Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Harjo, Katrine

Rådgiver i faggruppen Innkjøp/Regnskap - Seksjon for Organisasjon og Økonomi, Helsefak
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Sagerup, Grete

Økonomirådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Nordbø, Torunn Karlsen

Rådgiver i faggruppen økonomistring
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Nordli, Sunniva Stoltz

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Konradsen, Grethe H


Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Pettersen, Martin A Strand

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

Løvhaug, Nina

Avdelingsingeniør
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
MH D7.007
+4777645609

Mentzoni, Marie Falck

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet

1-10 av 31 | Neste 10 Siste 1