Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Mentzoni, Marie Falck

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Strømmesen, Åshild

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Harjo, Katrine

Rådgiver i faggruppen Innkjøp/Regnskap - Seksjon for Organisasjon og Økonomi, Helsefak
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Engstad, Sigbjørn

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Nordli, Sunniva Stoltz

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Aas, Lillian

Seniorkonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Jæger, Gunn Inger

Rådgiver - Innkjøp/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

1-10 av 29 | Neste 10 Siste 9