Ansatte – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Johansen, Daniel Sølvik

Avdelingsingeniør, Faggruppe Digitalt læringsmiljø, AV-ansvarlig Campus Narvik
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Evje, Bjørn Ivar

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Ullman, James Robert

Avdelingsingeniør - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Bjørndalen, Karen E Hough

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Ytreberg, Una Marie

Førstekonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Voldmo, Geir Jarle

Digital partner - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Tangen, Espen

Senioringeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Kucera, Pavel

Overingeniør - Faggruppe forskning og formidling
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Wallin, Vegard

Senioringeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

1-10 av 66 | Neste 10 Siste 6