernity and myth: The discourse on the Arctic Cathedral". Arctic Modernities Symposium 2013-04-10 - 2013-04-12 2013.
 • Haugdal, Elin Kristine. Spisshusene i Longyearbyen. Kunnskapsmagasinet Labyrint 2012 (4).
 • Haugdal, Elin Kristine. Critical regionalism and contemporary indigenous architecture. Sámi art: Perspectives on the Indigenous and the Contemporary 2012-11-21 - 2012-11-23 2012.
 • Haugdal, Elin Kristine. Norsk arkitekturhistorie - sett fra nord (position paper). Paneldebatt om norsk arkitekturhistoriografi 2012-09-21 - 2012-09-21 2012.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Omforming" [faglig tekst]. KLØKT 2011-10-29 - 2011.
 • Haugdal, Elin Kristine. "Ornamental monumental". 2nd Conference Sami Art Research Project 2011-06-07 - 2011-06-09 2011.
 • Haugdal, Elin Kristine. Jan Inge Hovig og arkitekturfotografiet. Kunst Pluss 2011 (2). ISSN 1891-5515.s 4 - 7.
 • Haugdal, Elin Kristine. De samiske samlinger i Karasjok. (fulltekst) Kunnskapsmagasinet Labyrint 2010 (4).s 40 - .
 • Haugdal, Elin Kristine. "Det skal råtne". Materialretorikk i Sápmi. Ottar 2010; Volum 282 (4). ISSN 0030-6703.s 34 - 39.
 • Haugdal, Elin Kristine. Bevaring og fornying. Nordnorsk kunstmuseums bygning i kulturminneåret. Åpen dag. Kulturminneåret 2009 2009-10-03 - 2009-10-03 2009.
 • Haugdal, Elin Kristine. The rhetoric of Sami architecture. Forskningsprosjektet Samisk kunst (NFR/UiT) 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Haugdal, Elin Kristine. Et økologisk paradoks: Operabygningen i Bjørvika. Prøveforelesning 2008-01-31 - 2008-01-31 2008.
 • Haugdal, Elin Kristine. Modernistisk gotikk? En analyse av Ishavskatedralen i Tromsø med utgangspunkt i avhandlingen Ny monumentalitet i dialog med Abbed Suger og Marvin Trachtenberg. Prøveforelesning 2008-01-31 - 2008-01-31 2008.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ny monumentalitet. Fire bygninger i Nord-Norge og teorier om monumentalitet mellom 1960 og 2000. (fulltekst) 2007.
 • Haugdal, Elin Kristine; Dahl, Knut Eirik; Eliassen, Eirik Junge. Den samarbeidende byen. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Haugdal, Elin Kristine. Ishavskatedralen og andre mytologier. Kvinneforskermaraton 2005-10-01 - 2005.
 • Haugdal, Elin Kristine. To monumentale telt. Fra funksjon til form i den nordlige arkitekturen. Lørdagsuniversitetet 2004-10-30 - 2004.
 • Haugdal, Elin Kristine. Om erfaring, tenkning og vitenskap - en presentasjon av Peirces filosofi. 2003.
 • Haugdal, Elin Kristine. Åpning "20 under 40 - ung, norsk arkitektur på 90-tallet". Åpningsforedrag 1999-10-22 - 1999-10-22 1999.
 • Haugdal, Elin Kristine. Arkitektur og maktspråk. EUR lest med kritisk blikk. 1999.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Arkitekturhistorie og arkitekturteori. Offentlig kunst, monumenter og monumentalitet. Samisk arkitektur, formgivning og kunst. Landskap, bebyggelse og økologi. Fotografi, visuell kultur og kunstteori.

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Current position: Professor in Art History, Department of Literature and Culture, UiT The Arctic University of Norway

  Education:                

  Dr. candidate in Art History, University of Tromsø (UiT), 2001–06. Disputation 1.2.2008.

  MA in Art History, UiT, 1997–99.

  BA in Art History, UiT, 1992–96. Supporting subjects: Literary Science, Nordic language, Sociology, Ecophilosophy, UiT/University of Copenhagen/University of Oslo.

   

  Teaching training and experience:

  Teacher training courses in higher education 2009–11. Diploma in higher education 2011, UiT.

  Teaching experience in art and architectural history, theory, methodology (BA, MA) since 2000.

  Academic supervision of BA-, MA- and PhD-students.

  National PhD-course in Art History, UiT, 2011. Academic responsible and organizer.

   

  Head of the research group Worlding Northern Art (WONA)

   

  Research projects:

  Arctic Modernities, 201316. Research member. Conference presentation: "Modernity and Myth: The Discourse on the Arctic Cathedral" (2013). Presentation: "Mediating everyday life on Svalbard. Herta Grøndal's Photographs from the 1950s-1970s" (2015). Arctic Modernities is an interdisciplinary and international project funded by The Research Council of Norway (the Polar Programme) and the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT. 

  The Sámi Art Research Project (SARP), 2009–13. Co-management and research member. Conference presentations: “The rhetoric of Sami architecture” (2009); “Ornamental monumental. On the Sámi Parliament Building in Karasjok” (2011); "Critical regionalism in contemporary indigenous architecture".  SARP is an interdisciplinary and international project funded by The Research Council of Norway and the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT.

  Hager og landskap i Nord-Norge (Gardens and landscapes in the Northern Norway), in charge of Ingebjørg Hage, UiT, 2011–12. Research member, investigating landscape architecture and gardens at Campus Breivika. Co-editor of Hager mot nord, Orkana Akademisk, Autumn 2015.

  Arkitektur i Nord-Norge (Architecture in Northern Norway), 2003–07. PhD-scholar and co-management. This was an interdisciplinary research project funded by The Research Council of Norway and the Faculty of Humanities, UiT.

   

  Committees and boards etc.       

  Member of editorial board Kunst og kultur, Universitetsforlaget, 2013-18.

  Commitees for PhD appointment, PhD assessment, and professorship (organizer).

  Department Council, Dep. of Culture and Literature, UiT, member 2007–09.

  Tromsø Municipality, "Byutviklingens År”, member of working committee 2005.    

  Department board, Faculty of Humanities, UiT, member 2003–05. 

  National Academic Council for Art History, member 2003–04.    

  National Committee for Doctoral Programme in Humanities (NFU-H), PhD-repr. 2003–04.   

  PhD Programme in Humanities, UiT, board member 2002–04.

  Tromsø Art Society, board member 2002–04.   
     

   

  Recent publications:

  "New Architecture in Author Museums and Centres". In: Transforming author museums From Sites of Pilgrimage to Cultural Hubs. Ulrike Spring, Johan Schimanski, Thea Aarbakke (eds.). Berghahn Books 2022, pp. 35-67.

  "Photographs of the Soviet Settlements on Svalbard". Nordlit 2020 (45), pp. 104-138.

  “’It’s meant to decay’: Contemporary Sámi Architecture and the Rhetoric of Materials”. In: Handbook of Contemporary Indigenous Architecture. Elizabeth Grant, Kelly Greenop et.al (eds.) Springer Nature, 2017, pp. 805-829.

  “Mediating Everyday Life in Svalbard. Herta Grøndal's Photographs, 1950–70”. In: Arctic Modernities: The Environmental, the Exotic and the Everyday, Anka Ryall og Heidi Hansson (eds.) Cambridge Scholars Publishing 2017, pp. 261–293

  "Strategies of Monumentality in Contemporary Sámi Architecture". In: Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. Svein Aamold, Elin Haugdal, Ulla Angkjær Jørgensen (eds.), Aarhus Universitetsforlag 2017, pp. 211-238


  SVHUM E2011