Huksenvieru Sátnegirje - Samisk arkitekturordbok

(HUSA)

Umeå 2014. Installasjonen av CODE arkitekter as ved Ole Henrik Einejord m.fl.

About the project

Huksenvieru sátnegirji – Sámi Dictionary of Architecture (HUSA) is an interdisciplinary research project and network investigating concepts and knowledge of architecture in the Sámi languages. The project was initiated in 2022 by Girjegumpi - Sami Architecture Library in cooperation with the research group Worlding Northern Art (WONA) at UiT The Arctic University of Norway.

The Sámi concept of architecture is understood as more than the design and construction of buildings and installations. It encompasses perceptions of landscape, climate adaptation, site-specific qualities, social organisation, crafts (duodji), aesthetics, and world views.

The project adopts a diachronic perspective and studies architectural concepts of known and unknown origins. Further, we elaborate on the potential meanings of historical and contemporary Sámi architecture. Our main objective is to investigate Sámi concepts of architecture in their broadened senses and to produce a dynamic dictionary in different formats.

The plans of HUSA focus on the production of Sámi architectural dictionaries and organisation of lectures, seminars and workshops in Sápmi and elsewhere.

Om prosjektet

Huksenvieru sátnegirji – Samisk arkitekturordbok (HUSA) er en utforskning av samiske begreper om arkitektur. Prosjektet ble initiert i 2022 av Girjegumpi - Samisk arkitekturbibliotek og forskningsgruppa Worlding Northern Art (WONA) ved UiT Norges arktiske universitet. En utforskning og utprøving av samisk arkitekturspråk krever samarbeid mellom folk med forskjellig kunnskapsbakgrunn, og prosjektet har en sterk tverrfaglig profil. 

Arkitekturbegrepet i denne sammenhengen favner vidt og omfatter landskapsforståelse og klimatilpasning, håndverkskunnskap og arbeidsformer, levemåter og brukspraksiser, estetikk og teoretiske perspektiver, sted og samfunn. Prosjektet går historisk til verks og undersøker samiske begreper om arkitektur med kjente og ukjente opprinnelser. Samtidig vil vi gjennom språket spekulere i hva samisk arkitektur kan være i samtid og framtid. Prosjektets mål er å undersøke og formidle samiske begreper knyttet til arkitektur og å produsere en dynamisk ordbok i ulike formater. 

Prosessen rundt produksjonen av ordbøker står sentralt, og HUSA arrangerer forelesninger og seminarer på ulike plattformer med nedslagsfelt både i og utenfor Sápmi.

Events


Ingen arrangementer for øyeblikket

Møter og prosjekterMedlemmer


Nyheter
Her samler vi ressurser om samisk arkitektur, primært knyttet til ord og begreper


Huksenvieru Sátnegirje - Samisk arkitekturordbok – (HUSA)77620916
elin.haugdal@uit.no
Logg inn / Login