Ansatte – Institutt for geovitenskap

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for geovitenskap

Hagset, Andreas Hallberg

Stipendiat
Institutt for geovitenskap

Lee, Amicia

Postdoktor
Institutt for geovitenskap
Forskningsinteresser:

My research focuses on understanding the deformation mechanisms in mafic rocks. I study the microstructures from natural rocks in Northern Norway and shear deformation experiments performed on a Griggs Rig at Université d'Orléans in France. I completed my PhD on “ Microstructures and seismic properties of partial melt shear zones ” at the University of Leeds in 2019 (supervised by Taija Torvela, Geoff Lloyd and Andrew Walker). Where I studied 'frozen' melt microstructures in deformed migmatites and used their crystallographic data to simulate the seismic properties for exhumed sections of crust as if they were presently melting underneath continental collision zones.


Esteves, Mariana

Forsker i marine geologi
NTF/IG - Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Niemann, Helge

Professor II, CAGE
NTF/IG - Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Vick, Louise Mary

Forsker
Institutt for geovitenskap

Strmic Palinkas, Sabina

Førsteamanuensis
Institutt for geovitenskap

Singhroha, Sunny

PhD Stipendiat, CAGE
Institutt for geovitenskap

Domel, Przemyslaw

Stipendiat
NTF/IG - Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate

Laberg, Jan Sverre

Professor, marin geologi
Institutt for geovitenskap
Forskningsinteresser:

Utviklingen av kontinentalmarginen utenfor Nord-Norge, det vestlige Barentshavet og nordøst Grønland med fokus på utviklingen de siste 2 - 3 millioner år inkludert:

  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling gjennom istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter
  • Den nordvestlige del av den Fennoskandiske innlandsisen gjennom siste glasiasjon og deglasiasjon
  • Ras på kontinentalskråningen; prosesser, alder og årsaker
  • Transport og avsetning av sedimenter kontrollert av havstrømmer
  • Rekonstruksjon av landskapsutvikling før istidene og kvantifisering av erosjon og avsetning av sedimenter 

Galindos Alfarache, Marina

Stipendiat
Institutt for geovitenskap

1-10 av 110 | Neste 10 Siste 10