STA.JPG
STA.JPG
Institutt for barnevern og sosialt arbeid synnove.t.andersen@uit.no +4778450388 45275344 Alta ALTA D223

Synnøve Thomassen Andersen


Professor PhD

Stillingsbeskrivelse

Professor PhD 

Barnevern og sosialt arbeid med fokus på velferdsteknologi


 • Andersen, Synnøve Thomassen. Ansattes erfaringer med innovative digitale arbeidspraksiser. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 331 - 351.s doi: 10.33673/OOA20211.
 • Zhu, Hong; Andersen, Synnøve Thomassen. Digital competence in social work practice and education: experiences from Norway. (fulltekst) Nordic Social Work Research 2021. ISSN 2156-857X.s 1 - 16.
 • Zhu, Hong; Andersen, Synnøve Thomassen. ICT-mediated social work practice and innovation: professionals’ experiences in the Norwegian Labour And Welfare Administration. Nordic Social Work Research 2020; Volum 11 (4). ISSN 2156-857X.s 346 - 360.s doi: 10.1080/2156857X.2020.1740774.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Students’ Innovative Education Practices supported by Facebook. Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s 738 - 753.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_77.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. User-Driven Innovation in E-Health Change Processes. IGI Global 2019 ISBN 9781522572145.s 424 - 437.s doi: 10.4018/978-1-5225-7214-5.ch019.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. eHealth Systems - User Experiences from Healthcare Workers. Research in Social Sciences and Technology 2019; Volum 4 (1). ISSN 2468-6891.s 51 - 72.s doi: 10.46303/ressat.04.01.3.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Experiences of the Flipped Classroom method Does it make students more motivated?. Springer 2019 (11937) ISBN 978-3-030-35342-1. ISSN 0302-9743.s 636 - 643.s doi: 10.1007/978-3-030-35343-8_67.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Teachers' Strategies in Digital and Flexible Online Studies. Springer Nature 2018 (11003) ISBN 978-3-319-99736-0. ISSN 0302-9743.s 301 - 306.s doi: 10.1007/978-3-319-99737-7_32.
 • Zhu, Hong; Andersen, Synnøve Thomassen. User-driven innovation and technology-use in public health and social care: A systematic review of existing evidence. Journal of Innovation Management 2018; Volum 6 (2). ISSN 2183-0606.s 138 - 169.s doi: 10.24840/2183-0606_006.002_0008.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Human Potential and Human Capital. Youth and Intercultural Competence in Practice. Murmansk State Humanities University 2018 ISBN 9785906314789.s 112 - 116.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Bruk av sosiale medier åpner for handlingsrom ved barnevernfaglig arbeid. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 65 - 86.
 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 275 - 283.
 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 13 - 19.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Schjetne, Eva Carlsdotter. Innovation processes in indigenous communities in the north - cultural, psychological and technological knowledge in practice. (data) (fulltekst) IFIP Advances in Information and Communication Technology 2016; Volum 490. ISSN 1868-4238.s 82 - 95.s doi: 10.1007/978-3-319-50109-3_6.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. How to allow for user-centered innovation over an established information infrastructure within an institutionalized context. (fulltekst) European Scientific Journal 2014; Volum September Special Ed. Vol. 3. ISSN 1857-7881.s 103 - 118.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild J.. Installed base as a facilitator for user-driven innovation: How can user innovation challenge existing institutional barriers?. International Journal of Telemedicine and Applications 2012; Volum 2012. ISSN 1687-6415.s doi: 10.1155/2012/673731.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Bruk av mobiltelefon, erfaringer fra brukerdrevet innovasjon i helsesektoren. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 205 - 222.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Riise, Robert. Hvilken IKT-kompetanse bør en helsearbeider ha?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 66 - 100.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild J.. Innovation in ICT-Based Health Care Provision. International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics 2011; Volum 6 (2). ISSN 1555-3396.s 14 - 27.s doi: 10.4018/jhisi.2011040102.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Brukermedvirkning ved innføring av mobile løsninger i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2646-1.s 103 - 117.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; van der Velden, Maja. Mobile phone-based healthcare delivery in a Sami area: Reflections on technology and culture. 2010 ISBN 978-0-86905-966-1.s 53 - 68.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild Johan. Innovation in ICT-based health care information infrastructure. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 9788251924931.s 135 - 147.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild J.. Innovation in ICT-based health care information infrastructure. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 9788251924931.s 135 - 147.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Aanestad, Margunn. Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT support in Psychiatry. (omtale) Springer Science+Business Media B.V. 2008 ISBN 978-0-387-09767-1.s 129 - 141.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Aanestad, M. Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT Support in Psychiatry. (omtale) Springer Science+Business Media B.V. 2008 ISBN 978-0-387-09767-1.s 129 - 141.
