Personkort bilde

Ragnhild B. Håkstad

Førsteamanuensis Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Barnefysioterapi, med særlig fokus på lek som terapeutisk virkemiddel og familiesentrert tilnærming i kommunehelsetjenesten. 

Underviser ved bachelor i fysioterapi og master i fysioterapi, hovedsakelig innenfor barnefysioterapi og kvalitative forskningsmetoder. 

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. A qualitative study of clinical reasoning in physiotherapy with preterm infants and their parents: Action and interaction. (Fulltekst: https://doi.org/10.1080/09593985.2017.1423524 Physiotherapy Theory and Practice 2018; Volum 34 (9). ISSN 0959-3985.s 692 - 704.s doi: 10.1080/09593985.2017.1423524.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Let's play! An observational study of primary care physical therapy with preterm infants aged 3-14 months. Infant Behavior and Development 2017; Volum 46. ISSN 0163-6383.s 115 - 123.s doi: 10.1016/j.infbeh.2017.01.001.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Parents’ Perceptions of Primary Health Care Physiotherapy With Preterm Infants: Normalization,Clarity, and Trust. Qualitative Health Research 2016; Volum 26 (10). ISSN 1049-7323.s 1341 - 1350.s doi: 10.1177/1049732315608137.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?. Word Confederation for Physical Therapy 2019 2019-05-10 - 2019-05-13 2019.

 • Håkstad, Ragnhild B.. Slik kan du stimulere barnets motoriske utvikling. Barseltreff 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?. Developmental changes in paediatric neurodisability 2019-06-20 - 2019-06-22 2019.

 • Håkstad, Ragnhild B.. Lekens plass i barnefysioterapi. Barnestafetten 2018 (83). ISSN 0806-4881.s 4 - 7.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Felles Oppmerksomhet og Samhandling i Fysioterapi til Premature Barn: Et Foreldreperspektiv. Fysioterapikongressen 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Parental Perspectives on Physiotherapy for Infants Born Preterm: Negotiating the Child. World Confederation for Physical Therapy Congress 2015 2015-05-01 - 2015-05-04 2015.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?. Word Confederation for Physical Therapy 2019 2019-05-10 - 2019-05-13 2019.

 • Håkstad, Ragnhild B.. Slik kan du stimulere barnets motoriske utvikling. Barseltreff 2019-11-06 - 2019-11-06 2019.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Children’s play – worlds colliding or therapeutic tool?. Developmental changes in paediatric neurodisability 2019-06-20 - 2019-06-22 2019.

 • Håkstad, Ragnhild B.. Lekens plass i barnefysioterapi. Barnestafetten 2018 (83). ISSN 0806-4881.s 4 - 7.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Felles Oppmerksomhet og Samhandling i Fysioterapi til Premature Barn: Et Foreldreperspektiv. Fysioterapikongressen 2015 2015-03-04 - 2015-03-06 2015.

 • Håkstad, Ragnhild B.; Obstfelder, Aud; Øberg, Gunn Kristin. Parental Perspectives on Physiotherapy for Infants Born Preterm: Negotiating the Child. World Confederation for Physical Therapy Congress 2015 2015-05-01 - 2015-05-04 2015.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe