Ansatte – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Evje, Bjørn Ivar

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Bjørndalen, Ole Martin

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Follesø, Judith Maria

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
Arkiv / Journalføring

Kucera, Pavel

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Kultima, Sami Tapani

Overingeniør
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteutvikler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Pettersen, Mona Janne

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen
Jobber med:
ePhorte

Voktor, Geir Tore

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Jenssen, Trond

Overingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen

Skadsem, Marte Karidatter

Faggruppeleder - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Fellesadministrasjonen
TEO-H1 1552
+4777645278

1-10 av 68 | Neste 10 Siste 8