Juleseminar: Den nordlige sjørute -er den liv laga?

Illustrasjons-/bannerbilde for Juleseminar: Den nordlige sjørute -er den liv laga?

Barentsinstituttet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

 Centre for High North Logistics

           

 

Lørdag, 3. desember 2022

13.00-16.30

 

Litteraturhuset, Oslo

Seminar i anledning utgivelsen av boka «From Northeast Passage to Northern Sea Route. A History of the Waterway North of Eurasia»

(editors: Jens Petter Nielsen, Edwin Okhuizen)

Leiden: Brill Academic Publishers, 2022

 

Ideen om en sjørute mellom Europa og Asia, nord for Eurasia, ble unnfanget på 1500-tallet. Det forble en drøm i mange hundre år på grunn av isforholdene, grunne farvann og en generell mangel på geografisk viten om denne delen av verden. Først i dag er Den nordlige sjørute blitt en realistisk mulighet. Foranledningen til dette seminaret er utgivelsen av boka «From Northeast Passage to Northern Sea Route. A History of the Waterway North of Eurasia”, den første samlede fremstilling på engelsk av Den nordlige sjørutes historie. Temaet for seminaret er ikke bare historien, men også fremtidsutsiktene for denne sjøruta. Er det i det hele tatt grunn til å glede seg over muligheten til å realisere Den nordlige sjørute, når vi vet at den skyldes global oppvarming, som er en trussel mot livet på jorda? Innledere på seminaret er noen av bokas forfattere - og andre norske eksperter på Den nordlige sjørute i dag.

Program 

 

Ordstyrer: Marianne Neerland Soleim   

 

13.00-13.10: Åpning

- Marianne Neerland Soleim, førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet   

- Kjell Stokvik, leder av Centre for High North Logistics, Nord universitet   

 

13.10-13.30: Victoria V. Tevlina, professor, Barentsinstituttet, UIT - Norges arktiske universitet

From «The International Northern Sea Route Programme» (1993-1999) to the book «From Northeast Passage to Northern Sea Route. A history of the waterway North of Eurasia» (2022). People, institutions and illustrations (på engelsk)

 

13.30-13.50: Edwin Okhuizen, uavhengig forsker, spesialist på arktisk og russisk historie (Amsterdam)

The Northeast Passage / the Northern Sea Route during the late 9th - mid 19th century (på engelsk)

 

13.50-14.10: Urban Wråkberg, professor, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT - Norges arktiske universitet  

A.E. Nordenskiöld’s Nordost-passage 1878-1879: Ledarskap, upptäckts-prioriteter och nationalism

 

14.10-14.25 - Kaffepause

 

14.25-14.45: Jens Petter Nielsen, professor emeritus, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT - Norges arktiske universitet

Nordmenns rolle i utforskningen og den tidlige bruk av Den nordlige sjørute (ca. 1870-1917); Og - Den nordlige sjørute som Sovjetunionens «nasjonale idé»

 

14.45-15.05: Klipp fra dokumentarfilmen om isbryteren «Aleksandr Sibirjakov» (I 1932 var det første skip som gjennomseilte Den nordlige sjørute i løpet av bare én sesong)  

«To hav. Fortellingen om den heroiske seilasen til isbryteren «Aleksandr Sibirjakov» gjennom Arktis til Østen» (manusforfatter og regissør Aleksandr Sjnejderov (1933)) 

 

 

15.05-15.25: Kjell Stokvik, leder av Centre for High North Logistics, Nord universitet   

Den nordlige sjørutes utvikling de siste 12 år (2010-2022). Hva nå?

 

15.25-15.45: Willy Østreng, professor emeritus, Universitetet i Trondheim; tidligere direktør for Fridtjof Nansens Institutt 

Fortid og nåtid er med å forme fremtiden til Den nordlige sjørute

 

15.45-16.05: Arild Moe, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

Den nordlige sjørute i en ny internasjonal kontekst

 

16.05-16.30: Spørsmål og diskusjon

Når: 03.12.22 kl 13.00–16.30
Hvor: Litteraturhuset, Oslo
Sted: Kirkenes, Annet
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Victoria Tevlina
E-post: victoria.tevlina@uit.no
Legg i kalender