Klinisk psykologi

Forskningsgruppe i klinisk psykologi består av 2 professorer, 6 førsteamanuensis (hvorav én i bistilling), 1 førstelektor, 5 universitetslektorer, 6 PhD-stipendiater, 1 forsker, 5 kliniske bistillinger (20%) ved Psykologisk klinikk. Majoriteten av gruppens medlemmer er psykologspesialister med lang yrkeserfaring.

Foto: Christian Halvorsen

Hovedmål for forskningsgruppe i klinisk psykologi ved UiT er:

  • å bedrive praksisnær, klinisk relevant og tverrfaglig forskning for psykisk og somatisk helse i alle aldersgrupper, etniske grupper og pasientgrupper, og for den kliniske opplæringen av psykologer.
  • å bedrive forskning som øker vår kunnskap om årsaker til psykiske problemer og lidelser, og hvordan disse kan forebygges og behandles gjennom tidlig intervensjon, selvhjelp og mestringsgrupper, samt gjennom ulike terapitilnærminger.
  • å bygge opp forskningsbasert og fremtidsrettet kunnskap som kan bidra til samfunnsdebatt, planlegging og utforming av helsepolitiske tiltak. 
  • å tilstrebe en god dialog med brukere, andre helsefagprofesjoner, media, offentligheten og ikke minst våre studenter, da vi mener dette er sentralt for god undervisning og samfunnsnyttig forskning.
  • å utvikle gode forskningsprosjekter som studenter på studieprogrammene i psykologi kan bidra i, og som det kan søkes PhD-stipend til.