Bilde av Hopmann, Karen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Karen Hopmann


Universitetslektor/ PhD stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Karen Hopmann er universitetslektor ved Institutt for psykologi ved det helsevitenskapelige fakultet. I tillegg til undervisningsoppgaver innenfor nevropsykologi, er hun PhD-kandidat i prosjektet Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 25 year follow-up study. Forskningen omhandler langtidseffekter av depresjon på nevropsykologisk fungering, samt kartlegging av barndomstraumer og deres påvirkning på depresjon og nevrokognisjon. er. 

Medlem av Forskningsgruppe for klinisk psykolog

Arbeidsområder

Opplæring / Undervisning

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Yngvild Arnesen, Elisabeth Ovanger Barrett, Agnes Bohne, Karen Hopmann, Ragnhild Sørensen Høifødt m.fl.:
  Derfor har tiltakene skapt lidelser for barn og unge
  Morgenbladet 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  1) Neuropsychological function, childhood trauma and vulnerability to depression - A 25-year follow-up study (PhD kandidat)

  2) ADHD hos kvinner (FemmExD prosjektet): Psykisk helse og nevropsykologisk fungering hos kvinner med ADHD (prosjektmedarbeider)

  3) Selvmordsforebygging (Vivat kursleder samt veiledning av hovedoppgaver mm.)

   

  Undervisning

  PSY-2801: Klinisk nevropsykologi (10 ECTS)

  • administrering av nevropsykologiske tester
  • oppfølging av studenter under nevropsykologisk praksis
  • opplæring i psykometri

  PSY-1604: Profesjonsforberende emne II (5 ECTS)

  • administrering av testpraksis
  • opplæring i WAIS-IV
  • opplæring i psykometri
  • gjennomføring av praksis og veiledning

   
  CV

  Akademisk bakgrunn:

  2010: Bachelor i biologisk psykologi (Maastricht University, Nederland)

  2012: Master i nevropsykologi (Maastricht University, Nederland)). Tittel på mastergradsoppgave: “Spatial Cognition of Emotional Faces – How fast is our brain?"

  2013: Master i psykologi (UiT - Norges arktiske universitet). Tittel på mastergradsoppgave: “Cognitive and Emotional Processing of Students High in Autistic Traits – An EMG Study"

  2013-2017: Rådgiver ved interklinikken, Institutt for psykologi, UiT

  2017- nå: Universitetslektor, Insitutt for psykologi, UiT

  2022 - nå: PhD-kandidat i prosjektet Neuropsychological function, childhood trauma
  and vulnerability to depression - A 25-year follow-up study

   

  Undervisning

  PSY-2801 Klinisk nevropsykologi (10 ECTS)

  PSY-1604  Profesjonsforeberedende emne II (5 ECTS)