Jensen, Ingvill

Førsteamanuensis Norges fiskerihøgskole
Flag icon Flag icon

Deltaker i følgende pågående og avsluttede forskningsprosjekter: 

Comparing the protection from attenuated and inactivated virus vaccines against pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI)
The Research Council of Norway 2018 - 2022

Mammalian B-1 cells - an evolutionary descendant of teleost IgM B cells?
Research Council of Norway 2017 - 2018 - reisestipend

Multiple routes to B cell memory in Atlantic salmon
Research Council of Norway 2016 - 2020

Fish Virus Vaccines (ViVaFish)
Research Council of Norway 2014 - 2018

Studieprogramleder for Akvamedisin.

Emneansvarlig og underviser i Bio-2604 Fiskesykdommer.

Forskningsinteresser innenfor medfødt og adaptiv immunitet, vaksineutvikling og virussykdommer hos fisk.

Medlem av forskningsgruppen Fish immunology and vaccinology

Studieprogramleder for Akvamedisin

Emneansvarlig og underviser i  Bio-2604 Fiskesykdommer.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Jensen, Ingvill; Greiner-Tollersrud, Linn; Bruun, Jack-Ansgar; Jørgensen, Jorunn B. Profiling the Atlantic Salmon IgM+ B Cell Surface Proteome: Novel Information on Teleost Fish B Cell Protein Repertoire and Identification of Potential B Cell Markers. (fulltekst) Frontiers in Immunology 2019; Volum 10. ISSN 1664-3224.s doi: 10.3389/fimmu.2019.00037.

 • Jensen, Ingvill; Overrein, Mathias; Fredriksen, Børge Nilsen; Strandskog, Guro; Seternes, Tore. Differences in smolt status affect the resistance of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against infectious pancreatic necrosis, while vaccine-mediated protection is unaffected. Journal of Fish Diseases 2019; Volum 42 (9). ISSN 0140-7775.s 1271 - 1282.s doi: 10.1111/jfd.13049.

 • Svenning, Steingrim; Wyrozemska, Agata Teresa; van der Wal, Yorick Andreas; Robertsen, Børre; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B; Edholm, Eva-Stina Isabella. Microbial danger signals control transcriptional induction of distinct MHC class I L lineage genes in Atlantic salmon. Frontiers in Immunology 2019; Volum 10. ISSN 1664-3224.s doi: 10.3389/fimmu.2019.02425.

 • Jenberie, Shiferaw; Thim, Hanna Leena; Sunyer, J Oriol; Skjødt, Karsten; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. Profiling Atlantic salmon B cell populations: CpG-mediated TLR-ligation enhances IgM secretion and modulates immune gene expression. Scientific Reports 2018; Volum 8 (1). ISSN 2045-2322.s doi: 10.1038/s41598-018-21895-9.

 • Furnes, Clemens; Kileng, Øyvind; Jensen, Ingvill; Karki, Pralav; Eichacker, Lutz; Robertsen, Børre. Isolation and characterisation of two cDNAs encoding transglutaminase from Atlantic cod (Gadus morhua). Fish and Shellfish Immunology 2014; Volum 36 (1). ISSN 1050-4648.s 276 - 283.s doi: 10.1016/j.fsi.2013.11.014.

 • Jensen, Ingvill; Steiro, Kari; Sommer, Ann Inger; Mennen, Saskia; Johansen, Audny; Sandaker, Elin Kristianne; Seppola, Marit. Establishing a cell line from Atlantic cod as a novel tool for in vitro studies. Fish and Shellfish Immunology 2013; Volum 34 (1). ISSN 1050-4648.s 199 - 208.s doi: 10.1016/j.fsi.2012.10.022.

 • Krasnov, Aleksei; Kileng, Øyvind; Skugor, Stanko; Jørgensen, Sven Martin; Afanasyev, Sergey; Timmerhaus, Gerrit; Sommer, Ann Inger; Jensen, Ingvill. Genomic analysis of the host response to nervous necrosis virus in Atlantic cod (Gadus morhua) brain. Molecular Immunology 2013; Volum 54 (3-4). ISSN 0161-5890.s 443 - 452.s doi: 10.1016/j.molimm.2013.01.010.

 • Johansen, Lill Heidi; Jensen, Ingvill; Mikkelsen, Helene; Bjørn, Pål Arne; Jansen, Peder Andreas; Bergh, Øivind. Disease interaction and pathogens exchange between wild and farmed fish populations with special reference to Norway. Aquaculture 2011; Volum 315 (3-4). ISSN 0044-8486.s 167 - 186.s doi: 10.1016/j.aquaculture.2011.02.014.

