20181123_123520.jpg
Foto: David Jensen
20181123_123520.jpg
Seksjon for rådgivning og forvaltning gunhild.guttvik@uit.no +4777623285 Tromsø Teorifagbygget hus 2 2.462

Gunhild Årnes Guttvik


Digital partner/ seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Digital partner og organisasjonsutvikler - menneske i organisasjon og teknologi

Hvordan kan menneskene i organisasjonen jobbe sømløst og smart ved å ta i bruk UiTs digitale verktøy, uavhengig av alder, fag, nivå og stilling?

Stillingsbeskrivelse
Min stilling har som formål å skape tettere samhandling mellom IT avdelingen, fagmiljø og enheter ved UiT, for digital drivkraft av forskning, utdanning, formidling og innovasjon i landsdelen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Anvendelse av og tilrettelegging for bruk av teknologi i den enkelte sitt virke ved UiT
 • Fasilitere og gjennomføre kurs og workshop på forespørsel - medarbeiderskap, bli kjent, kulturbygging, M365, møteledelse digitalt og fysisk mm.
 • Veiledning og kompetanseutvikling for medarbeidere ved UiT
 • Styrke digitalt samarbeid mellom enhetene ved UiT
 • Bærekraftsansvarlig for IT- avdelingen

 

 
Medlem i prosjekt


CV

Personopplysninger

 

 • Født: 28.04.1979
 • 3 barn
 • Gift

Yrkeserfaring

21.03.2022- nå: Digital partner/seniorrådgiver, UiT Norgers arktiske universitet

01.10.2021-20.03.2022: Daglig leder ved Hemis bedriftshelsetjeneste

1. januar 2019. -1. 30.09.2021:  UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for organisasjon og økonomi.

Nestleder og seniorrådgiver organisasjon - fast 100 % stilling

1. april 2010- 31.12.2018:   Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige        fakultet – Seksjon for personal- og økonomitjenester

Seniorrådgiver/ nestleder 100% fast stilling.

1. Jan. 2009- 31.03.2010            Adecco Norge AS

Konsulent 100% fast stilling.

 • Ansvarlig for rekruttering av kandidater til Pedagogisk personell, Lager & Logistikk, samt salg innenfor Bygg og Industri.
 • Ansvarlig for all oppfølging med kunder og vikarer nevnt ovenfor.
 • Administrerer lønn
 • Holde intervjutrening på Karrieresenteret.
 • Veiledning av pedagogisk personell.

1. febr 2008-  31.12.2008     Adecco Norge AS                                       Tromsø

Avd. leder B&I Troms 100% fast stilling.

Ansvarlig avd. Bygg & Anlegg og Industri Troms Fylke

 • 1 koststed fordelt på 2 kontorer hhv. Harstad/ Tromsø.
 • Personalansvar for 3 konsulenter.
 • Ansvar for Salg og markedsføring

1. sept 2005- 1. febr 2008   Adecco Norge AS                                       Tromsø

Konsulent 100% fast stilling.

 • Ansvarlig for å rekruttere kandidater til storkunde Posten Norge AS, Andre kunder innen Lager og Logistikk, pedagogisk personell og Bygg & Anlegg og Industri.
 • Ansvarlig for all oppfølging med kunder/ vikarer nevnt ovenfor.

 

1. aug. 2004- 1. sept 2005       Kulturbarnehagen.                         Tromsø

Pedagogisk leder 100% fast stilling.

 • Verneombud for bedriften.
 • Dramaansvarlig på avdeling Tusseskogen, 0-6 år.
 • Omorganiserte avdelingen.
 • Vært med i ansettelse av ny assistent.

 

1. nov. 2003- 1. aug. 2004                                                          Tromsø

Fødsels-/ mammapermisjon.

 

 

1 apr.2003-1.nov. 2003     Tromsø Kommune, Avd. Kultur og Idrett. Alfheim svømmehall og Nautilus treningssenter.                                       Tromsø

Prosjektleder/ daglig leder i engasjement.

 • Utarbeidelse av fullstendig internkontroll.
 • Vurderte organiseringen, svømmehall og treningssenter i økonomisk sammenheng.
 • Vurderte treningssenter i forhold til ansattes kompetanse, utarbeidet tiltaksplan.
 • Gjennomgikk personalforhold ved hele bedriften, utarbeidet tiltaksplan.
 • Utarbeidet anbefalinger vedrørende turnus/ arbeidstid.
 • Ansvar for intervju og ansettelse av nye tillkallingsvikarer.
 • Ansvar for personalmøter, personalsamtaler, økonomioppfølging og vaktlister.

 

 Febr. 2002- mars. 2003  Seljestad Barneskole                             Harstad

Klassestyrer

 • Lærer for 3. klasse
 • Sosialansvarlig
 • Arrangerte julebord for hele personalet på 40 personer inklusive    administrasjonen.
 • Kompetansebevis; Gjennomgått og bestått livredningskurs.
 • Hadde all svømmeundervisning for 4., 5., og 6.- klassene

  

 

Sommer 2002                Star Tour                                        Gran Canaria

Service- sjef i vikarstilling.

 • Personalansvar og veiledning for 13 guider.
 • Flyplassansvarlig.
 • Økonomiansvar.

 

2001-2002                     Star Tour                                        Gran Canaria

Reiseleder

Sommer 2001                Star Tour                                        Gran Canaria

Leder i Bamseklubben og Super Kids -klubben

 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn i aldersgruppen 4- 11 år.

 

Utdanning

2011-                            Universitetet i Tromsø

Erfarings basert master i ledelse

1999- 2001                    Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

 • Tillitsvalgt i 2 semester
 • Var på flyktninge- mottak i 2. års praksis. Var med å bygge opp en barnehage for barna på mottaket, samt bodde der hele perioden sammen med dem for å være nær innpå familiene og barna.
 • Foreleste om flerkulturell forståelse for siste- års studenter med 90 studenter i hver klasse etter praksis i flyktninge- mottak i prosjekt arrangert av DMMH.
 • Var i Zambia og hadde ansvaret for en 1. klasse på ei Zambisk skole i   1 ½ måned i 3. studieår.

Verv i Rotaract Tromsø

 

President 2007/2008- lederutvikling, nettverksbygging bl.a. - 17 medl.

Kurs

K0, K1, K2 og K3 (Konsulentkurs), Intervjukurs, presentasjonsteknikk- kurs, Programbehandlingskurs(IT), LUP1: Lederutviklingsprogram fordelt på 4 samlinger.


Teorifagbygget hus 2 2.462