#
#
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak eirin.wilhelmsen@uit.no +4777620770 Tromsø MH2 L.08.318

Eirin Wilhelmsen


Personal- og organisasjonsutvikling

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde:

  • Saksbehandling, utredning og lederstøtte knyttet til personaloppfølging og organisasjonsutvikling. 
  • Oppfølging av enkeltsaker innenfor fagområdene.
  • Utviklingsoppgaver innenfor arbeidsmiljø, medarbeiderskap, karriereutvikling og lederutvikling.

Andre roller/funksjoner:

  • Deltaker i Nettverk for likestilling og mangfold.
  • Medlem i personal- og organisasjonsforum.
  • Vararepresentant i lokal beredskapsgruppe ved Det helsevitenskapelige fakultet.CV

feb. 2022 - d.d.: seniorrådgiver innen personal- og organisasjonsutvikling, Helsefak, UiT Norges arktiske universitet

mar. 2016 - jan. 2022: daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge, Jurfak, UiT Norges arktiske universitet

jan. 2011 - feb. 2016: personalkonsulent ved IHO, Helsefak, UiT Norges arktiske universitet

aug. 2009 - des. 2010: saksbehandler ved Jusshjelpa i Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet

aug. 2006 - des. 2010: mastergrad i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet


MH2 L.08.318

Klikk for større kart