Bilde av Håkstad, Ragnhild B.
Bilde av Håkstad, Ragnhild B.
Institutt for helse- og omsorgsfag ragnhild.hakstad@uit.no +4777660711 +4790640515 Her finner du meg

Ragnhild B. Håkstad


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 

Tilknyttet master i fysioterapi studieretning nevrologi, med ansvar for fordypning barn. For mer informasjon se her: Nevrologisk fysioterapi.

Forsker innen barnefysioterapi og er leder for forskningsgruppen Helsefaglig Profesjonsutøvelse, for mer informasjon se her: Helsefaglig profesjonsutøvelse.


 • Alyssa LaForme Fiss, Ragnhild B. Håkstad, Julia Looper, Silvana Pereira, Barbara Sargent, Jessica Silveira m.fl.:
  Embedding Play to Enrich Physical Therapy
  Behavioral Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Gunn Kristin Øberg, Marit Sørvoll, Cathrine Labori, Gay L Girolami, Ragnhild B. Håkstad :
  A systematic synthesis of qualitative studies on parents’ experiences of participating in early intervention programs with their infant born preterm
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Weinschenk, Maria Freim Nordhus, Ragnhild B. Håkstad, Margrethe Müller, Gyrd Thrane :
  Hjertepasienters opplevelse av fysisk aktivitet og trening: En kvalitativ metasyntese
  Fysioterapeuten 2022 ARKIV
 • Ragnhild B. Håkstad, Gunn Kristin Øberg, Gay L. Girolami, Stacey C Dusing :
  Enactive explorations of children's sensory-motor play and therapeutic handling in physical therapy
  Frontiers in Rehabilitation Sciences 2022 ARKIV / DOI
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  A qualitative study of clinical reasoning in physiotherapy with preterm infants and their parents: Action and interaction
  Physiotherapy Theory and Practice 08. januar 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Let's play! An observational study of primary care physical therapy with preterm infants aged 3-14 months
  Infant Behavior and Development 2017 ARKIV / DOI
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Parents’ Perceptions of Primary Health Care Physiotherapy With Preterm Infants: Normalization,Clarity, and Trust
  Qualitative Health Research 08. oktober 2015 ARKIV / DOI
 • Ragnhild B. Håkstad, Gunn Kristin Øberg, Gay L Girolami, Stacey C Dusing :
  Explorations of therapeutic handling in children's enactive sensory-motor play and learning
  2023
 • Ragnhild Barclay Håkstad :
  APPLICATION OF QUALITATIVE OBSERVATION IN PEDIATRIC PHYSIOTHERAPY RESEARCH: Enactive explorations of children’s sensory-motor play and therapeutic handling in physical therapy
  2023
 • Ragnhild B. Håkstad, Ingunn Skogseth-Stevens :
  Er du bekymret for bevegelsesutviklingen til barnet ditt?
  Adressa 2022
 • Monika Abels, Gabriella Óturai, Gunn Kristin Øberg, Ragnhild B. Håkstad :
  A cross-cultural view on infant stimulation
  2022
 • Ragnhild B. Håkstad, Gunn Kristin Øberg, Cathrine Labori :
  Foreldres erfaringer med å delta i tidlig intervensjon på nyfødt intensiv og etter hjemkomst.
  2022
 • Kristine Rabben Amundsen, Ragnhild B. Håkstad :
  "Hands-on" -dette er faget vårt
  14. oktober 2022 FULLTEKST
 • Ragnhild B. Håkstad, Line Lyngedal, Tor Ketil Hågland, Gunn Kristin Øberg :
  Barnefysioterapeuters bruk av lek for å fremme motorisk prestasjon hos barnet
  2022
 • Ragnhild B. Håkstad :
  Lek som terapeutisk virkemiddel i barnefysioterapi - Med fokus på sanse-motorisk lek i alderen 0 3 år.
  2021 ARKIV
 • Ragnhild B. Håkstad :
  Lek som terapeutisk virkemiddel i barnefysioterapi - Med fokus på sanse-motorisk lek i alderen 0-3 år.
  2021 ARKIV
 • Ragnhild B. Håkstad :
  Slik kan du stimulere barnets motoriske utvikling
  2019
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?
  2019 ARKIV
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?
  2019 ARKIV
 • Ragnhild B. Håkstad :
  Lekens plass i barnefysioterapi
  Barnestafetten 2018 ARKIV
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Parental Perspectives on Physiotherapy for Infants Born Preterm: Negotiating the Child
  2015
 • Ragnhild B. Håkstad, Aud Obstfelder, Gunn Kristin Øberg :
  Felles Oppmerksomhet og Samhandling i Fysioterapi til Premature Barn: Et Foreldreperspektiv
  2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forsker innen barnefysioterapi, med særlig fokus på lek som terapeutisk virkemiddel og familiesentrert tilnærming i kommunehelsetjenesten. 

  Undervisning

  Underviser ved master og bachelor i fysioterapi, hovedsakelig innenfor barnefysioterapi og kvalitative forskningsmetoder. 


  Medlem i forskningsgruppe