Ansatte – Institutt for geovitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for geovitenskap

Hagset, Andreas Hallberg

Stipendiat
Institutt for geovitenskap

Lee, Amicia

Postdoc
Institutt for geovitenskap

Esteves, Mariana

Forsker i marine geologi
Institutt for geovitenskap

Niemann, Helge

Professor II, CAGE
NTF/IG - Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Vick, Louise Mary

Forsker
Institutt for geovitenskap

Strmic Palinkas, Sabina

Førsteamanuensis
Institutt for geovitenskap

Singhroha, Sunny

PhD Stipendiat, CAGE
Institutt for geovitenskap

Domel, Przemyslaw

Stipendiat
NTF/IG - Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Laberg, Jan Sverre

Professor, marin geologi
Institutt for geovitenskap
Forskningsinteresser:

Utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Nord-Norge, det vestlige Barentshavet og nordøst Grønland med fokus på utviklingen de siste 2 - 3 millioner år inkludert:

  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling gjennom istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter
  • Den nordvestlige del av den Fennoskandiske innlandsisen gjennom siste glasiasjon og deglasiasjon
  • Ras på kontinentalskråningen; prosesser, alder og årsaker
  • Transport og avsetning av sedimenter kontrollert av havstr&...

Galindos Alfarache, Marina

Stipendiat
Institutt for geovitenskap

1-10 av 115 | Neste 10 Siste 5