Ansatte – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Johansen, Daniel Sølvik

Avdelingsingeniør, Faggruppe Digitalt læringsmiljø, AV-ansvarlig Campus Narvik
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Evje, Bjørn Ivar

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Ullman, James Robert

Avdelingsingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Bjørndalen, Karen E Hough

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Ytreberg, Una Marie

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Voldmo, Geir Jarle

Digital partner - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Tangen, Espen

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Kucera, Pavel

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Wallin, Vegard

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

1-10 av 66 | Neste 10 Siste 6