Personkort bilde

Jakobsen, Monika Dybdahl

Postdoktor Forskningsgr. senter for omsorgsforskning nord
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Sosiale ulikheter i helse.

Helsetjenesteforskning.

Utdanning:

Ph.d. i helsevitenskap

Bachelor- og mastergrad i sosiologi

Fysioterapeututdanning

 

 

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Obstfelder, Aud; Braaten, Tonje; Abelsen, Birgit. What makes women with food hypersensitivity do self-management work?. BMC Health Services Research 2019; Volum 19:462. ISSN 1472-6963.s 1 - 10.s doi: 10.1186/s12913-019-4243-6.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Braaten, Tonje; Obstfelder, Aud; Abelsen, Birgit. Self-Reported Food Hypersensitivity: Prevalence, Characteristics, and Comorbidities in the Norwegian Women and Cancer Study. PLOS ONE 2016; Volum 11 (12). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0168653.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Innvandrere og brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene. Hvordan ivareta innvandreres brukermedvirkning i avgjørelser om egen helse, utforming av tjenester og tjenesteforskning. En oppsummering av kunnskap. 2020 ISBN 978-82-8340-107-3.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl. Presentasjon av forskningsprosjektet Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. Webinar 2020-12-01 - 2020.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Presentasjon av kunnskapsoppsummering om innvandrere og brukermedvirkning. Åpent fagseminar: innvandrere og brukermedvirkning 2020-12-11 - 2020.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Brukermedvirkning for innvandrere. 2020.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Horgen, Erik Herstad; Næsheim, Helge. Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet. 2012; Volum 2012 (40). ISSN 0806-2056.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Innvandrere og brukermedvirkning i helse og omsorgstjenestene. Hvordan ivareta innvandreres brukermedvirkning i avgjørelser om egen helse, utforming av tjenester og tjenesteforskning. En oppsummering av kunnskap. 2020 ISBN 978-82-8340-107-3.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl. Presentasjon av forskningsprosjektet Stormottakere av spesialisthelsetjenester - hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester mottar de?. Webinar 2020-12-01 - 2020.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Presentasjon av kunnskapsoppsummering om innvandrere og brukermedvirkning. Åpent fagseminar: innvandrere og brukermedvirkning 2020-12-11 - 2020.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Storstein Spilker, Ragnhild. Brukermedvirkning for innvandrere. 2020.

 • Jakobsen, Monika Dybdahl; Horgen, Erik Herstad; Næsheim, Helge. Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet. 2012; Volum 2012 (40). ISSN 0806-2056.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe