Karine crop.jpg
Karine crop.jpg
Seksjon for kommunikasjon karine.n.aarskog@uit.no +4777644166 +4795158407 95158407 Tromsø ADM A 223

Karine Nigar Aarskog


Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver:

 • Faggruppeleder
 • Forskningsformidling (på uit.no/nyheter, uit.no/labyrint, sosiale medier og Forskning.no)
 • Fotografering
 • Nyhetsformidling (på uit.no/nyheter og i sosiale medier)
 • Medierådgivning
 • Produksjon av video
 • Produksjon av podcast
 • Tilrettelegging for media
 • Lederstøtte
 • Krisekommunikasjon
 • Kursvirksomhet

 • Aarskog, Karine Nigar; Løchen, Maja-Lisa. Vi mangler kunnskap om kvinners helse UiT-professor Maja-Lisa Løchen skal bidra i regjeringens arbeid med å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. – Dette er kjempeviktig, sier Løchen.. (fulltekst) 2021.
 • Randine, Pietro; Årsand, Eirik; Aarskog, Karine Nigar. Denne maskinen vet hvor mye sukker du trenger. (fulltekst) 2020.
 • Randine, Pietro; Årsand, Eirik; Aarskog, Karine Nigar. Denne maskinen vet hvor mye sukker du trenger. (fulltekst) 2020.
 • Østbye, Marianne; Kjeldstad, Berit Johanne; Folkestad, Sigrid; Selvik, Bjørg Kristin; Bredahl, Vibeke; Samdal, Oddrun; Grønvold, Stine; Eggen, Astrid Birgitte; Ekeli, Hanna; Aarskog, Karine Nigar; Thorkildsen, Camilla Sønstabø; Faye, Atle; Solberg, Håkon; Engen, Tore Petter; Langøy, Gerd Marit; Rasmussen, Alf; Larsen, Hege; Trædal, Torkjell; Schei, Amanda; Hystad, Joar; Vartdal, Ragnhild; Arnesen, Mats; Strand, Hilde Kristin; Løkeland-Stai, Espen. Hva skjer med eksamen? : her har du oversikten. (fulltekst) 2020.
 • Aarskog, Karine Nigar; Hoff, Bjarte. På vei mot stupet?. (fulltekst) 2017.
 • Berge, Jørgen; Aarskog, Karine Nigar. Blåskjellene på Svalbard kommer fra Middelhavet. (fulltekst) 2016.
 • Aarskog, Karine Nigar; Berge, Jørgen; Johnsen, Geir; Sørensen, Asgeir Johan. Et stort løft for arktisk forskning (NTNU & UiT). (data) Universitetet i Tromsø 2016.
 • Aarskog, Karine Nigar; Ødegård, Øyvind; Johnsen, Geir; Berge, Jørgen. Undervannsrobot som oppfyller tre ønsker. (fulltekst) 2016.
 • Berge, Jørgen; Aarskog, Karine Nigar. Spiser opp vrak på havbunnen. (fulltekst) 2016.
 • Aarskog, Karine Nigar; Berge, Jørgen. Det måtte millioner av lysglimt til for å avsløre en mørk hemmelighet. (fulltekst) 2015.
 • Aarskog, Karine Nigar; Lie, Svein Anders Noer. Et liv i friluft. 2015.
 • Waaler, Rune; Utsi, Inger Elin Kristina; Aarskog, Karine Nigar. Hva er det med hundekjøring?. 2015.
 • Aarskog, Karine Nigar; Ravna, Øyvind. Forsking til alle. (fulltekst) 2015.
 • Aarskog, Karine Nigar; Berge, Jørgen. Utstillingen til Polarmuseet og UiT-professor Jørgen Berge om livet i havet under polarnatta skal vises i Anchorage og Washington DC.. (sammendrag) 2015.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

 • Willy Guneriussen:
  Sosiologien og samfunnet - analyse, refleksjon og kritikk
  Sosiolog-nytt 2015
 • Willy Guneriussen:
  Positiv og kritisk sosiologi
  sosiologen.no 2015
 • Willy Guneriussen:
  Nord-Norge - et opplevelsessamfunn?
  Orkana Forlag 2012
 • Willy Guneriussen:
  Opplevelsessamfunnet - en vidunderlig ny verden? Kulturelle spenninger i det senmoderne samfunnet
  Sosiologisk Årbok 2012
 • Willy Guneriussen:
  What is Society. Contested concepts and shifting metaphors
  Prentice-Hall 2012
 • Willy Guneriussen:
  "Små nøkler - store dører. Invitasjon til sosiologi"
  Sosiologisk Tidsskrift 2011
 • Willy Guneriussen:
  Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene
  Universitetsforlaget 2011
 • Willy Guneriussen:
  Individualisme eller holisme
  Universitetsforlaget 2011
 • Willy Guneriussen:
  Social Change and Shifting Conceptions of Nature. The coming of "adventure society"?
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Samtale, språkhandling og sosialt Liv. Intervjuer - en (begrenset?) kilde til kunnskap?
  Universitetsforlaget 2010
 • Willy Guneriussen:
  Individualisme eller Holisme
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernity Re-enchanted: Making a 'Magic' Region
  Ashgate 2008
 • Willy Guneriussen:
  Funksjonalisme og funksjonsforklaring i samfunnsvitenskapene
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  NORMALITET, MANGFOLD OG FORVIRRING. Endringer og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet, fortrylling og magi - Konstruksjon av det "nye" Nord-Norge
  Sosiologisk Tidsskrift 2008
 • Willy Guneriussen:
  Kritisk Teori - muligheter og begrensninger
  Sosiologisk Årbok 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet, fortrylling og magi - konstruksjon av det "nye" Nord-Norge
  Sosiologisk Tidsskrift 2008
 • Willy Guneriussen:
  Modernity re-enchanted : making a "magic" region
  Ashgate 2008
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet, mangfold og forvirring : endringer og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  Innledende Essay. Selvmord og Samfunn i Emile Durkheims Sosiologi
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Kritisk Samfunnsteori
  Sosiologisk Årbok 2006
 • Willy Guneriussen:
  Globalisering: Trenger vi nye begrep om samfunn, fellesskap og demokrati?
  Distinktion 2004
 • Willy Guneriussen:
  Uncertain foundations - the prospects of a (new?) critical theory
  Sosiologisk Årbok 2004
 • Turid Bjørnrå, Willy Guneriussen, Viktor Sommerbakk:
  Utviklingshemning, Autonomi og Avhengighet
  Universitetsforlaget 2008
 • Willy Guneriussen:
  The concept of nature in social theory.
  2015
 • Willy Guneriussen:
  Oljealderen - og etterpå?
  Avisa Nordland 22. januar 2015
 • Willy Guneriussen:
  Sosiologien - en kritisk og/eller positiv disiplin
  2015
 • Willy Guneriussen, Olaug S Lian:
  Redaktørenes introduksjon til nr. 1/2014
  Sosiologisk Tidsskrift 2014
 • Willy Guneriussen:
  Om betydningen av sosiale hverdagsritualer
  11. januar 2014
 • Willy Guneriussen:
  Samfunnsendring, avvik og normalitet
  2014
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet og modernisering: Uklare begrep, forvirring og problematiske genereliseringer
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Økonomiens plass i det offentlige helsevesenet
  2013
 • Willy Guneriussen:
  The Arctic-fication of the North. Images, identities and politics
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet og Samfunnsendring. Utfordringer for helse og sosialfagene
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Havet - fra uendelig ressurs til sårbar natur. Endringer i forestillinger om havet i det moderne samfunnet
  2013
 • Willy Guneriussen:
  Naturen og det moderne samfunnet
  Harstad Tidende 15. januar 2013
 • Willy Guneriussen:
  Det moderne samfunnets forhold til naturen
  Avisa Nordland 14. januar 2013
 • Willy Guneriussen:
  Globalization and modernizing processes in the North
  2012
 • Willy Guneriussen:
  Naturen og det moderne samfunnet
  Nordlys 18. desember 2012
 • Willy Guneriussen:
  Forskning i/om profesjonsfaglig praksis. Teoretiske og metodologiske utfordringer
  2012
 • Willy Guneriussen:
  Identitet, Normalitet og Forvirring. Sosialisering og endring i det senmoderne samfunnet
  2012
 • Willy Guneriussen:
  «Verdighet og myndiggjøring» - utkast til et forskningsprogram ved Barnevernpedagogikkutdanningen
  2012
 • Willy Guneriussen:
  RITUALER. Respekt er vårt viktigste ritual
  02. januar 2012
 • Willy Guneriussen:
  I KLEMMA. Om hverdagsritualenes betydning
  24. mars 2012
 • Willy Guneriussen:
  É det her vi høre til? Samfunnsendring, forvirring og det gode liv i Nord-Norge
  2012
 • Willy Guneriussen:
  Risk and the paradoxes of control. Vulnerability and risk obsession in late modern society
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Praksisnær Forskning. Vitenskapsteoretiske og metodologiske utfordringer
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Opplevelsessamfunnet. Den vidunderlige nye verden?
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet, Livsstil og Psykisk Helse. Endring i normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Risk and the Paradoxes of Control. Risk obsession in late modern society
  2011
 • Willy Guneriussen:
  Sosiologiens stilling etter TV-programmet "Hjernevask". Vitenskap, politikk og offentlig renommé