 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 65 - 75.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Digital competence in social work practice and education: experiences from Norway. Nordic Social Work Research 2021. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2021.1899967.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. How to make stundets motivated by use of Flipped Classroom method. International Conference of Innovative Technologies and Learning (ICITL) 2019 2019-12-02 - 2019-12-05 2019.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Students innovative use of Facenook. Opportunities and Limitations. International Conference of Innovative Technologies and learning (ICITL) 2019 2019-12-02 - 2019-12-05 2019.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Can learning strategies influence students learning outcome?. International conference of innovative technologies and learning 2018-08-27 - 2018-08-30 2018.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Gigant: Results from culture exchange in the Barents Region. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-21 2018.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Zhu, Hong. User-driven innovation in the public welfare sectors: a systematic review of existing evidence. Social Work, Education and Social Development 2018-07-04 - 2018-07-07 2018.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. SAMPRO – The Spirit in Research. 2017.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Forskningsgruppen Sampro. Forskningsdagene 2017 2017-09-20 - 2017-10-01 2017.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Utdanning og kompetanse ved bruk av velferdsteknologi. Seminar for Velferdsteknologinetterk i Finnmark 2017-04-03 - 2017-04-04 2017.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. eHelse-IKT i helse og omsorgstjenesten. Konferanse 2017-04-19 - 2017-04-20 2017.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Schjetne, Eva Carlsdotter. Use of psychological knowledge in the innovational process in Community Work in the North.. CaTaC’16: Culture, Technology, Communication: Common world, different futures? 2016-06-15 - 2016-06-17 2016.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Schjetne, Eva Carlsdotter. Common World – different futures? Circumpolar focus… Challenges in innovational processes in the Russian North. International conference on Culture, Technology, Communication, CaTaC (data) 2016-07-15 - 2016-07-17 2016.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Forskning, - et virkemiddel for å møte nåtidge og framtidige utfordringer?. Velferdsteknologinettverk i Finnmark 2016-04-05 - 2016-04-06 2016.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Behandling ved hjelp av mobiltelefon. Oppskrifter på tverrfaglig forskning 2015-09-23 - 2015-09-23 2015.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. How to allow for user-centered innovation over an established information infrastructure within an institutional context. 2nd Annual International Interdisciplinary Conference 2014-07-08 - 2014-07-12 2014.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. User-centered innovation in psychiatric health care by using mobile technology. The role of the installed base. 2013 (1400). ISSN 1501-7710.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; van der Velden, Maja. Mobile phone-based healthcare delivery in a Sami area. catac conferences cultural attitudes towards technology and communication (omtale) 2010-06-15 - 2010-06-18 2010.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild J.. INNOVATION IN ICT SUPPORTED HEALTH CARE. Information Systems Research Seminar in Scandinavia 2009-08-09 - 2009-08-12 2009.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild J.. Innovation in ICT-based health care information infrastructure. NOKOBIT 2009 2009-11-23 - 2009-11-25 2009.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Mobile løsninger i barne og ungdomspsykiatrien. ?Finnmark i tet?? IKT, TELEMEDISIN OG UTDANNING (omtale) 2009-09-16 - 2009-09-16 2009.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild Johan. Innovation in ICT supported health care. IRIS32, 2009 (Information Systems Research Seminar in Scandinavia) (omtale) 2009-08-09 - 2009-08-12 2009.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Jansen, Arild. Innovation in ICT-based health care information infrastructure. NOKOBIT 2009, (Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi) (omtale) 2009-11-23 - 2009-11-25 2009.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Bruk av mobiltelefon som verktøy i barne og ungdomspsykaitrien. Forskningsdagene 2008, Høgskolen i Finnmark (omtale) 2008-09-25 - 2008-09-25 2008.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Aanestad, Margunn. Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT Support in Psychiatry. IFIP TC8 WG 8.2 International Working Conference 2008-08-10 - 2008-08-13 2008.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Kom hIt - ambulante team og teknologi. HelsIT - Helseinformatikkuka i Trondheim, Prekonferanse (omtale) 2008-09-23 - 2008-09-25 2008.
 • Andersen, Synnøve Thomassen; Aanestad, M. Possibilities and Challenges of Transition to Ambulant Health Service Delivery with ICT Support in Psychiatry. Working Conference on IT in the Service Economy: Challenges and Possibilities for the 21st Century 2008-08-10 - 2008-08-13 2008.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Prosjektrapport, Kom hIT- ambulante team og teknologi. 2008.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Kom hIT - ambulante team og teknologi. Nasjonal fagkonferanse, Atferdssenteret (omtale) 2007-10-30 - 2007-10-31 2007.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Brukermedvirkning i kommunene. 2007.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Brukermedvirkning i kommunene. 2007.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Brukermedvirkning i kommunene. 2007.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Kom hIT - ambulante team og teknologi. e-Helseseminar om bruk av IKT i helse og omsorgstjenesten i kommunene (omtale) 2007-11-15 - 2007-11-15 2007.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Brukermedvirkning og teknologi. 2006.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Videokonferanser hjelper barn og ungdom. (omtale) 2006.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Kom hIT - ambulante team og teknologi. Regional forskningskonferanse innen helse og medisin 2006 (omtale) 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Risk and Telemedicine. Ph.D-seminar, Comparative Social Science 2005-07-24 - 2005-07-29 2005.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Hva karakteriserer et godt læringsmiljø?. Forskningsdagene 2003 2003-09-28 - 2003-09-28 2003.
 • Andersen, Synnøve Thomassen. Elever som systemutviklere : noen erfaringer fra prosjektet "Komsa i tid og rom". - Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk. 2003.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

   

  Velferdsteknologi

  Barnevern og sosialt arbeid

  Innovasjon

  Brukersentrerte prosesser

  Fleksibilisering

   

  Forskningsgruppeleder for Sampro (Forskningsgruppe for samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid) https://uit.no/research/sampro

   

   


  Medlem i forskningsgruppe