 • Furnes, Clemens; Kileng, Øyvind; Rinaldo, Christine Hanssen; Seppola, Marit; Jensen, Ingvill; Robertsen, Børre. Atlantic cod (Gadus morhua L.) possesses three homologues of ISG15 with different expression kinetics and conjugation properties. Developmental and Comparative Immunology 2009; Volum 33 (12). ISSN 0145-305X.s 1239 - 1246.s doi: 10.1016/j.dci.2009.07.005.

 • Jensen, Ingvill; Seppola, Marit; Steiro, Kari; Sandaker, Elin Kristianne; Mennen, Saskia; Sommer, Ann Inger. Susceptibility of Atlantic cod Gadus morhua juveniles to different routes of experimental challenge with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV). Diseases of Aquatic Organisms 2009; Volum 85 (2). ISSN 0177-5103.s 105 - 113.s doi: 10.3354/dao02066.

 • Seppola, Marit; Larsen, Atle Noralf; Steiro, Kari; Robertsen, Børre; Jensen, Ingvill. Characterisation and expression analysis of the interleukin genes, IL-1 beta, IL-8 and IL-10, in Atlantic cod (Gadus morhua L.). Molecular Immunology 2008; Volum 45. ISSN 0161-5890.s 887 - 897.s doi: 10.1016/j.molimm.2007.08.003.

 • Seppola, Marit; Robertsen, Børre; Jensen, Ingvill. The gene structure and expression of the non-specific cytotoxic cell receptor protein (NCCRP-1) in Atlantic cod (Gadus morhua L.). Comparative Biochemistry and Physiology - Part B: Biochemistry & Molecular Biology 2007; Volum 147 (2). ISSN 1096-4959.s 199 - 208.s doi: 10.1016/j.cbpb.2007.01.023.

 • Seppola, Marit; Stenvik, Jørgen; Steiro, Kari; Solstad, Therese; Robertsen, Børre; Jensen, Ingvill. Sequence and expression analysis of an interferon stimulated gene (ISG15) from Atlantic cod (Gadus morhua L.). Developmental and Comparative Immunology 2007; Volum 31 (2). ISSN 0145-305X.s 156 - 171.

 • Jensen, Ingvill; Albuquerque, Artur; Sommer, Ann-Inger; Robertsen, Børre. Effect of poly I:C on the expression of Mx proteins and resistance against infection by infectious salmon anaemia virus in Atlantic salmon. Fish and Shellfish Immunology 2002; Volum 13. ISSN 1050-4648.s 311 - 326.s doi: 10.1006/fsim.2001.0406.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Wold, Mikael Fjeld; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. The role of TNF superfamily ligands, BAFF AND APRIL, in the immune response of Atlantic salmon. Frisk Fisk 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Jensen, Ingvill; Tollersrud, Linn G.; Bruun, Jack-Ansgar; Jørgensen, Jorunn B. IDENTIFICATION AND GENE EXPRESSION ANALYSES OF POTENTIAL B CELL SURFACE MARKERS IN ATLANTIC SALMON. 14th International Society of Developmental and Comparative Immunology (ISDCI) Congress 2018-06-17 - 2018-06-21 2018.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Wold, Mikael Fjeld; Jenberie, Shiferaw; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. A proliferation inducing ligand (APRIL) is a survival factor that plays an important role in the immune response of Atlantic salmon. 14th International Society of Developmental and Comparative Immunology (ISDCI) Congress 2018-06-17 - 2018-06-21 2018.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Jensen, Ingvill; Tollersrud, Linn G.; Bruun, Jack-Ansgar. Identification of Atlantic salmon B cell markers by proteomics (B celle markører fra Atlantisk laks identifisert ved proteomikk). Havbruk 2018 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Wold, Mikael Fjeld; Jenberie, Shiferaw; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. Investigation on the role of TNF superfamily ligands, BAFF AND APRIL, in the immune response of Atlantic salmon. Platform for Fish Virus Vaccines (VivaFish) Meeting 2018-05-28 - 2018-05-29 2018.

 • Jensen, Ingvill; Overrein, Mathias; Fredriksen, Børge Nilsen; Seternes, Tore. Betydningen av ulike smoltifiseringsregimer for overlevelse ved virussmitte og beskyttelse etter vaksinering.. Frisk Fisk, 2017 2017-02-01 - 2017-02-02 2017.

 • Seternes, Tore; Overrein, Mathias; Jensen, Ingvill. Vaksinering og smoltifisering av atlantisk laks (Salmo salar L.) - betydning av sjøvannstoleranse for mottakelighet for infeksiøs pankreas nekrose (IPN). 2015.

 • Hagen, Håvard Ingulfsvann; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. Transkripsjonsfaktorer som markør for modning av B-celler i Atlantisk laks (Salmo salar L.) Effekt av TLR-ligander på utrykk av Pax5 in vitro og in vivo. 2014.