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Nord-Norge - på vei inn i opplevelsessamfunnet? Sosiale og kulturelle endringer i nord
  2010
 • Willy Guneriussen:
  På vei inn i "opplevelsessamfunnet"? Kulturelle, sosiale og økonomiske tendenser i det senmoderne samfunnet
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Risiko, usikkerhet og kontroll. Om risikoforståelse i det senmoderne samfunnet
  2010
 • Willy Guneriussen:
  CEPIN Research School: Research in/on the High North
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Globalisering og konstruksjon av stedsidentitet
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Fortolkning, kultur og sosial struktur. Om meningsmangfold i kvalitativ forskning
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Opprykk til professor. Reglement, kriterier og kvalifikasjonsprosess
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Tillit og kontroll i profesjonelle og private relasjoner
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Konstruktivisme vs. Realisme i Samfunns- og Kulturvitenskap
  2010
 • Willy Guneriussen:
  Begeistring og forvirring
  Harstad Tidende 29. januar 2009
 • Willy Guneriussen:
  Grenseløs rasjonalisering? Rasjonalitet i moderne kultur
  2009
 • Willy Guneriussen:
  Identitet, tilhørighet og marked. Merkevarebygging av det "spektakulære" Nord-Norge
  2009
 • Willy Guneriussen:
  Contested Identities, contested cultures and contested rights
  2009
 • Willy Guneriussen:
  Approaching Citizenship, Encounters & Place Enactment
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Samfunnsendring, forvirring og det gode liv
  2008
 • Willy Guneriussen:
  NNORDOMRÅDENE - Begeistring og forvirring
  Nordlys 19. desember 2008
 • Willy Guneriussen:
  OL og samfunnsforskning
  Nordlys 2008
 • Willy Guneriussen:
  Det "magiske" Nord-Norge. En ny identitet eller reklame for turister?
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Olympic Winter Games in a small Town - Challenges and Impact
  2008
 • Willy Guneriussen:
  "Arctic Magic" - Changing Conceptions of the North
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Den nye diskisjon om hva Nordområdene er/ikke er
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Globalisering og samfunnsendring i vår tid. Hvilke konsekvenser får globaliseringsprosessene for lokal tilhørighet og kultur
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Emile Durkheim - gammel sosiologi for en ny tid?
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Risiko og Usikkerhet - en utfordring for samfunnsteori
  2008
 • Willy Guneriussen:
  Å forstå det andre gjør. Mening og sosial struktur
  2008
 • Willy Guneriussen:
  "Spektakulært og magisk" - et kritisk blikk på nye Nordnorgesbilder
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Det nye Nordnorge - "Spektakulært og Magisk". Hvorfor har vi ikke oppdaget det før
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet og avvik. Endring og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Normalitet og avvik. Endring og oppløsning av normalitetsforestillinger i det senmoderne samfunnet
  2007
 • Willy Guneriussen, Rune Åkvik Nilsen:
  Willy Guneriussen: Society - Structure or Stream. Coping with conceptual change in contemporary Social Theory
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Society - Structure or Stream. Coping with conceptual change in social theory
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Nordområde-satsningen: Realisme, magisk realisme eller bare magi?
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Modernitet, Fortrylling og Magi. Konstruksjon av "det nye" Nord-Norge
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Kan vi utvikle (ny?) kritisk teori?
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Kritisk teori i endring - fra Kant til Habermas
  2007
 • Willy Guneriussen:
  Den Kulturelle Vendingen i Samfunnsvitenskapene
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Fra Fast til Flytende: Begrepsmessige endringer i nyere samfunnsteori
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Er det Senmoderne Samfunnet blitt Flytende?
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Arktisk Magi. Spektakularisering av Nord-Norge
  2006
 • Willy Guneriussen:
  Er det her vi hører til? Om sted og stedløshet i den globale tidsalder
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Hvem er vi og hvor skal vi? Jakten på identitet i den globale tidsalder
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Avvik og Normalitet
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Society - Structure or stream. Coping with conceptual change in the age of globalisation
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Innlevelse og Distanse. Kan vi forstå det andre gjør?
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Jakten på identitet i den globale tidsalder
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Kunnskap, usikkerhet og bekymring. Lever vi i en risikohysterisk kultur?
  2005
 • Willy Guneriussen:
  Konstruktivisme
  2004
 • Willy Guneriussen:
  Vilt, vakkert, magisk! OL i Tromsø som nordnorsk identitetsprosjekt. Del 2
  Harstad Tidende 26. oktober 2004
 • Willy Guneriussen:
  Vilt, vakkert, Magisk! OL i Tromsø som nordnorsk identitetsprosjekt. Del 1
  Harstad Tidende 25. oktober 2004
 • Se alle arbeider i Cristin →