Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak


Seksjonen bidreg med viktige tenester og oppgåver for heile Helsefak innan område som HMS, økonomi, rekneskap, innkjøp og organisasjon.

Ansatte ved Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak:

[Loading...]