 • Hanssen, Astrid-Elisabeth Christiansen; Jensen, Ingvill; Robertsen, Børre. Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar) Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro.. 2014.

 • Krasnov, Aleksei; Afanasyev, Sergey; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Sven Martin. Comparative genomics of innate anti-viral responses in fish. Fish and Shellfish Immunology 2013; Volum 34 (6). ISSN 1050-4648.s 1659 - 1659.

 • Kileng, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill. ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms. (fulltekst) 2011 (28/2011) ISBN 978-82-7251-895-9. ISSN 1890-579X.

 • Sommer, Ann Inger; Johansen, Lill Heidi; Jensen, Ingvill. TILTAK MOT IPN I NORSK OPPDRETTSNÆRING - GJENNOMGANG AV FORSKNING OG ERFARINGER DE SISTE 10 ÅR. 2011.s 30 - 35.

 • Solem, Stein Tore; Stenvik, jØrgen; Schrøder, Merete Bjørgan; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Trond Ø.. Immune genes and expression in cod. 1th meeting of the "International Cod Genomics Consortium" 2005-05-10 - 2005-05-11 2005.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Wold, Mikael Fjeld; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. The role of TNF superfamily ligands, BAFF AND APRIL, in the immune response of Atlantic salmon. Frisk Fisk 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Jensen, Ingvill; Tollersrud, Linn G.; Bruun, Jack-Ansgar; Jørgensen, Jorunn B. IDENTIFICATION AND GENE EXPRESSION ANALYSES OF POTENTIAL B CELL SURFACE MARKERS IN ATLANTIC SALMON. 14th International Society of Developmental and Comparative Immunology (ISDCI) Congress 2018-06-17 - 2018-06-21 2018.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Wold, Mikael Fjeld; Jenberie, Shiferaw; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. A proliferation inducing ligand (APRIL) is a survival factor that plays an important role in the immune response of Atlantic salmon. 14th International Society of Developmental and Comparative Immunology (ISDCI) Congress 2018-06-17 - 2018-06-21 2018.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Jensen, Ingvill; Tollersrud, Linn G.; Bruun, Jack-Ansgar. Identification of Atlantic salmon B cell markers by proteomics (B celle markører fra Atlantisk laks identifisert ved proteomikk). Havbruk 2018 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Penaranda, Ma Michelle Demogina; Wold, Mikael Fjeld; Jenberie, Shiferaw; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. Investigation on the role of TNF superfamily ligands, BAFF AND APRIL, in the immune response of Atlantic salmon. Platform for Fish Virus Vaccines (VivaFish) Meeting 2018-05-28 - 2018-05-29 2018.

 • Jensen, Ingvill; Overrein, Mathias; Fredriksen, Børge Nilsen; Seternes, Tore. Betydningen av ulike smoltifiseringsregimer for overlevelse ved virussmitte og beskyttelse etter vaksinering.. Frisk Fisk, 2017 2017-02-01 - 2017-02-02 2017.

 • Seternes, Tore; Overrein, Mathias; Jensen, Ingvill. Vaksinering og smoltifisering av atlantisk laks (Salmo salar L.) - betydning av sjøvannstoleranse for mottakelighet for infeksiøs pankreas nekrose (IPN). 2015.

 • Hagen, Håvard Ingulfsvann; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Jorunn B. Transkripsjonsfaktorer som markør for modning av B-celler i Atlantisk laks (Salmo salar L.) Effekt av TLR-ligander på utrykk av Pax5 in vitro og in vivo. 2014.

 • Hanssen, Astrid-Elisabeth Christiansen; Jensen, Ingvill; Robertsen, Børre. Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar) Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro.. 2014.

 • Krasnov, Aleksei; Afanasyev, Sergey; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Sven Martin. Comparative genomics of innate anti-viral responses in fish. Fish and Shellfish Immunology 2013; Volum 34 (6). ISSN 1050-4648.s 1659 - 1659.

 • Kileng, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill. ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms. (fulltekst) 2011 (28/2011) ISBN 978-82-7251-895-9. ISSN 1890-579X.

 • Sommer, Ann Inger; Johansen, Lill Heidi; Jensen, Ingvill. TILTAK MOT IPN I NORSK OPPDRETTSNÆRING - GJENNOMGANG AV FORSKNING OG ERFARINGER DE SISTE 10 ÅR. 2011.s 30 - 35.

 • Solem, Stein Tore; Stenvik, jØrgen; Schrøder, Merete Bjørgan; Jensen, Ingvill; Jørgensen, Trond Ø.. Immune genes and expression in cod. 1th meeting of the "International Cod Genomics Consortium" 2005-05-10 - 2005-05-11 2005.

 • [Loading...]