Bilde av Guttvik, Gunhild Årnes
Bilde av Guttvik, Gunhild Årnes
Seksjon for virksomhetsnære tjenester gunhild.guttvik@uit.no +4777623285 +4747325128 Her finner du meg

Gunhild Årnes Guttvik


Digital partner/ leder for IT virksomhetsstøtte

Stillingsbeskrivelse

Jeg er digital partner for organisasjon og leder for IT virksomhetsstøtte som inkluderer tjenestelinjen digital arbeidshverdag ved UiT

Hvordan kan menneskene i organisasjonen jobbe sømløst og smart ved å ta i bruk UiTs digitale verktøy, uavhengig av alder, fag, nivå og stilling?

Jeg vil bidra til å skape tettere samhandling mellom IT avdelingen, fagmiljø og enheter ved UiT, for digital drivkraft av forskning, utdanning, formidling og innovasjon i landsdelen.

Som leder for IT virksomhetsstøtte og tjenestelinje digital arbeidshverdag har jeg og mine kollegaer ansvaret for at studenter og ansatte ved UiT kan jobbe effektivt og sømløst med UiT sine systemer og verktøy som er levert fra IT-avdelingen. I tillegg er tilgangsstyring ved UiT svært viktig område vi jobber med, hvem skal ha tilgang til hva, til riktig tid og av riktig grunn.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede faggruppen IT virksomhetstsøtte som inkluderer sentrale medarbeidere innenfor M365, dokumentasjonsforvaltning (DOKS) og utviklere.
 • Anvendelse av og tilrettelegging for bruk av teknologi i den enkelte sitt virke ved UiT
 • Fasilitere og gjennomføre kurs og workshop på forespørsel - medarbeiderskap, bli kjent, kulturbygging, M365, møteledelse digitalt og fysisk mm.
 • Veiledning og kompetanseutvikling for medarbeidere ved UiT
 • Styrke digitalt samarbeid mellom enhetene ved UiT
 • Bærekraftsansvarlig for IT- avdelingen

 

 CV

Personopplysninger

 

 • Født: 28.04.1979
 • 3 barn
 • Gift

Yrkeserfaring

21.03.2022- nå: Digital partner/seniorrådgiver, UiT Norgers arktiske universitet

01.10.2021-20.03.2022: Daglig leder ved Hemis bedriftshelsetjeneste

1. januar 2019. -1. 30.09.2021:  UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for organisasjon og økonomi.

Nestleder og seniorrådgiver organisasjon - fast 100 % stilling

1. april 2010- 31.12.2018:   Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige        fakultet – Seksjon for personal- og økonomitjenester

Seniorrådgiver/ nestleder 100% fast stilling.

1. Jan. 2009- 31.03.2010            Adecco Norge AS

Konsulent 100% fast stilling.

 • Ansvarlig for rekruttering av kandidater til Pedagogisk personell, Lager & Logistikk, samt salg innenfor Bygg og Industri.
 • Ansvarlig for all oppfølging med kunder og vikarer nevnt ovenfor.
 • Administrerer lønn
 • Holde intervjutrening på Karrieresenteret.
 • Veiledning av pedagogisk personell.

1. febr 2008-  31.12.2008     Adecco Norge AS                                       Tromsø

Avd. leder B&I Troms 100% fast stilling.

Ansvarlig avd. Bygg & Anlegg og Industri Troms Fylke

 • 1 koststed fordelt på 2 kontorer hhv. Harstad/ Tromsø.
 • Personalansvar for 3 konsulenter.
 • Ansvar for Salg og markedsføring

1. sept 2005- 1. febr 2008   Adecco Norge AS                                       Tromsø

Konsulent 100% fast stilling.

 • Ansvarlig for å rekruttere kandidater til storkunde Posten Norge AS, Andre kunder innen Lager og Logistikk, pedagogisk personell og Bygg & Anlegg og Industri.
 • Ansvarlig for all oppfølging med kunder/ vikarer nevnt ovenfor.

 

1. aug. 2004- 1. sept 2005       Kulturbarnehagen.                         Tromsø

Pedagogisk leder 100% fast stilling.

 • Verneombud for bedriften.
 • Dramaansvarlig på avdeling Tusseskogen, 0-6 år.
 • Omorganiserte avdelingen.
 • Vært med i ansettelse av ny assistent.

 

1. nov. 2003- 1. aug. 2004                                                          Tromsø

Fødsels-/ mammapermisjon.

 

 

1 apr.2003-1.nov. 2003     Tromsø Kommune, Avd. Kultur og Idrett. Alfheim svømmehall og Nautilus treningssenter.                                       Tromsø

Prosjektleder/ daglig leder i engasjement.

 • Utarbeidelse av fullstendig internkontroll.
 • Vurderte organiseringen, svømmehall og treningssenter i økonomisk sammenheng.
 • Vurderte treningssenter i forhold til ansattes kompetanse, utarbeidet tiltaksplan.
 • Gjennomgikk personalforhold ved hele bedriften, utarbeidet tiltaksplan.
 • Utarbeidet anbefalinger vedrørende turnus/ arbeidstid.
 • Ansvar for intervju og ansettelse av nye tillkallingsvikarer.
 • Ansvar for personalmøter, personalsamtaler, økonomioppfølging og vaktlister.

 

 Febr. 2002- mars. 2003  Seljestad Barneskole                             Harstad

Klassestyrer

 • Lærer for 3. klasse
 • Sosialansvarlig
 • Arrangerte julebord for hele personalet på 40 personer inklusive    administrasjonen.
 • Kompetansebevis; Gjennomgått og bestått livredningskurs.
 • Hadde all svømmeundervisning for 4., 5., og 6.- klassene

  

 

Sommer 2002                Star Tour                                        Gran Canaria

Service- sjef i vikarstilling.

 • Personalansvar og veiledning for 13 guider.
 • Flyplassansvarlig.
 • Økonomiansvar.

 

2001-2002                     Star Tour                                        Gran Canaria

Reiseleder

Sommer 2001                Star Tour                                        Gran Canaria

Leder i Bamseklubben og Super Kids -klubben

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn i aldersgruppen 4- 11 år.

 

Utdanning

2011-                            Universitetet i Tromsø

Erfarings basert master i ledelse

1999- 2001                    Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

 • Tillitsvalgt i 2 semester
 • Var på flyktninge- mottak i 2. års praksis. Var med å bygge opp en barnehage for barna på mottaket, samt bodde der hele perioden sammen med dem for å være nær innpå familiene og barna.
 • Foreleste om flerkulturell forståelse for siste- års studenter med 90 studenter i hver klasse etter praksis i flyktninge- mottak i prosjekt arrangert av DMMH.
 • Var i Zambia og hadde ansvaret for en 1. klasse på ei Zambisk skole i   1 ½ måned i 3. studieår.

Verv i Rotaract Tromsø

 

President 2007/2008- lederutvikling, nettverksbygging bl.a. - 17 medl.

Kurs

K0, K1, K2 og K3 (Konsulentkurs), Intervjukurs, presentasjonsteknikk- kurs, Programbehandlingskurs(IT), LUP1: Lederutviklingsprogram fordelt på 4 samlinger.