– Vi mangler kunnskap om kvinners helse

UiT-professor Maja-Lisa Løchen skal bidra i regjeringens arbeid med å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. – Dette er kjempeviktig, sier Løchen.

Maja-Lisa Løchen sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie på et møte i august i fjor.
Maja-Lisa Løchen sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie på et møte i august i fjor. Foto: privat
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 12.03.21 15:27 Oppdatert: 12.03.21 16:28
Helse og velferd Om UiT

– Jeg er opptatt av at vi får fylt en del kunnskapshull som handler om forskjeller mellom kvinner og menn, spesielt når det gjelder hjertesykdommer. Det er bare gjennom forskning vi får fylt de hullene, sier Maja-Lisa Løchen som er professor i forebyggende medisin ved UiT.

Hun er en av 15 personer som nylig ble utnevnt i statsråd til å sitte i et utvalg som skal utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Formålet med utvalget er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kvinners utfordringer knyttet til risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning. Sist det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. Den var også Løchen med på å skrive.

Knuste hjerter og isbading

Professoren har gjennom mange år vært svært synlig med sin formidling om kvinnehelse og særlig kvinnehjertet. Hun har figurert mye i media og er kanskje mest kjent for sine ekspertuttalelser om broken heart syndrom, isbading, hjerteinfarkt og tobakk. Løchen utelukker ikke at det kan ha vært medvirkende til at hun har blitt spurt om å sitte i det nye utvalget.

Løchen har i vinter selv stilt opp til isbading i en nyhetsartikkel om fenomenet.
Løchen har i vinter selv stilt opp til isbading i en nyhetsartikkel om fenomenet. Foto: Nina Tvedten

– Det jeg vet er at inngangen min til dette utvalget er min interesse for kvinnehjertet og at jeg har drevet mye med formidling i tillegg til å være forsker. Formidling er viktig i et folkehelseperspektiv, sier Løchen.

Hør UiTs podcast-episode med Maja-Lisa Løchen om kvinnehjertet her!

Løchen har allerede deltatt i to møter i forkant av at utvalget ble oppnevnt. Det første sammen med statsminister Erna Solberg for et par år siden, og så sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie i august i fjor.

– Da ble jeg bedt om å snakke om kvinnehjertet i tre minutter. Så hørte jeg ikke noe mer, før jeg for kort tid siden ble kontaktet av Helse- og omsorgsdepartementet og spurt om jeg ville sitte i utvalget, forteller Løchen. 

Forskjell på kvinners og menns helse

Hun er veldig glad for å ha blitt spurt, og for at hun får muligheten til å være med og sette dagsorden innenfor helse.

– Det er veldig viktig at det settes ned et slikt utvalg, så offentligheten og allmennheten blir klar over at det er forskjell på kvinners og menns helse. Veldig mye av standardbehandlingen av hjertesykdom er basert på forskning på menn, selv om vi vet at hjertesykdommer arter seg forskjellig avhengig av kjønn. Behandlingsforskning er dyrt, og derfor må det offentlige også ha et fokus på disse forskjellene, sier Løchen.

Utvalget består av 15 personer og skal ledes av Christine B. Meyer som er professor ved Norges Handelshøgskole i Bergen. I utvalget sitter dessuten to andre personer fra UiT: professor Heidi Tiller, som også er overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og Hans-Petter Fundingsrud, barnelege ved UNN.

Ulike perspektiver

Utvalget skal se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Men de skal også se på hvordan helseutfordringer henger sammen med utdanning og inntekt, alder, forhold i familie- og arbeidslivet, geografi, pårørendeoppgaver, vold og overgrep, og det å tilhøre minoritetsgrupper. Utredningen skal blant annet også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter.

Utvalget skal ha sitt første møte 23. mars og levere sin endelige utredning og innstilling innen 20. september 2022.

Utvalgets sammensetning:

 1. Christine Meyer, professor NHH, Bergen (leder)
 2. Heidi Tiller, professor UiT og overlege UNN, Tromsø
 3. Maja-Lisa Løchen, professor UiT, Tromsø
 4. Nikita A. Abbas, student, Oslo
 5. Hans-Petter Fundingsrud, barnelege UiT og UNN, Tromsø
 6. Tone Amundsen, rådgiver i Helse Nord RHF, Bodø
 7. Per Vidar Nielsen, spesialsykepleier på helsestasjon, Sarpsborg
 8. Anita Vatland, daglig leder Pårørendealliansen, Bærum
 9. Cato R. Innerdal, kommuneoverlege, Molde
 10. Leif Edward Ottesen Kennair, professor NTNU, Trondheim
 11. Tina Shagufta Munir Kornmo, lege, Bærum sykehus, Oslo
 12. Elisabeth Sward, seniorrådgiver Norske kvinners sanitetsforening, Oslo
 13. Maria Østhassel, psykolog i sosiale medier, selvstendig næringsdrivende, Farsund
 14. Oscar Tranvåg, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Bergen
 15. Harald Eia, Sosiolog, Oslo

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Konstituert kommunikasjonssjef (til 1. september 2024), seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 12.03.21 15:27 Oppdatert: 12.03.21 16:28
Helse og velferd Om UiT
Vi anbefaler